На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Загальні відомості про Закарпатську область

Реферати > Географія > Загальні відомості про Закарпатську область

Перша згадка про життя людей на території Закарпаття відноситься до періоду раннього палеоліту (близько 500 тис. років до н.е.). Сюди під тиском римлян з долин Сірета і Прута переселилися карпи - одне з фракійських племен. За думкою багатьох вчених від назви цього племені і дістали назву гори Карпати.

У ІХ-Х столітті територія входила до складу Київської Русі, у ХІ-ХІІІ ст. - до Угорщини, 1907-1918 роках - Австрії, 1918-1919 - Угорщини, 1919-1939 - Чехословаччини, 1939-1944 - Угорщини. Воз'єднання у жовтні 1944 р. з Радянською Україною стало новою сторінкою в історії краю.
Закарпаття - наймолодша область України, утворена і входить до її складу з 22 січня 1946 року. За територіально-адміністративним поділом включає 13 районів, 4 міста обласного підпорядкування, 20 селищ міського типу, 579 сільських населених пунктів. Обласний центр - м.Ужгород, розташований на відстані 788 км шосейними дорогами та 898 км залізницею від м. Києва.

За своїм розташуванням область є географічним центром Європи, займає південно-західну частину Українських Карпат, Придунайську низовину, межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, а на північному і південному сході - з Львівською та Івано-Франківською областями. Це характеризує її як регіон особливих геополітичних можливостей держави.

Площа Закарпаття становить 12,8 тис. км2 або 2,1 відсотка території України.

Область є унікальною екологічною системою заходу України з різноманітним рельєфом та кліматичними умовами. Її територія на півночі захищена Карпатським хребтом, з північного заходу - Татрами, з півдня - західними Румунськими горами і Мараморошським масивом. Від інших регіонів України область відділяють Яблуницький, Вишківський, Ужоцький, Верецький та Воловецький перевали висотою від 931 до 1614 метрів над рівнем моря.

Близько 80 відсотків території краю займають гори, серед яких найвища точка України - гора Говерла (2061 м).
На території області протікає 9429 потоків і річок, в основному гірських, внаслідок чого їм характерні часті раптові паводки, які наносять економіці області серйозні матеріальні збитки.

У горах протягом року випадає 1400, у нижній частині - 500-600 мм опадів, що зумовлює достатню зволоженість.

Внаслідок високих запасів поверхневих вод водозабезпеченість області у 6,5 раза перевищує середню по Україні. Запаси підземних вод дещо обмежені.

Перераховані фактори формують помірно-континентальний клімат, створюють цінний природний рекреаційний потенціал. Влітку середня температура становить +21oС, взимку - мінус 4oС. Вегетаційний період на низовині триває до 230, у передгір'ях 210-230, у горах 90-210 днів.
Головне багатство краю - ліси. Лісистість території становить 56 відсотків. За площею лісового фонду область входить до першої п'ятірки, а за запасами деревини займає перше місце серед областей України. В залежності від вертикального поясу переважають дубово-грабові, дубово-букові, букові та хвойні ліси.

Щорічна заготівля в середньому біля 950 тис.м3 деревини, що відповідає розміру розрахункової лісосіки, дає можливість забезпечити сировиною лісопереробну, лісохімічну і меблеву промисловість. Це ставить на перше місце завдання комплексного відтворення природо-ощадливої лісоексплуатації, глибокої переробки деревини, функціонування меблевого виробництва, лісовідновлення, організації побічного користування лісу, організації рентабельного мисливського господарства.
В Українських Карпатах збережені найбільші в Європі ділянки пралісів, унікальні угрупування альпійського поясу флори і фауни.
Екосистема Карпатського біосферного заповідника віднесена до найцінніших екосистем землі і входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.
Область має 462,2 тис.га сільськогосподарських угідь, у тому числі 200,9 - ріллі, 233,8 тис.га сіножатей та пасовищ. У розрахунку на одного мешканця припадає по 0,37 га сільськогосподарських угідь та 0,16 га ріллі, що відповідно у 2,3 та 4,2 раза менше, ніж в середньому по Україні. Грунти регіону оцінюються як середні. Переважають бурі гірсько-лісові (буроземи) та дерново-підзолисті з неглибоким гумусовим горизонтом та високою кислотністю. Однак родючість землі на 36 відсотків нижча, ніж у середньому в державі.

Природно-рекреаційні можливості області становлять 5,2 об'ємного та 5,1 відсотка вартісного потенціалу природно-рекреаційних ресурсів України. В її комплексі 75 розвіданих і 38 занесених до Кадастру мінвод України родовищ та 30 типів досліджених мінеральних вод з дебітом 3,3 тис. м3 на добу, які є унікальними. Проте використовуються вони лише на 15 відсотків.

Джерелом соціально-економічного розвитку області можна вважати освоєння і розробку в екологічно безпечних масштабах розвіданих понад 30 видів корисних копалин, представлених 150 родовищами. Це зокрема нетрадиційних для держави поліметалів, перлітів, цеолітів, ліпаритів, покладів баритових руд, каоліну, інших. Здійснюється видобуток кам'яної солі, мармурового вапняку, мармуру, доломіту тощо.
Розв'язання питань енергозабезпечення у перспективі може вирішуватися за рахунок гідроенергетичного потенціалу річок області, який становить четверту частину його в Україні. Зазначеній меті має служити експлуатація Русько-Комарівського газового родовища, розвідування покладів природного газу у Тячівському та Ужгородському районах.
У підсумку, географічне розташування області, рельєф, ліси, мінерально-сировинні ресурси, зокрема мінеральні води, помірно- континентальний клімат, багатовікові традиції і самобутня культура багатонаціонального краю - основні фактори, які визначають зміст і формування економічного і соціального розвитку краю в умовах ринкової трансформації.
Чисельність наявного населення області за попередніми даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5.12.2001 року склала 1257,7 тис.осіб, що становить 2,6 відсотка населення України. За його кількістю область серед інших регіонів займає 18, а за щільністю населення на 1 км2 (98 осіб) - шосте місце в державі.
Населення помітно урбанізоване, 37 відсотків його проживає в міській місцевості, у тому числі 117,6 тис.осіб - в обласному центрі. П'ята частина населення проживає в 192 населених пунктах, які мають статус гірських.
В області проживають громадяни 75 національностей і народностей. Переважну більшість становлять українці, вагому частку займають угорці, росіяни, румуни, цигани, словаки.

Область, як і Україна в цілому, пройшла складний етап свого розвитку. За період ринкових перетворень відбулися зміни галузевої структури та організаційно-правових форм господарювання. Проведено реформування аграрного сектора, на базі колишніх колективних сільськогосподарських підприємств створено нові господарські формування, засновані на приватній власності на землю та майно. Утверджуються основи ринкової інфраструктури. На початок 2002 року зареєстровано 38 банківських установ, 35 аудиторських фірм, 74 страхові компанії та їх філії. На фондовому ринку області діють 3 реєстратори та 1 торговець цінними паперами і 20 аудиторів.

Для надання послуг підприємницьким структурам створено 3 бізнес-центри за програмою "TACIS" та фондом "Євразія". При Ужгородському міськвиконкомі діє венчурний фонд мікрокредитування.
Динамічного розвитку набули процеси реформування власності. Недержавним сектором забезпечується 92,3 відсотка промислового виробництва, 65,5 - обсягу будівельних робіт, 94,0 внутрішнього та 98,8 зовнішньоторговельного обороту, надається більше половини послуг. У господарствах населення вироблено понад 93 відсотки молока, м'яса, яєць, картоплі, овочів та фруктів.

В області, одній з перших, починаючи з 1997 року, вдалося зупинити падіння промислового виробництва. У 2001р., порівняно з попереднім, обсяг виробництва промислової продукції збільшено на 21,6 відсотка при 14,2 по Україні та 12,7 відсотка в середньому за 1996-2001 роки. Зростання обсягів відбулося майже у всіх регіонах області та пріоритетних видах промислової діяльності.

В аграрному секторі у 2001р. забезпечено позитивні темпи виробництва продукції рослинництва. За рахунок підвищення урожайності одержано більше зерна, картоплі, овочів. За рік господарствами усіх категорій вироблено 75,9 тис. т м'яса в живій вазі, 373,1 тис. т молока, 259,5 млн.штук яєць та 188 тонн вовни.
За рахунок всіх джерел фінансування в економіку області вкладено 270,2 млн.грн. інвестицій (у цінах 1996р.), що на 32,9 відсотка більше ніж у минулому році, на розвиток виробничої сфери спрямовано 61,3 відсотка загального обсягу.

Транспортний комплекс області є складовою частиною транзитного потенціалу України. Загальна довжина залізничних колій становить 1476 км. Автомобільні перевезення вантажів та пасажирів здійснюються по розгалужених мережах автомобільних доріг, протяжністю понад 3,3 тис.км. Підприємствами транспортного комплексу у 2001р. відправлено 15,5 млн.т вантажів та перевезено 42,7 мільйона пасажирів.
Послуги електричного зв'язку в області надаються в основному підрозділами ВАТ "Укртелеком" та ЗАТ "УТЕЛ". На мережі електроз'язку "Укртелекому" експлуатується 333 АТС, у тому числі 274 - у сільській місцевості. У регіоні працюють два оператори мобільного зв'язку СП "UMC" ("Український мобільний зв'язок") та Закарпатська філія компанії КИЇВСТАРGSM. Мобільним зв'язком користується близько 10 тис. осіб. Інтернет-ринок нараховує 14 інтернет-провайдерів, більшість з яких шлюзові, сконцентровані у м.Ужгороді. Доходи від надання послуг зв'язку склали 106,6 млн.гривень.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат