На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ

Реферати > Військова справа, ДПЮ > Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ

6) знання дефектоскопістами технології контролю, засобів дефектоскопії, правил та заходів їх перевірки, налагоджування та застосування, правильність використання методів та засобів, які передбачаються технологічними картами, дотримування режимів контролю, що забезпечують виявлення дефектів на конкретних деталях та вузлах, які підлягають контролю. Перевірка проводиться шляхом опитування з практичним показом застосування дефектоскопів 2-3 дефектоскопістів;

7) законність допуску спеціалістів до виконання дефектоскопічного контролю, виконання планів навчальної підготовки (згідно ТНІАЗ-92р. ст.228, випуску 4519-81р. гл.6).

Перевіряється:

а) наявність акту перевірки знань;

б) наявність копії (витягу) наказу по частині про допуск дефектоскопістів до проведення контролю з вказанням методу та типу дефектоскопів, на яких йому дозволяється робити;

в) наявність свідоцтва (термін дії не більше року), яке оформляється та видається стройовим відділом частини;

г) виконання планів навчальної підготовки дефектоскопістів;

д) наявність навчальної групи дефектоскопістів, ведення класного журналу, наявність звітного матеріалу занять.

Стан та облік КПА, інструменту та обладнання.

Вся КПА групи регламенту і ремонту обліковується в "Журналі обліку КПА" ф34, який веде начальник групи.

Перевіряється:

1) достатність КПА та інструменту для виконання регламентних робіт, робіт по заміні двигунів в повному обсязі, а також ії відповідність технологічній документації (інструмент повинен бути справним та придатним до використання, протаврований згідно додатку 10);

2) своєчасність виконання регламентних (періодичних) робіт на КПА (по записах в паспорти) та метрологічної повірки вимірювальних приладів згідно наказу ГК ВПС від 23.06.86 року № 130 та наказу МОУ № 278 від 26.11.94 року;

3) правильність зберігання засобів вимірювання, які знаходяться на довгостроковому збереженні (згідно наказу ГК ВПС від 23.06.86р. №130 "Загальні положення");

4) правильність допуску до експлуатації нетабельних засобів вимірювання .

Нетабельні засоби вимірювання, які вироблені безпосередньо в частині, допускаються до експлуатації після проведення метрологічної експертизи. Експертиза проводиться комісією в складі трьох та більше посадових осіб. Головою комісії призначають спеціаліста - метролога.

Акт про результати експертизи узгоджується з метрологічними органами та затверджується командиром частини. Нетабельні засоби вимірювання вводяться в експлуатацію наказом по частині. Результати проведення метрологічної експертизи заносять в паспорт нетабельного засобу вимірювання.

5) Перевіряється стан та збереження наземного обладнання. Наземне обладнання повинно знаходитись в справному стані, придатним до використання по призначенню та зберігатися на спеціально відведених майданчиках. По паспортах перевіряється виконання робіт, визначених інструкцією по експлуатації данного виду обладнання.

Інструмент, обладнання та КПА повинні бути закріплені за спеціалістами груп регламенту і ремонту наказом по частині (згідно ТНІАЗ-92р. ст. 762).

Інструмент та пристосування, якими користується особовий склад ТЕЧ при виконанні робіт на АТ повинен зберігатися в інструментальній кімнаті на стелажах (інструмент груп регламенту і ремонту в ящиках (сумках)) та обліковуватися в "Журналі обліку інструменту" , а видаватися під розпис по "Журналу видачі інструменту" .

Перевірити:

а) наявність та стан інструменту загального користування в інструментальній кімнаті та в групах регламенту і ремонту;

б) ведення журналу видачі інструменту;

в) ведення журналу обліку інструменту, в якому повинен обліковуватися весь інструмент, включаючи інструмент спецавтомобілів, та який входить до комплектів засобів вимірювання, а по записах в журналі перевіряються терміни перевірки інструменту начальниками груп регламенту і ремонту (згідно ТНІАЗ-92р. ст.763) і начальником ТЕЧ (згідно ТНІАЗ-92р. ст.764) та виконання плану - графіку перевірок інструменту.

