На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Документація з особового складу

Реферати > Діловодство > Документація з особового складу

Документація з особового складу

План

Форма трудового контракту

КОНТРАКТ

Дата № _

місце видання

Фірма /найменування/ в особі директора , яка діє в

(прізвище, ініціали)

подальшому на підставі Статуту і іменується в подальшому “Наймач”, з одного боку, і громадянин _, що іменується в

(прізвище, ім’я, по-батькові)

подальшому “Робітник” з іншого, уклали цей контракт про наступне:

1. Предмет контракту

2. Умови праці

3. Оплата праці

4. Дисципліна праці

5. Умови відпочинку робітників

6. Соціальне страхування і забезпечення

7. Термін дії і порядок розірвання контракту

8. _ інші умови

9. Юридичні адреси сторін

Наймач: Робітник:

Юридична адреса Домашня адреса,

паспортні дані

Посада

Особистий підпис Розшифровка Особистий підпис Розшифровка

Дата підпису Дата підпису

Відповіді на питання

1. Що собою являє документ контракт? Назвати його реквізити

Контракт – це двостороння угода між наймачем та робітником.

Основні реквізити контракту:

Дата, назва підприємства, місце укладання, текст контракту, юридичні адреси сторін, підписи, печатка.

2. Які розділи входять до складу контракту?

До складу контракту входять такі розділи:

- предмет контракту;

- умови праці;

- оплата праці;

- дисципліна праці;

- умови відпочинку працівника;

- соціальне страхування;

- строк дії контракту;

- інші умови;

- юридичні адреси сторін.