На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ \"Приватбанк\")

Реферати > Банківська справа > Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ \"Приватбанк\")

Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

Ця система рівнянь має спеціальну назву – нормальна система.

Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк") (3.11)

Невідомі у системі (3.11) – це коефіцієнти в0, в1 .

х1, y1 – ми маємо внаслідок спостережень

в0, в1 - це коефіцієнти, які ми повинні визначити

n – кількість спостережень, вони нам завжди відомі.

Використовуючи таблицю вихідних даних табл.3.1, розраховуємо багатовимірну лінійну регресійну модель за допомогою “електронних таблиць” EXCEL-2000. результати розрахунків наведені в табл.3.3.

Як видно з даних розрахунків табл.3.3, лінійне багатовимірне рівняння регресії описує статистичний процес:

Рівняння багатовимірної лінійної регресії

Y = 58,078 + 40,224*X1 – 0,074*Х2 – 3,409*Х3

Коефіцієнт детермінації R2 дорівнює 0,7827.

Сила зв’язка – високої щільності (більше 0,75).

Напрямок зв’язку – прямий .

Перевірку значущості регресійного рівня здійснюють за критерієм Фішера F. Якщо величина F буде більше Fтабл, то ми вважаємо, що наше рівняння значуще. Як видно з даних розрахунків (табл.3.14), проведених за допомогою “електронних таблиць” EXCEL-2000, фактичне значення критерія Фішера для багатовимірної вибірки(і=3) з n-1=12 величин становить 10,804. Згідно з таблицями критичних значень критерія Фішера для багатовимірної (і=3) лінійної вибірки з n-1=12 величин табличне значення Fтабл = 3,49 при рівні довірчої ймовірності Р=0,95 [89]. Таким чином, отримана багатовимірна регресійна залежність є значущою, при цьому за коефіцієнтом детермінації вона краще описує реальний процес ніж одновимірна модель.

 
 

Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

Таблиця 3.14 Результати розрахунків багатовимірної регресійної залежності Y=f(X1,X2,X3) за допомогою стандартного програмного забезпечення “електронних таблиць” EXCEL-2000

Реальність результатів розробленої моделі підтверджується прямими калькуляційними розрахунками, зробленими в АКБ “Приватбанк” при плануванні “Програми розширення соціальних послуг” в управлінні індивідуального бізнесу (табл.3.15).

Таблиця 3.15 Фактичні та плануємі показники ефективності “Програми розширення соціальних послуг” в АКБ “Приватбанк” (2005 –2006 роки)

 

Показники

Один.

вимір  

2005

2006

План  

План

Факт на 01.01.2006

1.

Кількість соціальних рахунків, в т.ч.

шт.

1269300

1246997

1394800

 

Пенсійні виплати

шт

750000

528650

668500

 

Виплати безробітним

шт

202500

365757

386300

 

Соціально-орієнтовані виплати

шт

316800

352590

340000

2.

Середній залишок на рахунку, в т.числі

грн.

210,00

146,40

210,00

 

поточні рахунки:

грн.

145,00

86,20

145,00

 

а) пенсійні

грн.

200,00

176,40

200,00

 

б) безробітні

грн.

30,00

31,60

40,00

 

в) соціально-орієнтовані

грн.

40,00

21,40

30,00

 

карткові рахунки

грн.

245,00

184,20

245,00

 

а) пенсійні

грн.

350,00

348,60

400,00

 

б) безробітні

грн.

35,00

55,90

65,00

 

в) соціально-орієнтовані

грн.

35,00

50,40

60,00

3.

Середнньорічні залишки на рахунках, в т.числі:

тис.грн.

170000

180000

260000

 

а) пенсійних

тис.грн

160000

150000

220000

 

б) соціальних

тис.грн

10000

30000

40000

4.

Процентні витрати на обслуговування рахунків, в т.числі

USD

3632500

3049476

4549813

 

а) пенсійних

USD

3595500

2935993

4400000

 

б) соціальних

USD

37000

113483

149813

5.

Доходи від використання залишків на рахунках як кредитних ресурсів

USD

4460000

3623596

5081818

6.

Витрати на рекламу соціально-орієнтованих банківських продуктів

USD

281300

55000

170000

7.

Витрати на випуск соціальних пластикових карток

USD

402500

338372

225600

8.

Комісійні та інші доходи

USD

150000

91569

150000

9.

Прибуток програми соціальних послуг

USD/

тис.грн  

293700

272316/

1 375,190  

286405/

1 446,350  

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат