На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ \"Ощадбанк\"

Реферати > Банківська справа > Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ \"Ощадбанк\"

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

 

0

0

26

Емісійні різниці

 

0

0

27

Резерви та інші фонди банку

 

12 508

11 349

28

Резерви переоцінки, у тому числі:

 

899 570

29 867

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів

 

899 570

29 867

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів

 

0

0

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

 

11 033

10 204

30

Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження

 

145 296

20 159

31

Усього власного капіталу

 

1 791 407

775 579

32

Усього пасивів

 

11 590 416

9 515 315

В.о. голови правління Гулей А.І.

ВАТ “Ощадбанк”

Головний бухгалтер – Костенко Г.С.

директор департаменту

бухгалтерського обліку

ДОДАТОК Б

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року

Рядок

Найменування статті

При-мітки

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохід

 

592 275

324 683

1.1

Процентний дохід

19

836 174

530 206

1.2

Процентні витрати

20

(243 899)

(205 523)

2

Чистий комісійний дохід

 

322 140

268 338

2.1

Комісійний дохід

 

395 225

333 907

2.2

Комісійні витрати

 

(73 085)

(65 569)

3

Торговельний дохід

21

45 711

34 330

4

Дохід у вигляді дивідендів

22

0

0

5

Дохід від участі в капіталі

 

0

80

6

Інший дохід

 

72 888

86 235

7

Усього доходів

 

1 033 014

713 666

8

Загальні адміністративні витрати

23

(186 976)

(154 480)

9

Витрати на персонал

24

(552 226)

(395 793)

10

Втрати від участі в капіталі

 

(5)

(32)

11

Інші витрати

 

(60 246)

(51 332)

12

Прибуток від операцій

 

233 561

112 029

13

Чисті витрати на формування резервів

25

(25 621)

(70 476)

14

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу

 

0

0

15

Прибуток до оподаткування

 

207 940

41 553

16

Витрати на податок на прибуток

26

(62 644)

(21 394)

17

Прибуток після оподаткування

 

145 296

20 159

18

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

27

0

0

19

Чистий прибуток/збиток банку

 

145 296

20 159

20

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

204 642,67

66 312,11

21

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

204 642,67

66 312,11

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат