На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ \"ПриватБанк\"

Реферати > Банківська справа > Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ \"ПриватБанк\"

Статутний капітал ПриватБанку у формі АТ створюється шляхом випуску та продажу двох видів іменних акцій – звичайних та привілейованих. Власники звичайних акцій беруть участь в управлінні банком і поділяють з ним усі його доходи, збитки та ризики. Якщо комерційний банк не одержує прибутку, власники звичайних акцій не отримують дивідендів, їм нічого не гарантується і при ліквідації банку.

Привілейовані акціїдають право їхнім власникам на отримання фіксованого розміру дивідендів, що не залежить від отриманого банком прибутку. Власники привілейованих акцій у разі ліквідації комерційного банку та розподілу його майна мають переваги: їм повертається вартість привілейованих акцій, однак після того, як будуть задоволені грошові вимоги кредиторів банку.

Власний капітал банку буває:

1. Основний:

статутний фонд;

– резервний фонд;

– емісійні різниці;

– фонди економічного стимулювання;

– нерозподілений прибуток минулих років;

– несформований резерв за активними операціями.

2. Додатковий:

– резерви для покриття можливих втрат за виданими кредитами;

– загальні резерви;

– резерв переоцінки основних засобів;

– резерв за стандартною заборгованістю інших банків.

Капітал комерційного банку виконує такі функції:

ü захисна – для страхування інтересів вкладників та кредиторів та покриття збитків від банківської діяльності;

ü забезпечення діяльності комерційного банку (доходи повинні перевищувати витрати)

ü регуляторна діяльність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Платоспроможність банку – здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань. Визначається збалансованістю між строками і сумами погашення активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками і сумами інших джерел та напрямів використання коштів типу видачі кредитів та зазнаних витрат.

За 2008 р. обсяг регулятивного капіталу банку збільшився на 2 464 235 тис. грн. (47,17%) і склав 7 688 393 тис. грн.

Основний капітал збільшився на 3 046 657 тис. грн., за рахунок:

- збільшення статутного фонду за рахунок внесків акціонерів в сумі 1 515 000 тис.грн. та капіталізації прибутку в сумі 1 456 632 тис. грн.;

- збільшення резервного фонду на 75 333 тис. грн.

Додатковий капітал зменшився на 577 251 тис. грн., за рахунок:

- отримання прибутку звітного року в обсязі 1 291 776 тис. грн. (зменшення його обсягу за 2008 рік на 242 386 тис. грн.);

- збільшення обсягу нарахованих доходів, що призвело до зменшення додаткового капіталу на 404 746 тис. грн.;

- зменшення обсягу субординованого капіталу на 26 726 тис. грн. (за рахунок амортизації субординованого боргу та скасування дозволу на врахування коштів до капіталу банку);

- зменшення результатів переоцінки основних засобів в результаті їх продажу на 8 601 тис. грн.;

- збільшення обсягу резервів під стандартну заборгованість на 52 296 тис. грн.;

- зростання прибутку минулих років на 52 914 тис. грн.

Обсяг відрахувань збільшився на 5 172 тис. грн. за рахунок здійснення вкладень у дочірні компанії.

Загальний обсяг активів, зважених на відповідні коефіцієнти ризику, на кінець року був на рівні 76 219 400 тис. грн. Зростання ризикових активів за методикою НБУ (без урахування внесених постановою Правління НБУ №458 від 27.12.2007р. змін до методики розрахунку активів в частині додавання до активів сукупної суми відкритої валютної позиції та 50% від обсягу розриву між активами та пасивами строком більше року) за рік склало 25 430 621 тис. грн., або 54,08%. Дане зростання обумовлено збільшенням обсягів кредитування банків, юридичних та фізичних осіб.

Норматив платоспроможності станом за 31.12.2008р. був на рівні 10,09% (при нормі не нижче 10%), у порівнянні з 29.12.2007р. його рівень зменшився на 1,02%.

Середньозважене значення показника достатності капіталу (Н3) банку протягом січня–жовтня 2008р. знаходилося на рівні 7,44%, що задовольняє нормативним вимогам НБУ (не менше ніж 4%). З листопада 2008р. було введено новий норматив Н3 – норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів, нормативне значення Н3 – не менше ніж 9% (починаючи з 01.03.2009р.). Протягом листопада-грудня 2008р. середньозважене значення показника співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) становило 9,18%.

Протягом року існуючий обсяг капіталу дозволяв банку виконувати всі нормативні вимоги НБУ щодо ризиків і достатності капіталу. Вищенаведене зростання активів супроводжувалося одночасним хеджуванням ризиків - зростання страхових фондів за рік склало 5 230 515 тис.грн. Проведення і нарощування активних операцій банку здійснювалось в рамках підтримки нормативного рівня показника платоспроможності; проведення роботи з контролю і керування ризиковими активами, встановлення лімітів по нарощуванню ризикових активів для регіональних підрозділів банку.

Важливим джерелом формування та збільшення ресурсної бази виступають депозитні операції.

Депозитними операціямиє пасивні операції банку по залученню грошових засобів юридичних та фізичних осіб у національній та іноземній валютах у вигляді вкладів, депозитів шляхом зачислення їх на відповідні рахунки на визначених умовах.

Депозит – це гроші, передані у банки їх власниками для збереження та зарахування на банківських рахунках.

Бувають депозити строкові та за вимогою.

Збереження клієнтів у вкладах за вимогою зберігаються на рахунках, які відкриваються банками кожному клієнтові, з цього рахунка в будь-який момент можна зняти готівку або, за вимогою клієнта, перерахувати на інші рахунки у банку. Частина цих ресурсів використовується банками для забезпечення необхідного рівня залишків на кореспондентському рахунку в НБУ. Приватбанк є учасником системи гарантування вкладів населення. Згідно Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" №639-VI від 30.10.2008 р, розмір повернення коштів по вкладам, враховуючи відсотки, за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 05.11.08 р. збільшено до 150 000 гривень [Додаток ].

Розділ 2. Аналіз економічної, маркетингової, комерційної та управлінської діяльності

2.1 Планово-економічна діяльність

Розвиток банківської системи, її надійність в умовах ринкової економіки великою мірою залежать від стану і якості аналітичної роботи у центральному банку країни та комерційних банках. Аналіз діяльності банку повинен містити реальну та всебічну оцінку досягнутих результатів, висвітлювати позитивні й негативні аспекти його роботи, визначати конкретні шляхи вирішення загальних проблем.

Банки на ринку діють із різною ефективністю. Але простежується така закономірність: далеко позаду залишають конкурентів ті, хто бездоганно обслуговує клієнтів і робить це з мінімальними витратами. Оцінюючи ефективність діяльності банку, надзвичайно важливо звіряти її з вимогами ринку. Кваліфіковано зроблений економічний аналіз діяльності банків є джерелом цінної інформації для самих банків, юридичних та фізичних осіб (як потенційних клієнтів банку), Національного банку України.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат