На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ \"Ощадбанк\"

Реферати > Банківська справа > Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ \"Ощадбанк\"

4) довідка банку із зазначенням його реквізитів та номера рахунку юридичної особи, який відкритий у цій установі Банку.

• подає заяву юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;

• подає перелік фізичних осіб із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та ідентифікаційного номера платника податків кожної фізичної особи.

Перелік фізичних осіб має бути засвідчений підписом керівника та печаткою юридичної особи. Уповноважений працівник установи Банку на підставі зазначених документів здійснює ідентифікацію юридичної особи. Договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб укладається між Банком і юридичною особою. Договір про відкриття поточних рахунків фізичним особам, перелік фізичних осіб, поданий юридичною особою, оригінал заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб та копії документів, що ідентифікують юридичну особу зберігаються в окремій справі. Уповноважений працівник установи Банку відкриває поточні рахунки (оформлює картки особових рахунків) фізичним особам за переліком на підставі копій заяви юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб після заповнення в кожній з них розділу "Відмітки банк" і формує справи з юридичного оформлення рахунків.

Порядок копіювання заяви (юридичною особою або установою Банку) в кількості, що дорівнює кількості фізичних осіб, зазначеній у переліку, визначається в договорі між Банком та юридичною особою. Видаткові операції за цими рахунками здійснюються після звернення фізичних осіб в установу Банку, пред'явлення ними документів, які дають змогу установі Банку ідентифікувати цих осіб. Після здійснення ідентифікації фізична особа укладає з Банком договір банківського рахунку і на картці особового рахунку проставляє свій підпис. Якщо фізична особа бажає отримати всю суму коштів і закрити рахунок, підпис на картці особового рахунку не проставляється і ощадна книжка не видається. Для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню, фізична особа-нерезидент-отримувач доходів відкриває в установі Банку окремий поточний рахунок. У разі відкриття окремого поточного рахунку фізичній особі-нерезиденту в договорі банківського рахунку повинно бути обумовлено:

- на рахунок зараховуються виключно доходи з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню;

- фізична особа-нерезидент (власник рахунку) подає розрахункові документи на здійснення видаткових операцій з одночасним поданням платіжного документа на перерахування суми податків або визначено, що установа Банку за дорученням власника рахунку самостійно нараховує, утримує та перераховує суми податку під час здійснення за цим рахунком видаткових операцій.

При поданні власником рахунку платіжних документів на перерахування суми податків установою Банку здійснюється перевірка правильності їх нарахування, згідно Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

Додаткові внески від вкладника приймаються установою Банку при пред'явлені вкладником ощадної книжки (у разі її видачі) на підставі заяви на переказ готівки. Додаткові внески можуть бути прийняті також у разі відсутності ощадної книжки від вкладника чи від будь-якої фізичної особи за наявності реквізитів рахунку, на який вносяться кошти. При цьому прізвище та ініціали вносителя чи довіреної особи записуються у вільній графі на особовому рахунку вкладника. Внесення готівкових коштів на рахунок фізичної особи-нерезидента іншою фізичною особою здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела походження готівкових коштів. Документи на внесення готівкових коштів (початкового чи додаткового внеску) контролер передає разом із щоденним звітом в бухгалтерію установи Банку. Кошти з рахунку в національній та іноземній валюті вкладник може отримати готівкою за заявою на видачу готівки або перерахувати безготівковим шляхом за платіжним дорученням в іноземній валюті. Заява на видачу готівки заповнюється вкладником з використанням копіювального або самокопіювального паперу чи оформлюється контролером за згодою вкладника із застосуванням технічних засобів. Номер примірника в заяві зазначається в правому верхньому куті.

• обчислює суму комісійної винагороди за переказ:

• якщо сума комісійної винагороди списується з рахунку, цю суму записує в ощадну книжку і в картку особового рахунку, оформлює меморіальний валютний ордер на цю суму;

• якщо сума комісійної винагороди вноситься готівкою, складає на цю суму заяву на переказ готівки, підписує та надає її вкладнику (довіреній особі чи спадкоємцю) для підпису;

• у разі перерахування всієї суми вкладу з процентами складає окремо меморіальний валютний ордер на списання процентів;

• суму, що перераховується, записує в картку особового рахунку та ощадну книжку;

• реєструє в операційному щоденнику (касовому журналі) операцію зі списання коштів, окремо записує перераховану суму вкладу та суму утриманої комісійної винагороди:

• реєструє прийняте платіжне доручення в іноземній валюті в журналі реєстрації відісланих переказів;

• повертає фізичній особі другий примірник платіжного доручення з відміткою про дату прийняття установою Банку та, якщо перераховується частина вкладу, - ощадну книжку, а в разі перерахування всієї суми вкладу рахунок закриває і погашає ощадну книжку у встановленому порядку;

• в разі внесення суми комісійної винагороди готівкою передає примірники платіжного доручення в іноземній валюті та заяву на переказ готівки внутрішнім порядком касиру.

Касир:

• приймає від фізичної особи суму комісійної винагороди за переказ;

• робить відмітку на двох примірниках платіжного доручення в іноземній валюті про прийняту суму комісійної винагороди та підписує заяву на переказ готівки;

• повертає доручення і заяву на переказ готівки внутрішнім порядком контролеру.

Контролер:

• ставить відбиток штампу у квитанції до заяви на переказ готівки і передає разом з одним примірником платіжного доручення в іноземній валюті фізичній особі;

• записує на підставі заяви на переказ готівки суму прийнятої комісійної винагороди в операційний щоденник (касовий журнал) у графу "Прихід";

• другий примірник доручення та заяву на переказ готівки, погашену ощадну книжку (якщо перераховується весь вклад), довіреність або документ про успадкування коштів, передає у складі щоденного звіту в бухгалтерію для формування розрахункового електронного документа.

Бухгалтер, який формує розрахунковий документ в електронному вигляді, несе відповідальність за повноту і достовірність його заповнення згідно з реквізитами, вказаними у платіжному дорученні в іноземній валюті. Якщо перераховується вся сума вкладу з нарахованими процентами, то бухгалтер складає один розрахунковий електронний документ на суму вкладу з процентами. Переказ вкладу, по якому втрачена ощадна книжка, здійснюється фізичною особою після складання заяви про втрату ощадної книжки та отримання дозволу керівника установи на перерахування вкладу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат