На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ \"Приватбанк\")

Реферати > Банківська справа > Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ \"Приватбанк\")

48. Нікітін, Андрій Валерійович. Маркетинг у банку: Навчальний посібник/ А.В. Нікітін, Г.П. Бортніков, А.В. Федорченко. - К.: КНЕУ, 2006. - 432 с. - (До 100-річчя Київського національного економічного університету)

49. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 304 с.

50. Новошинська В.В. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 176 с.

51. Облік та аудит у комерційних банках / А.М. Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О.А. Мазур та ін.; За ред. проф. А.М. Герасимовича. – Львів: Видавництво "Фенікс", 1999. – 512 с.

52. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник/ Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; Ред. О.В. Васюренко. - К.: Знання, 2006. - 596 с. - (Вища освіта XXI століття)

53. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менед-жмент) / Под ред. доктора экон. наук, профессор О.И. Лаврушина. – М: Юристь, 2003 – 688 с.

54. Панова Г. Банковское обслуживание частных лиц. – М.:АО ДИС, 1994. – 352с.

55. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с.

56. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2004. — 468 с.

57. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд.— М.: «Дело ЛТД»,1995.— 768 с.

58. Салтикова З. «ПриватБанк» розгортає соціальні програми для пенсіонерів // “Україна молода” , № 234 , 16.12.2003

59. Семко Т.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях: Навчальний посібник/ Т.В. Семко, М.В. Руденко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 158 с

60. Ситник, Людмила Степанівна. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/ Л.С. Ситник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 352 с

61. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го переработанного изд. / под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинкерса. — М.: 1994, Catallaxy.— 820 c.

62. Современные технологии для банка // Журнал «Банковские технологии», Россия, № 4, 2004. – с.32- 48.

63. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. - Тернополь : АО «Тарнекс», К.: ЦММС «Писпайс», 1993. – 656 с.

64. Ткачук В.О. “Маркетинг у банку”: Навчальний посібник. -

Тернопіль: “Синтез-Поліграф”, 2006.- 225 с.

65. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник для студ. вищих навчаль-них закладів/ А.І. Щетинін. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 432 с

66. Щибиволок, Зіновій Іванович. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник/ З.І. Щибиволок; Відп. за вип. С.І. Шкарабан. - К.: Знання, 2006. - 312 с

67. Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 208 с.

68. HTTP://www.bank.gov.ua - Офіційний сайт НБУ

69. HTTP://WWW.PRIVATBANK.DP.UA - Офіційний сайт АКБ “При-ватбанк”

70. HTTP://WWW.AUB.COM.UA - Офіційний сайт Асоціації банків України

71. http://www.ssi.com.ua/ - Офіційний сайт компанії Servus Systems Integration (Україна)

72. http://www.diebold.com/ - Офіційний сайт компанії Diebold (США)

73. http://www.metasoft.com.ua - Офіційний сайт компанії „МЕТАСОФТ”

74. http://www.sibis.com.ua - Офіційний сайт компанії “SIBIS”(Україна)

75. http:// www.prostobank.com.ua – Інформаційно – довідковий сайт по рейтингам комерційних банків України

76. Законодавчо-довідкова система законодавства України – HTTP:// WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA

ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А.1 Основні показники діяльності банків України за 2001 – 2007 роки [ ] млн. грн.)

 

з/п  

Показники

Дата

01.01.2001

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

2007

01.01

01.04

1.

Кількість зареєстрованих банків

195

189

182

179

181

186

193

193

2.

Виключено з Державного реєстру банків

9

9

12

8

4

1

6

0

3.

Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації

38

35

24

20

20

20

19

19

4.

Кількість діючих банків

153

152

157

158

160

165

170

173

4.1

з них: з іноземним капіталом

22

21

20

19

19

23

35

40

4.1.1

у т.ч. зі 100% іноземним капіталом

7

6

7

7

7

9

13

18

5.

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, %

13.3

12.5

13.7

11.3

9.6

19.5

27.6

30.0

 

АКТИВИ

 

1.

Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції)

39866

50785

67774

105539

141497

223024

353086

392619

1.1

Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями)

37129

47 591

63896

100234

134348

213878

340179

378452

2.

Високоліквідні активи

8270

7744

9043

16043

23595

36482

44851

45381

3.

Кредити надані

23637

32097

46736

73442

97197

156385

269688

305795

3.1

з нього: кредити надані суб'єктам господарської діяльності

18216

26564

38189

57957

72875

109020

167661

184596

3.2

кредити надані фізичним особам

941

1373

3255

8879

14599

33156

77755

88414

4.

Довгострокові кредити

3309

5683

10690

28136

45531

86227

157224

177959

4.1

з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності

2761

5125

9698

23239

34693

58528

90576

101747

5.

Проблемні кредити (прострочені та сумнівні)

2679

1863

2113

2500

3145

3379

4456

5108

6.

Вкладення в цінні папери

2175

4390

4402

6534

8157

14338

14466

15350

7.

Резерви під активні операції банків

2737

3194

3905

5355

7250

9370

13289

14586

 

% виконання формування резерву

61.5

85.4

93.3

98.2

99.7

100.05

100.1

100,2

7.1

з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

2 336

2963

3575

4631

6367

8328

12246

13343

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат