На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Реферати > Банківська справа > Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

2.6. Загальна оцінка визначається як сума фактичних оцінок по окремих показниках, помножених на відповідні коефіцієнти (враховуючи те, якими видами страхування (життя/не життя) займається страховик) з наступної табл.4.4

Таблиця 4.4

N п/п  

Показник  

Коефіцієнт  

Не життя

Життя

1

Показник дебіторської заборгованості (ПДЗ)  

0,04

0,05

2

Показник ліквідності активів (ПЛА)  

0,10

0,125

3

Показник ризику страхування (ПРС)  

0,06

0,075

4

Зворотний показник платоспроможності (ЗПП)  

0,18

0,225

5

Показник доходності (ПД)  

0,06

0,075

6

Показник обсягів страхування (андеррайтингу) (ПА)  

0,06

-

7

Показник змін у капіталі (ПЗК)  

0,06

0,075

8

Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами (ПЗЧП)  

0,06

0,075

9

Показник незалежності від перестрахування (ПНП)  

0,18

0,225

10

Показник відношення чистих страхових резервів та капіталу(ПВРК)  

0,16

-

11

Показник доходності інвестицій (ПДІ)  

0,04

0,075

2.7. Загальна оцінка округлюється до цілого числа за загальними правилами округлення.

 
 

Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Вихідні дані для розрахунків наведені в фінансових звітах СК „ОРАНТА” та „АСКА” за 2004 -2005 роки (Додатки А,Б).

Рис.4.4 Динаміка сум структурних часток страхових премій страхових компаній НАСК “ОРАНТА” та АСК “АСКА” у 2005 році

Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України Рис 4.5 Динаміка сум структурних часток страхових виплат страхових компаній НАСК “ОРАНТА” та АСК “АСКА” у 2005 році

4.4 Результати розрахунку порівняльного рейтингу фінансового стану страхових компаній „ОРАНТА” та „АСКА”

Таблиця 4.5

Результати рейтингового тестування СК „АСКА” за 2004 -2005 роки

Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Тестові рейтингові показники СК „АСКА” знаходяться в інтервалі оцінок ”2” та „3”, при чому у 2005 році рейтингова оцінка зросла на 20% та наблизилась до рівня „2”, тобто фінансовий стан компанії - задовільний:

- "2" (задовільна) - відсутні серйозні проблеми, фінансові показники знаходяться на середньому рівні;

- "3" (гранична) - фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;

Таблиця 4.6

Результати рейтингового тестування НАСК „ОРАНТА” за 2004 -2005

роки

Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Тестові рейтингові показники НАСК „ОРАНТА” знаходяться в інтервалі оцінок „3” та „4”, при чому у 2005 році рейтингова оцінка зменшилась на 7% та віддалилась від рівня „3”, тобто фінансовий стан компанії – загрозливий :

- "3" (гранична) - фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;

- "4" (незадовільна) - вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже нестабільним.

ВИСНОВКИ

Розвиток страхового ринку України станом на 01.10.2005 року характеризується наступними показниками:

1. Кількість страхових компаній станом на 01.10.2005 складала 399 (станом на 01.10.2004 – 378), в тому числі 51 страховик, що здійснює страхування життя та 348 страховиків, що здійснюють види страхування інші, ніж страхування життя.

2. Станом на кінець III кварталу 2005 року сукупний розмір активів страховиків (згідно балансів) склав 20 227,0 млн. грн. (1 027,4 млн. грн. - СК "life"* і 19 199,6 млн. грн. - СК "non-life"*); активів, визначених статтею 31 Закону України "Про страхування" - 13 485,0 млн.грн

Обсяг активів проаналізованих у звіті 7 страхових компаній non-life України (“ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН”), які за активами балансів у 2005 році входять в групу перших 20 місць рейтингу, станом на 01.10.2005 року становив 3 710,8 млн. грн., що становить частку 19,33% від загального обсягу активів страхової системи України.

3. Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками від страхування та перестрахування ризиків за 9 місяців 2005 року, становить 9_909,1 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2004 року обсяги вказаного показника зменшились на 4 132,1 млн.грн. (на 29,4%). Зазначене скорочення відбулося за рахунок зменшення обсягів валових премій зі страхування фінансових ризиків (-3 489,7 млн. грн.) та добровільного страхування відпові-дальності (-800,2 млн. грн.).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат