На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України

Реферати > Військова справа, ДПЮ > Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України

Приймати участь у роботі по розвитку, уніфікації і стандартизації ЕТЗ, cтворенню нових і модернізації існуючих зразків, а також замовленню ЕТЗ у промисловості.

Приймати участь у підборі кадрів на електротехнічні посади і здійснювати контроль за підготовкою спеціалістів електротехнічних спеціальностей.

Керувати роботою підрозділів Служби начальників інженерних військ оперативних командувань, інженерної служби командувань Видів ЗС.

Організовувати взаємодію з управліннями МО та іншими Міністерствами (відомствами) з питань Служби.

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби .

Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних обов’язків.

Головний енергетик

Підпорядковується: начальнику Служби .

Відповідає за якісне і повне виконання завдань покладених на нього, за організацію обліку ЕТЗ у складі комплексів озброєння і військової техніки, за забезпечення ЗС України запасними частинами і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.

Він зобов'язаний:

Організувати облік ЕТЗ у складі комплексів озброєння і військової техніки за ЗС України.

Організувати забезпечення експлуатацію і ремонт ЕТЗ і систем внутрішнього та автономного електропостачання в ЗС України.

Розробляти План капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ у ЗС України.

Знати потребу і приймати участь у визначенні норм забезпечення військ запасними частинами і ЗІП для проведення технічного обслуговування і поточного (військового) ремонту, структуру ремонтних органів і їх виробничі можливості.

Проводити розрахунок і організувати забезпечення військ запасними частинами та витратними матеріалами для поточного ремонту і обслуговування ЕТЗ, знати їх запаси згідно установлених норм накопичення і стежити за незнижуваністю.

Аналізувати і узагальнювати конструктивні недоліки ЕТЗ, виявлені у ході їх експлуатації.

Брати участь в розробленні, випробовуванні, прийнятті на забезпечення військ нових зразків ЕТЗ, проведенні технічної експертизи проектів зразків озброєння і військової техніки щодо їх електропостачання.

Готувати проведення учбово-методичних зборів керівного складу Служби ЗС України.

Організовувати розробку і підготовку до видання керівництв, інструкцій, навчально-методичної літератури, пам'яток та плакатів по Службі, бланків документів енергонагляду.

Брати участь у підборі кадрів на електротехнічні посади.

Безпосередньо приймати участь в розробці проектів наказів, директив та інших керівних документів Служби.

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби.

Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних обов’язків.

Старший Енергетик

Підпорядковується начальнику Служби. .

Відповідаєза організацію військового (поточного) та капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ і систем внутрішнього та автономного електропостачання, за облік запасних частин і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.

Він зобов'язаний:

Організувати експлуатацію і ремонт ЕТЗ і систем електропостачання.

Організувати облік запасних частин і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.

Узагальнювати та обробляти донесення військ по стану експлуатації ЕТЗ в ЗС України.

Приймати участь в роботі по розвитку, уніфікації і стандартизації, створенню нових і модернізації існуючих зразків ЕТЗ.

Аналізувати конструктивні недоліки, виявлені при експлуатації і ремонті ЕТЗ, розробляти рекомендації по підвищенню їх надійності і безпечного використання.

Брати участь в розробці документів Служби.

Узгоджувати експлуатаційну документацію на озброєння і військову техніку, військові електроустановки і системи електропостачання щодо відповідності її вимогам "Правил обладнання електроустановок" і "Правил техніки електробезпеки при експлуатації військових електроустановок".

Вести облік стаціонарних електростанцій, електризованих загороджень і установок для випробування діелектричних захисних засобів у ЗС України.

Складати План капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ у ЗС України на підставі узагальнення і аналізу донесень.

Готувати пропозиції для підготовки нарядів на ремонт та стежити за їх виконанням.

Супроводжувати проведення капітального (регламентованого) ремонту та видачу ЕТЗ постачальникам ремонтного фонду.

