На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Реферати > Банківська справа > Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

4. Послідовність платежів для страхової пенсійної схеми має назву страхового ануїтета. У страховому ануїтеті виплата кожної суми не є безумовною, вона визначається настанням визначеної події, наприклад, дожиттям до даного віку. Події такого роду звуться демографічних подій. На основі аналізу демографічних даних методами математичної статистики можна одержати набір статистичних даних про тривалість життя різних груп населення. Виділення груп проводиться за багатьма ознаками, однак, найбільш широке поширення одержали ознаки статі і віку, унаслідок статистичної стійкості відповідних даних. Сис-тематизація статистичних даних про тривалість життя людей у залежності від їхньої статі і віку дозволяє одержати таблиці дожиття, на підставі яких і може бути розрахована імовірність дожиття до будь-якого віку. Імовірності дожиття використовуються при визначенні страхових ануїтетів. Як уже відзначалося вище, для них виплата кожної суми не є безумовною, а визначається настанням визначеної події. Цією подією є дожиття до віку чергового платежу, імовірність якого визначається імовірністю дожиття.

В звіті наведені результати варіаційних розрахунків сум пенсійних виплат для учасників недержавного пенсійного фонду, які вступили до нього у різному віку та сплачували постійний пенсійний внесок у 100 грн./місяць. За допомогою калькулятора розраховані наступні варіації схем пенсійних виплат :

а) Інвестиційна норма – 10% річних

- постійна сума виплат на протязі 10 років після виходу на пенсію;

- постійна сума виплат на протязі 20 років після виходу на пенсію;

- постійна виплата на протязі статистичного періоду дожиття по статистичній таблиці для чоловіків та жінок станом на 1999 рік.

б) Інвестиційна норма – 15% річних

- постійна сума виплат на протязі 10 років після виходу на пенсію;

- постійна сума виплат на протязі 20 років після виходу на пенсію;

- постійна виплата на протязі статистичного періоду дожиття по статистичній таблиці для чоловіків та жінок станом на 1999 рік.

Додатково проведені окремі розрахунки при змінах:

в) сума постійного пенсійного внеску змінюється з 100 грн./міс до 50

грн./міс;

г) період внесення постійного пенсійного внеску змінюється з місяця –

100 грн./міс на щоквартальний постійний внесок – 300 грн./міс.

д) період отримання пенсійний страхових виплат змінюється з

щомісячного на щоквартальний та на щорічний

Результати варіаційних розрахунків показують, що рівень пенсійних виплат нелінійно зростає як функція загального строку внесення страхових накопичувальних внесків за період від вступу до НПФ до моменту виходу на пенсію та функція інвестиційного проценту пенсійного накопичування в НПФ.

Так, при нормі інвестиційної ставки доходності 15% річних :

1. При стажі пенсійного накопичення – 10 років та сплаті щомісячно по 100 грн./міс. пенсійних внесків в НПФ:

- на протязі 10 років договору після виходу на пенсію НПФ буде сплачувати щомісячно 404,56 грн./місяць пенсійних виплат до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків;

- на протязі 20 років договору після виходу на пенсію НПФ буде сплачувати щомісячно 324,4 грн./місяць пенсійних виплат до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків;

- при договорі довічної пенсії після виходу на пенсію з врахуванням середньостатистичного строку життя чоловіків 65-67 років та середньостатис-тичного строку життя жінок 75-77 років НПФ буде сплачувати щомісячно 1480,2 грн./місяць пенсійних виплат (чоловікам) та 375,9 грн./місяць пенсійних виплат (жінкам) до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків;

2. При стажі пенсійного накопичення – 30 років та сплаті щомісячно по 100 грн./міс. пенсійних внесків в НПФ:

- на протязі 10 років договору після виходу на пенсію НПФ буде сплачувати щомісячно 8662,4 грн./місяць пенсійних виплат до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків;

- на протязі 20 років договору після виходу на пенсію НПФ буде сплачувати щомісячно 6945,6 грн./місяць пенсійних виплат до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків;

3. При стажі пенсійного накопичення – 40 років та сплаті щомісячно по 100 грн./міс. пенсійних внесків в НПФ:

- на протязі 10 років договору після виходу на пенсію НПФ буде сплачувати щомісячно 35 448,7 грн./місяць пенсійних виплат до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків;

- на протязі 20 років договору після виходу на пенсію НПФ буде сплачувати щомісячно 28 423,0 грн./місяць пенсійних виплат до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків.

Список використаної літератури

1. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ // від 16 січня 2003 року N 436-IV

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про страхування» / Законом України від 4 жовтня 2001

року N 2745-III цей Закон викладено у новій редакції (Із змінами і доповнен-

нями, внесеними Законами України станом від 23 грудня 2004 року N 2288-

IV)

3. ЗАКОН УКРАЇНИ “ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків

фінансових послуг” // від 12 липня 2001 року N 2664-III (Із змінами і допов-

неннями, внесеними Законом України від 6 лютого 2003 року N 485-IV)

4. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про обов'язкове страхування цивільно-правової

відповідальності власників наземних транспортних засобів”// від 1 липня

2004 року N 1961-IV

5. Закон України “Про господарські товариства”//від 19 вересня 1991 року

N 1576-XII ( від 17 травня 2001 року N 2409-III)

6. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” // від 22 травня

1997 року N 283/97-ВР (станом змін від від 7 липня 2005 року N 2771-IV )

7. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “Про Положення про Державну комісію з

регулювання ринків фінансових послуг України “ // від 4 квітня 2003 року

N 292/2003 ( Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента

України від 5 березня 2004 року N 280/2004)

8. "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

активів, капіталу, зобов'язання і господарських операцій підприємств і

організацій" // затверджена Наказом Міністерства фінансів України від

30.11.99 № 291, зі змінами та доповненнями, внесеними Наказом

Міністерства фінансів України від 09.12.02 № 1012.

9. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності //

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат