На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ \"ПриватБанк\"

Реферати > Банківська справа > Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ \"ПриватБанк\"

Таблиця 2.1.

Рядок

Найменування статті

2008 рік

2007 рік

1

2

3

4

1

Кредити, що надані органам державної

влади та місцевого самоврядування  

-

-

2

Кредити юридичним особам

47 175 994

23 418 919

3

Кредити, що надані за операціями репо

3 393

5 706

4

Кредити фізичним особам-підприємцям

560 830

569 943

5

Іпотечні кредити фізичних осіб

4 002 356

2 948 738

6

Споживчі кредити фізичним особам

7 696 729

5 160 854

7

Інші кредити фізичним особам

14 993 025

10 535 729

8

Резерв під знецінення кредитів

(8 607 224)

(3 936 636)

9

Усього кредитів за мінусом резервів

65 825 103

38 703 253

Таким змінам посприяло активне просування банком різних видів кредитування юридичних та фізичних осіб задля втілення стратегічної мети.

За звітний рік зобов’язання банку збільшились на 46,49 відсотків та склали 71 969 781 тис. грн. Ці зміни відбулись в основному за рахунок привернення банком коштів:

- коштів клієнтів - збільшились на 19 187 372 тис. грн.,

- коштів банків - збільшились на 3 656 618 тис. грн.,

- та залучення коштів на умовах субординованого боргу - збільшились на 363 102 тис. грн. (Таблиця 2.2).

Таблиця 2.2.

Рядок

Найменування статті

2008 рік

2007 рік

1

2

3

4

1

Субординований борг, що наданий юридичним особам

1 241 711

889 296

1.1

Субординований борг, що наданий фізичним особам

58 045

47 358

1.2

усього

1 299 756

936 654

Власний капітал ПриватБанку зріс на 52,08 відсотків та склав 8 195 683 тис. грн. значною мірою завдяки збільшенню Статутного капіталу банку на 2 971 632 тис. грн. за рахунок внесків акціонерів банку. За станом на кінець дня 31.12.2008 року сплачений Статутний капітал ПриватБанку склав 5 684 882 тис. грн. (Баланс, Таблиця 2.3).

Чистий прибуток від діяльності банку за 2008 рік склав 1 291 776 тис. грн., що є на 15,8 відсотків або 242 386 тис. грн., менше, ніж прибуток за 2007 рік (Звіт про фінансові результати). Значною мірою на фінансовий результат вплинув зріст витрат від здійснення операцій, а саме:

- процентних витрат (Таблиця 2.4), які у порівнянні з 2007 роком збільшився на 71,96%,

- комісійних витрат (Таблиця 2.5), які у порівнянні з 2007 роком збільшився на 72,27%.

Регулятивний капітал, розрахований за методикою Національного банку, збільшився протягом року на 47,17 відсотків, та становив 7 688 393 тис. грн.

2.4 Управлінська діяльність

Нормативно-правова база

Вимоги до ліквідності банків:

Ліквідність банку — це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

Ліквідними активами є кошти в касі, які відкриті в Національному банку та інших банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти.

Банківська діяльність піддається ризику ліквідності — ризику недостатності надходжень грошових коштів для покриття їх відпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в строк за власними зобов’язаннями у зв’язку з неможливістю за певних умов швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без суттєвих втрат.

У зв’язку з цим банки повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов’язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечувати потрібне співвідношення між власними та залученими коштами, формувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог вкладників, кредиторів і всіх інших клієнтів. З метою контролю за станом ліквідності банків Національний банк установлює такі нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6).

Положення Національного банку України "Про кредитування"

Це Положення визначає правові основи надання, використання і повернення кредитів та регулювання взаємовідносин між суб’єктами, що виникають у процесі кредитування.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат