На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ВСЕ ПРО ДІЛОВОДСТВО І МОВУ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ

Реферати > Діловодство > ВСЕ ПРО ДІЛОВОДСТВО І МОВУ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ

ВСЕ ПРО ДІЛОВОДСТВО І МОВУ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ

ЗМІСТ

Типові мовні звороти організаційних документів .

3

типові мовні звороти розпорядчих документів

7

Типові мовні звороти довідково-інформаційних документів

8

Типові мовні звороти документації з кадрово-контрактових питань

11

Типові мовні звороти особистих офіційних документів

13

Типові мовні звороти документів з посередницькою діяльністю .

16

Типові мовні звороти документування господарсько-претензійної діяльності

22

Типові мовні звороти обліково-фінансових документів

26

Типові мовні звороти податкової документації

29

Типові мовні звороти документів з організації зовнішньоекономічної діяльності .

32

Типові мовні звороти

35

Типові мовні звороти документів у видавничій діяльності

37

Типові мовні звороти документального підтвердження операцій .

38

Типові мовні звороти дипломатичних

 

Типові фрази в офертах

45

Типові вислови та фрази прохання .

47

Типові відповіді на прохання і пропозиції

50

Типові фрази листа – нагадування .

52

Типові мовні звороти рекламаційних листів і листів-претензій

54

Типові мовні звороти, що вживаються у рекламаціях .

56

Типові мовні звороти відповідей на “сердиті” листи .

58

Типовні мовні звороти вибачення

58

Типові мовні звороти висловлення подяки .

58

Типові вислови супровідних листів .

62

Вітальні звороти ………………………………………………………………………

63

Додаток 1 Назви мешканців населених пунктів України ………………………….

66

Додаток 2 Перелік посад керівників, спеціалістів та службовців ……………… .

87

Додаток 3 Перелік графічних скорочень звань і посад…………………………….

97

Додаток 4 Графічні скорочення назв місяців, днів тижня, років…………………

99

Перелік найпоширеніших графічних скорочень…………………………………….

100

   
   
   
   
   
   
   
   

СПРАВОЧИНСТВО (діловодство) — це діяльність, що охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій.

Основними елементами справочинства є письмові документи та документування, тобто створення документів.

ДОКУМЕНТ — основний вид ділової мови; засіб фіксації пев­ним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

Документи широко використовуються у нашій повсякденній діяль­ності як джерела та носії інформації, вони сприяють удосконаленню внутрішньої організації будь-якого підприємства, закладу чи установи, є підставою для прийняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи.

Документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів і, отже, мають велике правове значення.

Документ має бути достовірним, переконливим, належним чи­ном відредагованим і оформленим, повинен містити конкретні й змістовні пропозиції та вказівки. Більшість документів має задо­вольняти такі вимоги, як придатність до тривалого зберігання, мак­симальна точність. Щоб документ мав усі перераховані властивості, його слід правильно скласти як за формою, так і за змістом.

Відповідно до цих вимог виділяють такі види документів за озна­ками класифікації та групами.

ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ

ГРУПИ ДОКУМЕНТІВ

За спеціалізацією

Загальні

З адміністративних питань

Спеціалізовані з фінансових, комерційних питань та ін.

За призначенням

Організаційні

Розпорядчі

Інформаційні

Колегіальних органів

За походженням

Внутрішні

Зовнішні

За напрямом  

Вхідні

Вихідні

За джерелами виникнення

Первинні

Вторинні

За формою

Стандартні

Індивідуальні

За технікою відтворення

Рукописні

Відтворені механічним способом

За секретністю

Для службового користування

Секретні

Цілком секретні

За терміном виконання

Звичайні безстрокові

Термінові

Дуже термінові

За складністю

Односкладні

Складні

За стадіями створення

Оригінали

Копії

За терміном зберігання

Постійного зберігання

Тривалого зберігання (понад 10 років)

Тимчасового зберігання (до 10 років)

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат