На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Грошовий оборот і грошові потоки

Реферати > Гроші і кредит > Грошовий оборот і грошові потоки

Грошовий оборот – це процес безперервного руху грошей між суб’єктами економічних відносин у суспільному відтворенні.


Суб’єкти грошового обороту:

фірми ¾ сукупність суб’єктів, які забезпечують створення та реалізацію валового національного продукту;

сімейні господарства ¾ сукупність суб’єктів, які забезпечують виробництво національного продукту основними факторами /робочою силою, засобами виробництва, які знаходяться в приватній власності, тощо/ та є кінцевими його споживачами;

державні структури ¾ сукупність суб’єктів, які забезпечують розподіл та перерозподіл вартості створеного національного доходу та національного продукту, здійснюючи вплив на реалізацію та споживання останнього;

фінансові посередники ¾ сукупність суб’єктів грошового ринку, які, виступаючи в ролі посередників, можуть діяти на ринку від свого імені і за свій рахунок.

Грошовий обіг – це рух грошей як грошей, на відміну руху їх як капіталу.


Модель грошового обороту.

Потік № 1 - сукупність платежів /витрат/ фірм, пов’язаних з купівлею виробничих ресурсів, перш за все робочої сили, земельних ділянок, споруд, інших засобів виробництва

Потік № 2 - враховані такі види доходів сімейних господарств: заробітна плата, гонорари, виручка від продажу матеріальних цінностей /сільськогосподарської продукції, земельних участків, будівель тощо/, рента, доходи по акціях, паях та ін. В сукупності вони складають національний доход країни.

Потік № 3 - витрати сімейних господарств на покупки продуктів на внутрішньому ринку продуктів.

Потік №10 - витрати сімейних господарств на покупки продуктів на світовому ринку. Потік № 4 - сплата сімейними господарствами податків.

Потік № 5 - заощадження сімейних господарств, які надходять на грошовий ринок.

Потік № 6 - кредити, одержані фірмами у фінансових посередників, доходи від емісії цінних паперів /акцій та облігацій/.

Потік № 7 - інвестиційні витрати фірм на розширення виробництва - покупку необхідних матеріальних цінностей /будівельних матерівалів, обладнання, пристроїв тощо/.

Потік № 8 - Мобілізація урядом коштів на грошовому ринку .

Потік № 9 – витрачання мобілізованих урядом коштів на грошовому ринку для держзамовлення ( державні закупки урядових структур)

Потік № 12 - доходи фірм від реалізації національного продукту.

Потік № 11 - оплата інозменими покупцями експортних поставок фірм(надходження по експорту)

Потік № 13 - залученням грошових коштів у внутрішній оборот з світового ринку.

Потік № 14 - відплив грошового капіталу за кордон.

Потік № 15 - поновлення обороту додатковою масою грошей шляхом збільшення кредитування центральним банком комерційних банків.

Потік № 16 - вилучення надлишку грошових коштів шляхом валютної інтервенції.

Грошова маса - це сукупність грошей у всіх формах, що знаходяться в економічному обороті на визначений момент часу (кінець місяця чи року).

Форми грошової маси:

1. Готівкові знаки (банкноти та розмінні монети);

2. Грошові кошти на банківських рахунках різних видів (депозитні гроші);

3. Деякі види цінних паперів (вексель, чек) та інші.

4. Облігації державних позик, скарбницькі векселі, комерційні цінні папери.

Грошовий агрегат ¾ це визначене законодавством відповідно до ступеня ліквідності специфічне ургупування ліквідних активів, які можуть служити альтернативними вимірниками грошової маси.

Агрегат М1 = готівкові гроші (банкноти і монети) та банківські вклади до запитання (трансакційні депозити).

Грошовий агрегат М2 = М1 + строкові та заощаджувальні вклади в комерційних банках .

Грошовий агрегат М3 = М2 + депозитні сертифікати, ощадні вклади у спеціалізованих кредитних установах та деякі інші види фінансових активів.

Грошовий агрегат L = М3 + банківські акцепти, комерційні папери, державні цінні папери (скарбницькі векселі, облігації) та деякі інші форми фінансових активів.

Особливості побудови показників грошової маси в Україні.

М0 = готівка (гроші поза банками).

М1 = М0 + кошти на рахунках і поточних депозитах.

М2 = М1 + строкові депозити та інші кошти (кошти на рахунках капітальних вкладень підприємств та організацій, кошти Держстраху та валютні заощадження).

М3 = М2 + кошти клієнтів за страховими операціями банків.

Структура наявної грошової маси

в Україні на 1.01.97 року

Швидкiсть обiгу грошей – це частота переходу грошей від одного суб”єкта грошових відносин до іншого при обслуговуванні економічних операцій.

PY

V = ¾¾¾

M