На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Реферати > БЖД > Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Автор: -- от 7-02-2013, 02:22

Психофизиологические здібності людини досить добре захищають його від небезпек. Але покладатися лише з природну система захисту не можна. Її необхідно доповнити надійними технічними засобами, створюваними з урахуванням практики з урахуванням новітніх досягнень науку й техніки.

Технічна спрямованість у розвитку цивілізації породила проблему захисту людини ним ж створеній техносфери. Проблема має багато аспектів. Найважливішим із них завдання забезпечення безпеки людини у виробничих умовах.

Існує три стратегічних методу захисту від небезпек з виробництва.

Просторове чи тимчасовий поділ ноксосферы (простір, де з високою ймовірністю можлива реалізація потенційну небезпеку) і гомосферы (простір, де знаходиться людина, наприклад - робоче місце). У геодезії його реалізується при дистанційному съёме інформацією небезпечних зонах (загазованість, радіація).

Нормалізація ноксосферы, тобто забезпечення безпечного стану середовища, оточуючої людини. У цьому використовують блокування, огорожі, що відокремлюють небезпечні механізми від чоловіка, вентилювання і кондиціювання повітря робочої зони та інших. Широко застосовують кошти колективної захисту (СКЗ), наприклад, захисні екрани по дорозі поширення шуму й т.п.

Адаптація людини до ноксосфере, тобто посилення захисних властивостей людини. Аби вирішити цієї проблеми використовують кошти індивідуальної захисту (СИЗ), що дозволяє опускатися до глибин моря, виходити межі космічної станції, витримувати 500°С під час пожежі та інших. Поруч із СИЗ, застосовують методи, щоб забезпечити адаптацію людини до виробничої середовищі, наприклад, навчання працюючих безпечним прийомам роботи, інструктування тощо.

Принципи забезпечення безпеки праці умовно поділяють чотирма класу: ориентирующие, технічні, управлінські і організаційні.

Ориентирующие принципи визначають напрям пошуку безпечних рішень. У цьому використовується системність в підході мирно вирішити проблеми, принцип можливості заміни людини у небезпечної зоні промисловими роботами, принцип збору інформацію про об'єкті і класифікації небезпек (наприклад, класифікація будинків по пожароопасности), принцип нормування (норми освещённости, шуму) та інших.

Група технічних принципів включає у собі:

захист відстанню і часом;

екранування небезпеки;

найслабша ланка (запобіжники, клапани);

блокування та інших.

До організаційним ставляться принципи:

несумісності (наприклад, правила зберігання деяких хімічних речовин);

компенсації (надання пільг особам, працюють у небезпечних зонах);

нормування та інших.

До групи управлінських входять принципи:

плановості (планування профілактичних та інших заходів);

зворотний зв'язок, добору кадрів, стимулювання;

контролю та відповідальності.

Пояснимо деякі принципи забезпечення безпеки праці.

НОРМИРОВАНИЕ - встановлення параметрів, дотримання яких забезпечить захист людини від небезпек, наприклад, гранично припустимі концентрації (ГДК), гранично припустимий рівень (ПДУ), норми перенесення тягарів, тривалість робочого дня та інших.;

СЛАБОЕ ЗВЕНО - до системи спеціально включають слабкий елемент задля забезпечення безпеки всієї системи, наприклад, клапани, запобіжники, молниеотводы, захисне заземлення та інших.

Кошти забезпечення безпеки діляться на дві групи:

кошти колективної захисту;

кошти індивідуальної захисту.

Наприклад, намет - цей засіб колективної захисту, а накомарник - засіб індивідуальної захисту.

Натомість кошти колективної безпеки й індивідуальної захисту діляться за різним ознаками:

характером небезпек;

конструкції;

області застосування та інших.

Нині зростає роль автоматичних коштів безпеки, наприклад, попередження пожеж, контролю над якістю води та ін.

Аналіз свідчить, що відмови в техносфере зазвичай раптові, випадкова й незалежні між собою. Це дозволяє застосовувати щодо відмов математичний апарат. Крім раптових відмов є й світло поступові відмови. Вони виявляється у результаті втоми і старіння матеріалів, корозії тощо.

Під управлінням БЖД усвідомимо такий вплив на систему "Людина - Середовище проживання", яке організовано з певній метою. Частіше, керуючи БЖД, переводять систему (об'єкт) з більш небезпечного стану менш небезпечне.

Вимоги безпеки життєдіяльності повинні враховуватися усім стадіях творчої діяльності - науковий задум, науково-дослідна робота (НДР), опытно-конструкторская робота (ДКР), створення проекту, реалізацію пілотного проекту, випробування, виробництво, експлуатація, модернізація, консервація, ліквідація і поховання.

При управлінні безпекою життєдіяльності можна назвати такі стадії:

аналіз стану і оцінка стану об'єкта;

прогнозування і планування заходів задля досягнення цілей і завдань управління БЖД;

формування керованої і керуючій систем;

контролю над ходом управління безпекою;

визначення ефекту від запланованих заходів;

стимулювання учасників управління творчо розв'язувати проблеми управління.

При управлінні безпекою життєдіяльності необхідно враховувати такі аспекти:

світоглядний;

фізіологічний;

соціальний;

психологічний;

виховний;

организационно-оперативный;

економічний;

юридичний та інших.

Відповідно зазначеним аспектам існують різноманітні засоби управління БЖД. До них належать:

виховання культури безпечної поведінки;

навчання населення;

застосування технічних і організаційних коштів колективної захисту;

застосування індивідуальних засобів захисту;

використання системи пільг і компенсацій та інших.

Вернуться00

Категория: Безопасность жизнедеятельности