На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Географічне положення, природний потенціал, населення США

Реферати > Гроші і кредит > Географічне положення, природний потенціал, населення США

Площа - 9,4 млн км2.

Населення - 261 млн чоловік.

Столиця - Вашингтон.

За державним устроєм США — федеративна республіка, до складу якої входить 50 штатів і федеральний (столичний) округ Колумбія. США - найбільша за своїм економічним, політичним і військовим потенціалом країна світу. При 5 % населення на її частку припадає близько 1/4 світового виробництва і споживання товарів та послуг. Країна веде першість за рівнем продуктивності праці, розвитком науки і наукоємних виробництв, в освоєнні космосу, а також у воєнному виробництві. З-поміж транснаціональних корпорацій світу - 2/5 американські. Через них США здійснюють вплив на економіку і політику інших країн. США є вирішальною силою НАТО. Перетворення США на наймогутнішу країну світу є наслідком поєднання ду­же сприятливих природних, соціально-економічних умов і політичних обставин.

Територія США поділяється на три частини. Основна частина, або «суміжні шати», розміщені в центрі материка Північна Америка між Канадою і Мексикою. Це 48 штатів, на які припадає 83 % площі і 99,3 % населення країни. 49-м штатом є Аляска, що розташована на однойменному півострові на крайньому північному за­ході материка. 50-й штат - Гавайські острови - знаходиться в центральній частині Тихого океану.

США - країна, що виникла на Атлантичному узбережжі з переселенських ко­лоній Англії. Після проголошення незалежності вони поступово розширили свою територію аж до Тихого океану. «Рух на Захід» став героїчною сторінкою амери­канської історії. Він відбувався у безперервних війнах з корінним населенням - інді­анцями, яких винищували або відтісняли в несприятливі для життя місця. Значні території були «куплені» чи просто загарбані в інших держав. Географічне положен­ня «суміжних штатів» винятково вигідне, їх омивають води двох океанів - Атлан­тичного й Тихого, Мексиканської затоки і Великих озер. Канада і Мексика ніколи не загрожували США, а водні простори надійно захищали країну під час Першої і Дру­гої світових воєн і водночас сприяли зв'язкам її з зовнішнім світом у мирні часи.

Природно-ресурсний потенціал. Частина величезної території США знаходить­ся в екстремальних умовах і зазнає стихійної шкоди - землетрусів, ураганів, повеней, посухи, заморозків. Діяльність людини утруднена в пустелях і високогір'ях За­ходу і особливо на Алясці, частина якої розташована за Полярним колом. Проте в цілому, природа країни сприятлива, а природні ресурси дуже великі. Корисні копа­лини США різноманітні, а родовища вигідно розміщені. Це стосується і паливно-енергетичної сировини, і руд металів, і нерудних матеріалів. Величезними е земельні ресурси. Майже 1/2 площі використовується для потреб сільського господарства.

Головною перевагою клімату б достатнє зволоження рівнинних земель східної частини країни і положення їх у помірному та субтропічному поясах. У тропічно­му поясі знаходяться Гаванські острови. Природна родючість субтропічних черво­ноземів, чорних та каштанових грунтів великих північноамериканських степів-прерій - поліпшена людиною. Ліси й досі вкривають 3/10 площі країни, Великі озера являють собою найбільший резервуар прісної води на Землі. Разом з річко­вою системою Міссісіпі вони є ідеальним внутрішнім водним шляхом.

Територія США багата на унікальні ландшафти. Частину з них перетворено в національні парки. Серед них Єллоустон - величезна гейзерна область. Йосемітська долина - творіння відступаючого льодовика, Великий каньйон - результат ерозії Колорадського плато та ін. Американці першими вдалися до охорони своєї природ­ної спадщини. Сучасна система заповідних територій становить 30 млн гектарів. У США витрачаються значні кошти на охорону природного середовища. Проте внаслідок величезних розмірів матеріального виробництва і транспортного парку в країні ще досить багато проблем з забрудненням повітря, вод і земель.

Населення. За кількістю населення США посідають третє місце в світі після Китаю й Індії. Демографічна ситуація тут аналогічна іншим індустріально розвину­тим країнам. У формуванні населення виняткова роль належить міграціям. З по­чатку XIX ст. сюди переселилися з інших країн 60 млн чоловік. У наш час, незва­жаючи на різні обмеження, щорічний притік населення становить 600-800 тис. чоловік. За рахунок мігрантів США поповнюють свої людські ресурси дешевою робо­чою силою, а також спеціалістами високої кваліфікації. Імміграція розглядається як позитивне явище, що урізноманітнює можливості країни.

Етнічний склад населення США строкатий. Початковими його елементами бу­ли аборигени-індіанці, європейські іммігранти (англійці, ірландці, німці, скандина­ви) і негри-раби з Африки. З-поміж європейців найбільше було вихідців з Британ­ських островів, що забезпечило зверхність англійської мови і культури. З кікця XIX ст. серед іммігранти! стали переважати вихідці з Південної і Східної Європи (італійці, греки, чехи, поляки, росіяни, українці), а нині - вихідці з Латинської Америки та Азії. Нові переселенці помітно відрізнялися своєю мовою і культурою від попередніх. Вони селилися компактними групами і тільки в містах, у яких до певної міри зберігали свою етнічну відокремленість. Іммігранти-украінці переселя­лися в Новий Світ у пошуках кращої долі або з політичних причин. Спочатку це бу­ли селяни, робітники. Після Другої світової війни значною стала також частка інтелігенції. На відміну від Канади українці в СІЛА зразу ж осідали в містах. Нині кількість громадян СІЛА українського походження становить, за різними оцінками від 0,5 до 1 млн чоловік. Проживають вони здебільшого в штатах Пенсільванія, Нью-Йорк і Нью-Джерсі. Є в СПІД й іммігранти-євреї з України,

Всіх вихідців з Європи об'єднують поняттям «білі». Крім них, розрізняють «чор. них» та «інших» (азіати, індіанці, ескімоси, алеути). Останнім часом виділяють ще так званих іспаномовних - вихідців з Латинської Америки, особливо з Мексики, «Чорних» - 30 млн чоловік, азіатів - 7, індіанців, ескімосів, алеутів - 2, іспаномов­них - 22 млн чоловік.

США - найбагатша країна світу. Але в ній є значні соціальні контрасти, не­рідко забарвлені расовими й етнічними відмінностями. Згідно з офіційними даними, більш як 30 млн американців живуть поза рівнем бідності. Переважають з-поміж них «бідні біті», але в цілому гіршими є умови життя негрів і латиноамериканців.

США як культурний регіон - молодий. У ньому синтезувались англійська мо­ва і культура з культурною спадщиною поселенців з інших країн. За своїм харак­тером це міська, стандартизована і технізована масова культура. Вирішальну роль в її становленні відіграли преса, кіно, радіо й телебачення, а також автомобіль. Су­часний вплив американської культури в світі дуже значний. Сприймають її не елітні, а середні верстви населення.

Пересічна густота населення США - 27 чол. на 1 км2. Дуже слабо заселені Аляс­ка і Гірські штати, мало жителів на Великих рівнинах. Найвища густота характер­на для районів скупчення міст. Це Атлантичне узбережжя Півночі, Приозер'я, ок­ремі ареали Мексиканського і Тихоокеанського узбережжя. Внаслідок зростання ве­ликих міст і злиття їх між собою утворилися величезні міські зони - мегалополіси, Найбільшим є БосВаш (Бостон - Вашингтон) на Атлантичному узбережжі. Він простягся на 800 км і об'єднує понад чотири десятки великих міст із загальною кількістю населення 45 млн чоловік і пересічною густотою - 450 чол. на 1 км2.

Американці - міські жителі. Міста в країні молоді. Для них характерні прямо­кутне планування вулиць, діловий центр - даунтаун або головна вулиця -мейнстріт. Центри великих міст забудовані висотними будинками - хмарочосами. Чим більше місто, тим більше хмарочосів. У другій половині XX ст. американські міста пережили процес субурбанізації - швидкого зростання населення і робочих місць у передмістях. Нині 2/5 американців живуть у передмістях. Це «одноповерхо­ва» Америка і дуже благополучна частина країни як за своїм виглядом, так і за своїм достатком. Внутрішні ж частини міст забудовані багатоповерховими кам'яни­ми будинками, часто являють собою нетрі, де проживає бідне населення. Понад 3/5 жителів Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса та інших великих міст в їх офіційних межах є негри і латиноамериканці. Наслідком субурбанізації є і той факт, що офіційні та фактичні розміри міст не збігаються. В офіційних межах тільки 6 міст мають більше мільйона жителів. Якщо ж врахувати і передмістя, то їх буде 46.

Міста разом з передмістями тут називають метрополітенами, в позаме політенській місцевості проживає трохи більш як 1/5 американців. Це також ноповерхова і благополучна Америка. Вона складається з маленьких компакт­них містечок і з розкиданих ферм. Кількість фермерського (сільськогосподарсько­го) населення невпинно зменшується. П'ятдесят років тому на фермах проживало 30 млн чоловік. Тепер - близько 5 мільйонів. Роль нефермерських поселень навпаки зростає. Для них характерні несільськогосподарські функції і міський спосіб життя. Поняття «сільська місцевість» і «сільське населення» практично втратили в США своє первісне значення.