Стан виробничої бази ТЕЧ.

В залежності від умов базування, типу АТ, поставлених завдань (згідно ТНІАЗ-92р. гл.10.1) перевірити наявність та стан:

- ангар-лабораторії ТЕЧ;

- майданчика для стоянки літаків (вертольотів) при виконанні регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигуна;

-сховищами для спецавтомобілів ТЕЧ;

- майданчика для виконання юстировки та пристрілки авіаційного озброєння;

- майданчика для випробування двигунів;

- засобів зв"язку;

- місця для розміщення засобів наземного обслуговування;

- стелажів для зберігання знятого обладнання, бірок, технологічних заглушок, сортовиків для зберігання крепежу;

- місця для збереження майна;

- ємкості для збору відстою палива, відпрацьованого масла;

-ящики для збору використаного витратного матеріалу;

-місця для куріння;

Перевірити наявність наказу по частині про закріплення споруд (лабораторій) ТЕЧ за посадовими особами, які відповідають за правильність використання за призначенням та здачу під охорону, дотримання мір безпеки та пожежної безпеки (згідно ТНІАЗ-92р. ст.728).

Перевірити заходи пожежної безпеки:

- організацію вивчення особовим складом правил пожежної безпеки та навчання діям під час гасіння пожежі (згідно ТСВС ЗСУ ст.142, ТНІАЗ-92р. ст.737, наказу МОУ №115-97р. ст. 3.6);

- витяги з плану протипожежного захисту частини та його виконання (згідно ТСВС ЗСУ ст.141, ТНІАЗ-92р. ст.737, наказу МОУ №115-97р. ст.3.2, наказу МОУ №300-97р.ст.5.15.3-5.15.5);

- витяги з плану про порядок евакуації особового складу, військової техніки та матеріальних засобів (згідно ТСВС ЗСУ ст.141);

- наявність громовідводів, нормативних запасів води та засобів пожежогасіння (згідно ТСВС ЗСУ ст.142, ТНІАЗ-92р.);

-проведення щоквартальних перевірок стану протипожежного захисту з влаштуванням навчальної пожежної тривоги (зідно ТСВС ЗСУ ст.144);

- стан та придатність до використання засобів пожежогасіння (згідно ТСВС ЗСУ ст.144);

- наявність витягу (копії) наказу по частині про закріплення засобів пожежогасіння за посадовими особами (згідно ТНІАЗ-92р. ст.738);

- організацію виконання вимог пожежної безпеки (згідно ТСВС ЗСУ ст.140, додатку 18, наказу МОУ№300-97р. ст.5.15.8 -5.159).

Перевірити електрообладнання ТЕЧ та його експлуатацію:

- наявність витягу (копії) наказу по частині про призначення позаштатних енергетиків частини та підрозділів (згідно наказу МОУ №2-93р. ст.18);

- наявність витягів (копій) наказів по частині про закріплення електротехнічних засобів (ЕТЗ) за підрозділами та спеціалістами, про введення до строю ЕТЗ, наявність відміток про постанову на облік ЕТЗ та технічне засвідчення органами енергонагляду (згідно наказу МОУ №2-93р., ст.31);

- наявність витягу (копії) наказу по частині про розподіл зон відповідальності за технічний стан та експлуатацію ЕТЗ у випадку, коли джерелом електричної енергії для ЕТЗ являється державна електрична система (згідно наказу МОУ №2-93р. ст.39);

- ведення документації (формуляри, робочі листки) на агрегати та ЕТЗ (згідно наказу МОУ №2-93р. ст.53);

- дотримання річних норм витрат моторесурсів ЕТЗ (згідно наказу МОУ №2-93р. ст.53в);

- проходження медичного засвідчення особовим складом, за яким закріплені ЕТЗ (згідно наказу МОУ №2-93р. ст.53);

- організацію навчання та стажування особового складу правилами електробезпеки, наявність у особового складу, допуску по відповідній групі електробезпеки та посвідчення (згідно наказу МОУ №2 -93р. ст.53а,г, 57, 58, 59);

- наявність журналів інструктажу по техніці безпеки, порядок та періодичність проведення інструктажу особового складу, який експлуатує електроустановки (згідно наказу МОУ №2-93р. ст.53г);

- наявність наглядної агітації по техніці безпеки та економії електроенергії (згідно наказу МОУ №2-93р. ст.53г);

- виконання норм обстеження електроустановок (наявність актів обстеження) інспекторами енергонагляду (згідно наказу МОУ № 2-93р. ст.54);

- виконання вимог "Правил технічної експлуатації" та "Правил техніки безпеки" при експлуатації електроустановок (згідно наказу МОУ №2-93р. ст.32,33).

Перевірити виконання заходів безпеки при роботі на АТ:

- наявність виписок по заходам безпеки на робочих місцях;

- наявність специфічних правил техніки безпеки в технологіях регламентних та інших робіт і їх виконання;

- витримування термінів випробувань підйомних механізмів та пристосувань;

- наявність копії (витягу) наказу по частині про склад комісії по технічному освідченню вантажно-підйомних механізмів. Голова - заступник командира частини по озброєнню (згідно наказу МОУ №300-97р. ст.5.11.10-5.11.14).

Перевірити охорону навколишнього середовища:

- наявність витягу з плану заходів щодо охорони навколишнього середовища (згідно ТСВС ст.149, наказу МОУ № 171-95р., додатку розділу 8, наказу МОУ №300 -97р. ст.5.9.1,5.9.2);

- організація та проведення навчально-виховної роботи з особовим складом з питань охорони природи і забезпечення екологічної безпеки (згідно наказу МОУ №171-95р. додаток 2);

- наявність обладнання (систем) збору забруднюючих речовин (згідно наказу МОУ №171-95р. додатку розділу 8,9).

4.8 Диспетчерування виробничого процесу ТЕЧ.

Перевірити:

-наявність телефонного зв"язку диспетчера з ПУ ІАЗ, ПУ АЕ та двохстороннього гучномовного зв"язку з групами регламенту і ремонту (згідно вимог ст.22 ТНІАЗ-92);

- відпрацювання типового розпорядку дня роботи ТЕЧ при одно-, двозмінній та цілодобовій роботі (згідно вимог ст.42, 93 ТНІАЗ-92);

- відпрацювання обов"язків диспетчера ТЕЧ;

- відпрацювання технологічних графіків виконання регламентних робіт і заміни двигуна;

- ведення робочої документації диспетчера ТЕЧ (згідно вимог випуску 3540 - 75р., вказівки ГІ ВПСУ №18 -93р.);

- порядок зберігання пономерної документації ЛА, що знаходиться в ТЕЧ.

Організація проведення об"єктивного контролю в ТЕЧ.

Перевірити:

- проведення спеціального контролю при надходженні ЛА в ТЕЧ по даним крайнього польоту;

- організацію виконання тарировочних робіт ;

-організацію зберігання матеріалів об"єктивного контролю та тарировочних данних;

- організацію проведення аналізу інформації бортових ЗОК після виконання регламентних робіт та випробування двигунів;

- організацію утримання в справному стані наземних засобів обробки інформації польотних данних, що закріплені за групою.

Експлуатація авіаційних двигунів.

Перевірити:

- наявність наказу по частині про допуск до випробування силових установок (згідно вимог ст. 266 ТНІАЗ-92);

- обладнаня спеціалізованих класів двигунів, укомплектованність їх тренажерами по регулюванню і перевірочним роботам, виписками параметрів роботи;

- обладнання та стан комплексу інструментального контролю і ремонту двигунів:

а) рухомої та стаціонарної лабораторії інструментального контролю;

б) еталонного газовочного майданчика;

в) лабораторії ремонту (цеху) авіадвигунів;

- наявність ілюстрованих альбомів характерних відмов і несправностей, порушень та помилок особового складу при експлуатації двигунів;

- наявність переліку пожежнонебезпечних місць ЛА.

4.11 Обладнання лабораторії УЗУ.

Перевірити:

- обладнання лабораторії УЗУ необхідною апаратурою;

- наявність наказу по частині про допуск спеціалістів до виконання робіт в лабораторії УЗУ;

- наявність технологічних карт на роботи;

- наявність "Журналу обліку промивки фільтроелементів ЛА та засобів наземного обслуговування";

- виконання вимог протипожежної безпеки:

а) наявність проточно-витяжної вентиляції;

б) наявність контуру заземлення;

в) наявність справної електропроводки;

г) наявність двох вуглекислотних вогнегасників типу ОУ-2 (ОУ-8);

- дотримання техніки безпеки при ультразвуковій очистці.

Експлуатація засобів аварійного покидання літака

(ЗАПЛ).

Перевірити організацію експлуатації ЗАПЛ (згідно вимог вказівки ГІ ВПС №679 від 11.02.77р.):

- наявність спеціального приміщення на першому поверсі, яке складається з двох сміжних кімнат загальною площею не менше 30м кв., обладнаних вентиляцією та протипожежним обладнанням:

а) одна кімната для зберігання катапультних установок (крісел);

б) друга кімната для виконання регламентних робіт та робіт з піротехнічними засобами;

- наявність стелажів для розташування інструменту та деталей катапультних установок;

- наявність металевих шаф для зберігання пірозасобів та їх облік;

- наявність металевої шафи (ящика) для зберігання зрізних елементів катапультних установок;

- температуру повітря, яка повинна бути не нижче 10 град.С,а відносна вологість не більше 75%;

- наявність вибухобезпечного освітлення;

- проведення інструктажу по заходам безпеки один раз в місяць із записом в контрольний лист;

- наявність наказу по частині про допуск спеціалістів до роботи на катапультних установках;

- наявність плана-графіка заміни пірозасобів катапультних установок, переукладки НАЗ та рятівних парашутів;

- наявність виписки з "Довідника по гарантійних і назначених термінах служби піротехнічних засобів авіації"- випуска №6114-1989р. ч.6.

ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ТЕЧ ДО ВІЙСЬКОВОГО РЕМОНТУ АТ

Для оцінки підготовленості ТЕЧ до військового ремонту АТ перевіряється:

- обладнання класу (майданчика) військового ремонту (Згідно вказівки ГІ ВПС № 671-74р. випуску 3640-75р);

- наявність інструкторів практичного навчання за всіма фахами, наявність витягу (копії) наказу по частині про призначення інструкторів практичного навчання по військовому ремонту (згідно ТНІАЗ-92 ст.570);

- укомплектованість та рівень підготовки фахівців слюсарно-механічної групи (групи регламенту і ремонту наземного обладнання і планеру) ТЕЧ;

- наявність зразків списаної авіаційної техніки, на якій проводиться навчання фахівців методам ремонту (згідно випуску 5007-83р.);

- тематики занять з військового ремонту;

- індивідуальних планів підготовки фахівців з військового ремонту за фахом (виконуються виходячи відповідно підготовленості особового складу);

- практичні навички фахівців з військового ремонту;

- технологічні карти виконання ремонтних робіт;

- атестацію робочих місць, які входять до складу засобів військового ремонту (згідно ТНІАЗ-92р. ст.543, випуску 5550-86р.);

- ведення журналу обліку ремонту в ТЕЧ частини;

- ведення журналу обліку відремонтованих агрегатів в групах регламенту і ремонту ;

- наявність груп військового ремонту (згідно ТНІАЗ частина друга, введеного в дію наказом Командувача ВПС № 94 від 28.06.93р., гл.4. ст.4.3.);

- наявність пересувних засобів військового ремонту (ПЗВР), які повинні бути укомплектовані обладнанням, що потрібне для забезпечення військового ремонту АТ та усунення несправностей.

Перевіряється організація утримання ПЗВР:

- наявність витягу (копії) наказу по частині про закріплення спецавтомобілів (спецпричепів) за начальниками груп та водіями, які відповідають за технічний стан автомобілів (згідно ТНІАЗ-92р. ст. 766);

-укомплектованість водіївським складом та його підготовленість ;

- своєчасність виконання технічного обслуговування №1 та №2, сезонного обслуговування, чергових перевірок та регламентних робіт на спеціальному обладнанні (згідно випуску 4343-80р. гл. 1);

- порядок збереження автомобілів (згідно випуску 4343-80р. гл. 2);

- виконання перевірок стану ПЗВР у паркові дні (згідно ТНІАЗ-92р. ст. 152);

- дотримання норм контрольних оглядів спецавтомобілів посадовими особами служби озброєння (додаток 11).

При огляді ПЗВР перевіряється:

- переобладнання ПЗВР під тип АТ, що стоїть на озброєнні частини (згідно вимог вказівки ГІ ВПС №623-1975р.);

- укомплектованість КПА, пристосуваннями та інструментом для виконання регламентних і ремонтних робіт, а також технологічною та робочою документацією;

- таврування інструменту;

- наявність опису майна та обладнання ПЗВР;

- наявність схеми розміщення майна та обладнання ПЗВР;

- наявність опису майна, обладнання, документації, яка завантажується перед перебазуванням власним рухом;

- наявність додаткових ємкостей для забезпечення пробігу 800-1000 км;

- наявність медичної аптечки;

- своєчасне заповнення всіх розділів паспортів та формулярів ПЗВР.

6.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДОРОБОК,

ПЕРІОДИЧНИХ РОБІТ НА АТ ЗГІДНО З БЮЛЕТЕНЯМИ МАП, ОБЛІК БЮЛЕТЕНІВ

Перевіряється:

- наявність плана-графіка подачі літаків (вертольотів) на доробки, відповідності фактичної подачі даному плану-графіку та витримання встановленого терміну доробок (комплексу доробок) (згідно ТНІАЗ-92р. ст.664);

- наявність у начальників груп політакового обліку доробок і періодичних робіт, які виконуються при виконанні регламентних робіт та в міжрегламентний період;

- наявність технологічних карт демонтажних та монтажних робіт по яких виконується комплекс доробок, з вказанням операцій, що підлягають поопераційному контролю;

- організація виконання періодичних робіт і доробок на АТ згідно бюлетенів МАП та організацію поопераційного контролю.

Особовий склад, який виконує дані роботи, повинен бути допущений наказом по частині.

Після виконання періодичних робіт виконавець робить запис у відповідній частині формуляру та у "Журналі начальника групи" з вказанням дати та номеру пункта бюлетеня, який був виконаний та розписується;

- наявність повного обліку бюлетенів (по зростанню їх порядкових номерів) за всіма спеціальностями та організацію перевірки їх фактичного виконання при виконанні регламентних робіт на літаку (вертольоті) (згідно ТНІАЗ-92р. ст. 665);

- порядок обліку та допуску представників МАП на об"єкти частини для виконання робіт по бюлетенях (згідно ТНІАЗ-92р. ст.665).

ВЕДЕННЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Перевіряється наявність документації (додаток 13):

- начальника ТЕЧ;

- начальника групи регламенту і ремонту.

Крім цього перевіряється:

- правильність документального оформлення виконання регламентних та інших робіт у "Журналі начальника групи регламента і ремонту" ф4 (згідно випуску 2735-77р., вказівки ГІ ВПС №941-1985р. та данних методичних рекомендацій щодо організації поопераційного контролю) (для ТЕЧ ДА та ВТА дозволяється вести в окремих частинах:

- "Журналі обліку використання робочого часу";

- "Журналі обліку виконання регламентних робіт група № __";

- "Журналі обліку несправностей групи № __");

- облік несправностей АТ у "Журналі начальника групи регламенту і ремонту" (згідно вимог ст.651 ТНІАЗ-92р.) та оформлення карток обліку несправностей на всі несправності, що виявлені в ТЕЧ (згідно вимог випуску 1001-93р.);

- своєчасність та правильність заповнення "Журналів обліку результатів вимірювання параметрів" (згідно випуску 2467-69р.);

- правильність ведення "Журналу начальника ТЕЧ" ;

- своєчасність виконання вимог та заповнення "Журналу обліку і контролю виконання наказів, директив, вказівок та розпорядженнь по експлуатації авіаційної техніки" ;

- ведення "Журналу обліку матеріальних засобів", наявність щоквартальних звірок в бугалтерії АТЧ (згідно наказу МО №260-79р.);

- ведення "Журналів обліку командирської та інженерно-технічної підготовки", наявність звітного матеріалу (згідно організаційно-методичних вказівок на навчальний рік);

- ведення (згідно вимог ГІ ВПС №18 -1993р. та Керівництва по комплексним протидіям ІТР -92 року):

а) "Журналу обліку сповіщень про введені режими" ;

б) "Журналу обліку роботи РЕЗ та ОЕЗ на випромінювання";

в) "Книги пономерного обліку грифованих блоків";

- своєчасне заповнення планів-графіків огляду літаків (вертольотів), ПЗВР, КПА та інструменту;

- своєчасність проведення інструктажів по мірам безпеки по відмітках у "Контрольних листах проведення інструктажу по техніці безпеки";

- ведення "Журналу обліку балонів, які працюють під тиском" ;

- ведення "Журналу обліку та огляду вантажнопідйомних машин" (згідно наказу МО № 68 від 19.03.74 року, вказівки № 16 ГІ ВПС від 19.03.93 року).

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ІТП)

Перевірити :

- наявність плану ІТП на навчальний рік (згідно ТНІАЗ-92р., ст.620);

- наявність звітного матеріалу по виконанню плану ІТП;

- наявність навчальних груп по ІТП, які комлектуються особовим складом за рівнем знань та практичних навичок (згідно ТНІАЗ-92р. ст.623);

- виконання індивідуальних завдань інженерно-технічним складом (згідно ТНІАЗ-92р. ст.625);

- наявність витягу (копії) наказу по частині про призначення інструкторів практичного навчання (згідно ТНІАЗ-92р. ст.631);

- наявність навчальної бази (навчальних класів, макетів та зразків АТ) в частині (згідно ТНІАЗ-92р. ст.640);

- наявність тематики (планів-графіків) тренувань на АТ особового складу груп регламенту і ремонту (згідно випуску 6036-88р.);

- наявність ілюстрованого альбому по спеціальності з характерними несправностями АТ та помилками особового складу;

- наявність карток тренажів;

- організацію підготовки спеціалістів ТЕЧ до здачі іспитів на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації.

9.ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ТЕЧ

Охорона проводиться згідно додатку до наказу НГШ ЗСУ № 48 від 4.06.94 року "Інструкція по організації охорони й оборони авіаційної техніки та військових об"єктів на аеродромах Військово-Повітряних Сил та Сил Повітряної Оборони України" та додатку № 1 до Д-8 НШ ВПС від 30.07.97 року "Інструкція по запобіганню несанкціоноваого зльоту літаків (вертольотів) з аеродрому ВПС України".

Перевірити:

- форму одягу ЧСП (згідно гл.2 ст.12 наказу НГШ ЗСУ №48 -94 року);

- порядок несення служби (згідно гл.2 ст.13 наказу НГШ ЗСУ №48 -94 року);

- наявність пристроїв проти викрадення ЛА (згідно гл.3 ст.22 наказу НГШ ЗСУ № 48-94 року);

- порядок зберігання ключів від РУД;

- наявність затвердженого плану (командиром частини) запуску і випробування двигунів ІТС (згідно гл.ІІ ст.6 Д-8 НШ ВПС -97р.);

- порядок опломбувань літаків (вертольотів), ПЗВР, службових приміщень, сховищ та наявність схем пломбувань (згідно гл.4 ст.24 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94 року , гл.ІІ Д-8 НШ ВПС -97р.);

- обладнання стоянки ТЕЧ (згідно гл.6 ст.36,37 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);

- наявність інструкції ЧСП, планшета з відбитками печаток посадових осіб ТЕЧ, акумуляторного ліхтарика (згідно гл.10 ст.40 наказу НГШ ЗСУ № 48 - 94р. гл.ІІ ст.8 Д-8 НШ ВПС -97р.);

- обладнання кімнати ЧСП (згідно гл. 11 ст. 41 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);

- порядок передачі на збереження, збереження та прийом ключів, печаток і планшетів (згідно гл. 12 ст. 43-48 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);

- правильність ведення "Журналу прийому-передачі літаків (вертольотів), ПЗВР та службових приміщень ТЕЧ і допуску особового складу до робіт на АТ".

ПІДСУМКИ ТА ЗВІТНІСТЬ РОБОТИ ТЕЧ

Перевірити :

- наявність щомісячних доповідей начальника ТЕЧ про виконання виробничого плану та стану АТ, яка поступає на регламентні роботи (згідно ТНІАЗ-92р. ст.148);

- наявність щомісячного обліку показників ТЕЧ (згідно випуску 3540-75р. гл.2);

- відпрацювання звіту з військового ремонту (форма 32/ВПС) за минулий рік;

- проведення щоденних технічних розборів начальниками груп та щотижневих - начальниками ТЕЧ (згідно ТНІАЗ-92р. ст.106);

- проведення аналізу військової та технологічної дисципліни (згідно вимог наказу МО України №011-97р.).

11. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ПОВНОТИ І ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ НА АВІАЦІЙНІЙ ТЕХНІЦІ КЕРІВНИМ СКЛАДОМ ОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН.

За організацію перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на авіаційній техніці керівним складом озброєння військової частини відповідає заступник командира військової частини по озброєнню.

Старші інженери (інженери) озброєння по спеціальності зобов"язані на протязі року в обов"язковому порядку перевірити повноту і якість виконання регламентних робіт по кожному пункту регламенту технічного обслуговування (експлуатації) і виду регламентних робіт.

Про виконану перевірку старші інженери (інженери) по спеціальності роблять запис в "Журналі перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння" напроти кожного з перевірених пунктів і в "Журналі начальника групи регламентних робіт" в розділі, де ведеться облік виконання пунктів регламентних робіт літака (вертольота), на якому виконувалась перевірка.

Зразок запису в "Журналі начальника групи регламентних робіт":

"Виконана перевірка повноти і якості виконання 48 м. регламентних робіт по пунктам 02.03.01.02 та 02.03.01.03 згідно ЄРТО № 10 1998р. частина 2.

Інженер по Л і Д в/ч А-2102

майор _______С. Місячний"

Зразок " Журналу перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння" і його заповнення дивись в додатку 14.

Якщо в частині експлуатується декілька типів АТ, то журнал заводиться на кожний тип АТ. За наявність і ведення журналу відповідає начальник ТЕЧ.

Додаток 1

Зразок запису змін та доповнень до регламенту

Пункт регла-менту

Назва робіт

Періодичність виконання

Примітка

період. роботи

+2

12-1міс

реглам.

роботи

+4

24-2міс

110.81.

00 г

Перевірити параметри лампи Г1-31 в блоці А-312-002

-

+

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат