На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Реферати > Банківська справа > Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

4. У січні - вересні 2005 року порівняно з аналогічним періодом 2004 року спостерігався спад обсягу чистих страхових премій на 26%, спричинений зменшенням обсягів збору чистих страхових премій зі страхування фінансових ризиків (на 63%) та добровільного страхування відповідальності (на 40%).

5. Частка валових премій з усіх видів страхування, належна першим 3 страховикам, складає 13,0% (у січні - вересні 2004 року цей показник становив 26,9%). Першим 50 страховикам(non-life) належить 76,3% зібраних премій. У січні - вересні 2005 року спостерігалася тенденція до посилення конкуренції на всьому страховому ринку.

Обсяг валових страхових премій в проаналізованих у звіті 7 страхових компаній non-life України (“ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН”) станом на 01.10.2005 року становив 1 515,1 млн. грн., що становить частку 16,06% від загального обсягу страхових премій в страховій системі України.

6. Загальна (валова) сума страхових виплат здійснених страховиками за 9 місяців 2005 року за договорами страхування та перестрахування становила 1 252,6 млн. грн., у тому числі страхувальникам-фізичним особам було виплачено 382,5 млн. грн. (30,5%) та перестрахувальникам- резидентам 131,1 млн.грн. (10,5%). У порівнянні з аналогічним періодом 2004 року сума валових страхових виплат зросла на 319,1 млн. грн. (у 1,3 рази), а виплат страхувальникам-фізичним особам на 38,5 млн. грн. (у 1,1 рази).

7. В цілому по страховому ринку рівень валових виплат (відношення валових виплат до валових премій) за результатами 9 місяців 2005 року досяг 12,6% (на 5,9 п.п. вище аналогічного показника 2004 року), що свідчить про продовження тенденції до збільшення рівня страхових виплат, яка спостері-гається з початку 2005 року.

Обсяг валових страхових виплат в проаналізованих у звіті 7 страхових компаній non-life України (“ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН”) станом на 01.10.2005 року становив 394,3 млн. грн., що становить частку 31,63% від загального обсягу страхових виплат в страховій системі України.

8. Величина сформованих страхових резервів станом на кінець III кварталу 2005 року становила 5 011,6 млн. грн., що на 2 293,3 млн. грн. менше аналогічного показника на кінець III кварталу 2004 року.

Обсяг сформованих страхових резервів в проаналізованих у звіті 7 страхових компаній non-life України (“ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН”) станом на 01.10.2005 року становив 821,1 млн. грн., що становить частку 17,42% від загального обсягу сформованих страхових резервів в страховій системі України.

9. Станом на 30.09.2005 р. власний капітал страховиків становив 14 164,4 млн. грн., та у порівнянні із аналогічною датою 2004 року цей показник зріс у 1,3 рази.

Розподіл страховиків за розміром власного капіталу:

- 30 страховиків мали капітал більше 100 млн.грн.; 40 - від 50 до 100 млн.грн.; 190 - від 10 до 50 млн.грн.; 129 – від 5 до 10 млн. грн.; інші - менше 5 млн. грн.

Загальний обсяг сплачених статутних фондів страховиків станом на 30.09.2005 року становив 6_735,8_млн. грн. і порівняно з аналогічною датою 2004 року зріс у 1,4 рази.

Обсяг власного капіталу в проаналізованих у звіті 7 страхових компаній non-life України (“ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН”) станом на 01.10.2005 року становив 2 381,6 млн. грн., що становить частку 16,81% від загального обсягу власного капіталу в страховій системі України.

Для вибору більш надійного страховика в звіті проведені розрахунки тес-тів раннього попередження з використанням балансів та звітів про фінансові результати страховика для двух страхових копманій НАСК „ОРАНТА” та АСК „АСКА”, які використовуються Держфінпослуг для визначення рівня фінансової надійності страховиків, в яких відповідно до Рекомендацій здійснюється аналіз капіталу, активів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, лік-відності і надається відповідна оцінка.

За абсолютними показниками порівнюємі страхові компанії характеризу-ються наступним рівнем (стан на 01.10.2005):

а) обсяг валюти балансу :

НАСК „ОРАНТА” – 234,5 млн.грн.

АСК „АСКА” - 193,1 млн.грн.

б) обсяг страхових премій :

НАСК „ОРАНТА” – 285,15 млн.грн.

АСК „АСКА” - 146,7 млн.грн.

в) обсяг страхових виплат :

НАСК „ОРАНТА” – 107,1 млн.грн.

АСК „АСКА” - 30,2 млн.грн.

г) обсяг власного капіталу:

НАСК „ОРАНТА” – 60,6 млн.грн.

АСК „АСКА” - 136,5 млн.грн.

д) обсяг страхових резервів:

НАСК „ОРАНТА” – 110,9 млн.грн.

АСК „АСКА” - 70,4 млн.грн.

е) рівень перестрахування в страхових платежах:

НАСК „ОРАНТА” – 10,1 %

АСК „АСКА” - 26,1 %

Тестові рейтингові показники СК „АСКА” знаходяться в інтервалі оцінок ”2” та „3”, при чому у 2005 році рейтингова оцінка зросла на 20% та наблизи-лась до рівня „2”, тобто фінансовий стан компанії - задовільний:

- "2" (задовільна) - відсутні серйозні проблеми, фінансові показники знаходяться на середньому рівні;

- "3" (гранична) - фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;

Тестові рейтингові показники НАСК „ОРАНТА” знаходяться в інтервалі оцінок „3” та „4”, при чому у 2005 році рейтингова оцінка зменшилась на 7% та віддалилась від рівня „3”, тобто фінансовий стан компанії – загрозливий :

- "3" (гранична) - фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;

- "4" (незадовільна) - вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже нестабільним.

Таким чином, станом на 2005 рік при страхуванні доцільніше вибирати більш фінансово стійку компанію АСК „АСКА”, ніж фінансово-розрегульовану компанію НАСК „ОРАНТА”.

Проведений в звіті аналіз актуарних схем розрахунків параметрів пенсійного страхування показав наступне :

1. При укладанні договору про додаткове пенсійне забезпечення вкладник бере на себе зобов'язання сплачувати одноразово або на виплат пенсійні внески. Недержавний пенсійний фонд у свою чергу зобов'язується періодично виплачувати учасникові, на користь якого діє зазначений договір, пенсію у формі грошових виплат довічно або протягом тривалого проміжку часу. Послідовність платежів вкладника і НПФ є по визначенню фінансовими рентами або ануїтетами.

2. Основна задача при завданні параметрів пропонованих Фондом пенсійних схем складається в коректному визначенні (з урахуванням прийнятих обмежень і допущень) розмірів пенсійних внесків і виплат, що дозволяють у наступному виконати узяті Фондом зобов'язання перед вкладниками й учасниками.

3. Основним принципом, виходячи з якого визначаються розміри пенсій-них внесків і виплат, є принцип еквівалентності зобов'язань вкладника і НПФ. У загальному виді цей принцип реалізується прирівнюванням сум очікуваних пенсійних внесків і виплат. Для поточного моменту часу, що відповідає даті укладання договору про додаткове пенсійне забезпечення, ці суми рівні їхній сучасній вартості. Сучасна страхова (актуарная) вартість кожної з розглянутих сум платежів визначається як відповідний їй ануїтет, отриманий з врахуванням дисконтування й імовірностей платежів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат