На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основи банківської справи

Реферати > Банківська справа > Основи банківської справи

10 - кредити, надані центральним органам державного управління;

20 - кредити, надані місцевим органам влади, боргові цінні папери центральних органів державного управління та місцевих органів влади;

50 - кошти до запитання в інших банках, строкові депозити, які розміщені в інших банках;

100 - операції з цінними паперами, кредити, які надані клієнтам банку, пролонгована, прострочена та сумнівна заборгованість, дебітори, основні засоби та товарно-матеріальні цінності тощо.

Нормативне значення нормативуОписание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht39.gif не може бути нижчим за 8%.

4. Норматив достатності капіталу (Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht40.gif).

Розраховується як співвідношення капіталу банку і загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви:

Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht41.gif

де: К - капітал банку, ЗА - загальні активи банку, ЗР - загальні резерви. Методика визначення чисельника у показниках і аналогічна визначенню показника . До загальних резервів відносяться: резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ, резерв під заборгованість інших банків, резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам, резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клінтами банку, резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж, резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції, резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю. Нормативне значення показника має бути не менше ніж 4%. II група - нормативи ліквідності. Ліквідність банку - це його здатність забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань. Визначається збалансованістю між строками і сумами погашення активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку. 5. Норматив миттєвої ліквідності ( ). Розраховується як співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку в НБУ та в касі банку до поточних зобов'язань:

Розраховується як співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку в НБУ та в касі банку до поточних зобов'язань:

о поточних зобов'язань відносяться: кошти НБУ в банку, кошти до запитання інших банків, строкові депозити інших банків, кошти бюджету та позабюджетних фондів України, кошти на поточних рахунках клієнтів банку.

Нормативне значення показника Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht43.gif має бути не менше 20%.

6. Норматив загальної ліквідності (Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht44.gif).

Розраховується як співвідношення загальних активів до загальних зобов'язань банку, помножене на 100%:

7. Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку (Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht47.gif):

III група - нормативи ризику.

8. Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht50.gif). розраховується за формулою:

Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht51.gif ,

де: Зс - сукупна заборгованість за позичками, міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника плюс 100% суми позабалансових зобов'язань, наданих щодо цього позичальника; К - капітал банку.

Нормативне значення показника Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht50.gif не повинно перевищувати 25%.

9. Норматив великих кредитних ризиків (Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht53.gif):

Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht54.gif,

де: Ск - сукупний розмір великих кредитів, наданих банком з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку; К- капітал банку.

Нормативне значення показника Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht53.gif не повинно перевищувати восьмикратного розміру капіталу банку.

Великим кредитом вважається сукупний розмір кредитів з урахуванням облікованих векселів та 100% позабалансових вимог щодо одного позичальника, який перевищує 10% капіталу банку.

Рішення про надання великого кредиту має бути оформлено висновком кредитного комітету банку, затвердженим правлінням банку. Якщо сума всіх великих кредитів перевищує восьмикратний розмір капіталу не більше ніж на 50%, то вимоги до платоспроможності банку подвоюються (не менше 16%), а якщо перевищує 50%, - потроюються (не менше 24%).

10. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht56.gif):

Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht57.gif ,

де Ркі - сукупний розмір наданих банком кредитів, поручительств, врахованих векселів та 100% суми позабалансових зобов'язань щодо одного інсайдера; К - капітал банку.

Максимальне значення Описание: http://www.vuzlib.net/bo_S/9-5.ht56.gif не повинно перевищувати 5%. Розмір кредитів, наданих акціонеру (засновнику) банку без відповідного забезпечення, не може перевищувати 50% його внеску до статутного капіталу банку.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат