На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Відображення питань автоматизації формування бібліотечних фондів

Реферати > Діловодство > Відображення питань автоматизації формування бібліотечних фондів

У вирішенні даної проблеми необхідно:

· забезпечити інтеграцію між бібліотеками та вузами, а також між кафедрами усередені вузів;

· підготувати нові підручники та навчальні посібники;

· створити групи з подальшою орієнтацією на управлінську діяльність;

· створити термінологічне забезпечення з курсів і спецкурсів;

розробити та впровадити гнучкий учбовий план підготовки спеціалістів, що дозволяє адаптувати Вивчення репертуару нових надходжень у державні бібліотеки України засвідчує відсутність в їх фондах цінних видань, особливо художніх творів. Це викликано і поширеною політикою вилучення найважливіших видань для стихійного книжкового ринку. Таке положення може бути виправлене лише за умови відновлення і реорганізації “Бібліотечної серії”, пріоритетним її державним фінансуванням, як цілоьвого замовлення для наших закладів. До речі, воно складалося разом з колективами клишнього Держкомпреси й усіх наших видавництв. Спільно визначались, які кращі твори виходитимуть протягом нинішнього року.[14]

З квітня по липень 1994 р. соціологічною службою з вивчення читання в державних бібліотеках України було проведено збирання даних в регіонах з метою формування української “Бібліотечної серії” на 1995-1996рр., яка включала художню та науково-популярну літературу, зокрема книги українських, російських авторів та кращі зарубіжні твори.

Методика дослідження, здійсненого в бібліотеках регіонів, передбачала: аналіз незадоволеного читацького попиту за 1993-1994 роки, використання результатів регіональних та локальних вивчень, які виявили конкретні видання, відсутні в бібліотеках; вибіркове опитування відвідувачів бібліотек та бібліотечних працівників щодо книг, які необхідно видати або перевидати найближчим часом.

Загалом були проаналізовані дані, одержані з Харківської державної наукової бібліотеки (ХДНБ) і 15 обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ) України. [14]

Варто зауважити, що матеріали вивчення підтвердили достатньо сталий незадоволений читацький попит на ряд українських видань, які ще в 1992 році знайшли своє місце в пропозиціях Національної Парламентської бібліотеки щодо видання їх в “Бібліотечній серії” 1993-1994 рр., але не були включені до неї видавництвами України.

Було виявлено значну кількість нереалізованих читацьких запитів на галузеві видання, а саме з питань політології, основ ринкової економіки, маркетингу та менеджменту, історії української літератури. Невистачає в бібліотеках творів друку з історії народної драми, слов′янської міфології. Список найбільш популярних авторів зарубіжних і вітчизняних галузевих видань також було включено до пропозицій по формуванню “Бібліотечної серії”.

Останнім часом дедалі більше поширюється спосіб фіксації і розповсюдження інформації на компакт-дисках. Зростає кількість книг, додатком до яких є 3-х- або 5-ти-дюймові дискети чи компакт-диски. В умовах обмеженого фінансування та відсутності статастичних даних про попит на документи такого типу перед бібліотеками постає питання доцільності комплектування документами на електронних носіях. При комплексному вирішенні цього питання є забезпечення бібліотеки відповідною комп′ютерною технікою, програмним забезпеченням, фінансова підтримка процесу користування такими документами, набуття бібліотекарями й читачами знань, необхідних для роботи з ними.[19]

Зважаючи на умови, в яких перебувають наші бібліотеки, проблема комплектування документами на електронних носіях потребує розробки типових проектів спільного використання компакт-дисками засобами комп′ютерної мережі. Такий підхід дасть змогу раціонально розпорядитися коштами та підвищити якість програмно-технічних рішень.

Сумнівними представляються наслідки проведеного в деяких регіонах України експерименту по розпродажу літератури. Адже це неминуче призводить до вилучення з фондів цінної літератури.

Невирішеною є й проблема відбору в бібліотеки документів політичних партій, громадсько-політичних рухів та організацій. Необхідно констатувати, що коли такі документи вже мають місце у фондах великих бібліотек країни, то в переважній більшості універсальних бібліотек, що найбільш наближені до народу, ця література практично відсутня. Невідпрацьована система забезпечення бібліотек виданнями.

Для забезпечення міждержавного книгообміну та бібліотечно-інформаційного забезпечення розбудови української держави при Націонольній бібліотеці України необхідно створити спеціальний підрозділ з функціями комплектування наукових бібліотек зарубіжною літературою.

Разом з цим, необхідно розв′язати і питання про валютне забезпечення бібліотек іноземною літературою. Мається на увазі розгортання в Україні діяльності спеціальної установи типу “Міжнародна книга”.

На протязі всього розвитку бібіліотечної справи в Україні в науковому плані майже не надавалось уваги і проблемі збереження бібліотечних фондів. Напрацьована система знань про фактори бібліотечного, фізико-хімічного та соціального захисту бібліотечних фондів застаріла у переважній більшості бібліотек і не застосовується. Все це призводить до втрати значної кількості документів. Другий аспект проблеми полягає і в низькій якості матеріальної основи саме бібліотечних документів. Для вирішення заданих питань вкрай необхідно вдосконалити законодавство про збереження бібліотечих фондів в Україні, створити в ряді державних бібліотек лабораторії по дослідженню та реставрації документів, налагодити роботу підприємств по їх мініатюрізації, визначити координовану групу державних бібліотек України – утримувачів повного комплекту усіх творів друку та інших документів.

Багато з названих проблем матимуть успішне розв′язання за умови створення в Україні спеціальної нормативно-технічної бази. Аналіз існуючої системи стандартизації процесів формування бібліотечних фондів, розробленої провідними біблііотеками колишнього Союзу, показує, що вона не може в сучасних умовах забезпечити оптимальне фоормування і функціонування документально-інформаційної пам′яті України. Тому одночасно з розробкою згаданих проблем варто створити при Національній бібліотеці України спецільні підрозділи для наукового обгрунтування та стандартизації різних технологічних процесів бібліотечно-інформаційної діяльності.

Не виникає сумніву, що перехід України на ринкові відносини в значній мірі відбився на обов′язковому фінансуванні державних бібліотек і, в першу чергу, комплектуванні іх фондів. Вже склалася така ситуація, коли вони не мають коштів на придбання нових найважливіших видань. Ця проблема не може бути вирішена без гарантованого соціального захисту бібліотек з боку держави. В той же час всі, хто користується документальною базою бібліотек, мають також вносити кошти на її формування. Думається, що крім державного фінансування правомірно було б запровадити інформаційний податок, колективну передплату для бібліотек на періодичні видання, валютні відрахування для придбання зарубіжної літератури, використовувати кошти на придбання книг за рахунок читацьких внесків. Потребує правового врегулювання і проблема натурального податку з видавництв на користь бібліотек.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат