На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

УХВАЛА РАДИ ПІДПРИЄМСТВА

Реферати > Діловодство > УХВАЛА РАДИ ПІДПРИЄМСТВА

УХВАЛА РАДИ ПІДПРИЄМСТВА від ” ” 19 р.

Про дострокове розірвання контракту з директором підприємства

1. Контракт на управління підприємством від '' '' 200 р., укладений радою підприємства з директором _

(зазначити прізвище, ім'я, по батькові)

розірвати достроково з '' '' 19 р. за підставою, передбаченою підпунктом _пункту контракту, у зв'язку з тим, що директор без поважних причин не забез­печив досягнення підприємством заданого на 19 р. рівня рентабельності, яка склала відсотків замість відсотків.

2. Відділові кадрів підприємства згідно з пунктом контракту у трудовій книжці директора як підставу для звільнення з посади зазначити пункт 1 статті 29 Кодексу законів про пра­цю, тобто угоду сторін.

3. На підставі пункту _ контракту виплатити дирек­торові вихідну допомогу у розмірі _ Крб.

4.

(зазначити, при необхідності,

_

інші положення стосовно розірвання контракту)

Голова ради підприємства _

(підпис, його розшифрування)

печатка

З ухвалою ради про дострокове розірвання контракту оз­найомлений.

З ухвалою _

(директором зазначається: згоден, не згоден)

“ ” 200 р.

Директор _

(підпис і його розшифрування)