Складати заявки на транспортування ремонтного фонду, запасних частин, витратних матеріалів і ЗІП.

Готувати технічну документацію ЕТЗ, що підлягають списанню і подавати її на затвердження.

Стежити за постановкою на облік ЕТЗ, одержаних від розбирання списаних комплексів озброєння і техніки, розбиранням списаних ЕТЗ, обліком справних вузлів і агрегатів для ремонту однотипних засобів.

Знати потребу та норми забезпечення військ запасними частинами і ЗІП для проведення ремонту, структуру ремонтних органів і їх виробничі можливості.

Брати участь у розрахунках і організувати забезпечення військ запасними частинами, витратними матеріалами і ЗІП для ремонту ЕТЗ, знати їх запаси згідно установлених норм накопичення і стежити за незнижуваністю.

Приймати участь у оформлені звітних заявок на запасні частини для ремонту ЕТЗ.

Контролювати виробничу діяльність ремонтних підприємств інженерних військ, розбирання списаних ЕТЗ, облік і використання справних вузлів і агрегатів для ремонту однотипних засобів.

Стежити за якістю капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ, аналізувати рекламації і претензії, вживати заходи по їх недопущенню.

Перевіряти технічну документацію на списання ЕТЗ.

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби .

Взаємодіяти з відділами управління інженерного озброєння, управліннями Озброєння і Тилу МО України щодо організації комплексного ремонту і транспортування ЕТЗ.

Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних обов’язків.

Провідний спеціаліст Служби

Підпорядковується: начальнику Служби та його заступнику.

Відповідає за якісне ведення обліку ЕТЗ ЗВП вільної наявності та тих, що входять до складу комплексів озброєння і техніки, за облік ЕТЗ, що підлягають і знаходяться у капітальному (регламентованому) ремонті, та їх супроводження і своєчасне подання звітності по них.

Він зобов'язаний:

Уагальнювати донесення щодо ЕТЗ ЗВП.

Знати штатно-табельну потребу ЗС України в ЕТЗ.

Аналізувати стан укомплектованості ЗС України ЕТЗ по марках і групах.

Узагальнювати донесення щодо капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ і аналізувати хід їх проведення.

Готувати розрахункові дані в План забезпечення ЗС України ЕТЗ та приймати участь у розробці Плану капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ.

Вести облік ЕТЗ ЗВП вільної наявності, та тих, що входять до складу комплексів озброєння і техніки, за встановленими формами обліку.

Вести облікові та довідкові документи Служби.

Оформляти звітні заявки на ЕТЗ для подання їх в управління виробничих замовлень і зв'язків з промисловістю управління озброєння МО.

Готувати наряди (рознарядки) на видачу ЕТЗ у війська.

Приймати участь у розробці Плану капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ.

Готувати наряди на ремонт ЕТЗ і стежити за їх виконанням.

Складати заявки на транспортування ЕТЗ, ремонтного фонду, запасних частин, витратних матеріалів і ЗІП.

Перевіряти технічну документацію ЕТЗ, що підлягають списанню і подавати її на затвердження начальнику Служби.

Стежити за постановкою на облік ЕТЗ, отриманих від розборки списаних комплексів озброєння і техніки, розборки списаних ЕТЗ на ремонтних підприємствах.

Обліковувати справні вузли і агрегати для ремонту однотипних засобів.

Проводити звірку обліку ЕТЗ з військовими частинам, які стоять на обліку, інженерними базами (арсеналом).

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби.

Контролювати виробничо-операційну діяльність інженерних баз (арсеналу) з питань Служби, надавати практичну допомогу.

Взаємодіяти з відділами управління інженерного озброєння УНІВ з питань забезпечення військ ЕТЗ та їх ремонту.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНОГО

ОЗБРОЄННЯ –ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА

ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК ЗС УКРАЇНИ

полковник

. М. Й.ГРИЩЕНКО

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат