На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Акціонерний комерційний агропромисловий банк “Україна”

Реферати > Банківська справа > Акціонерний комерційний агропромисловий банк “Україна”

- систематично аналізує стан надходжень та видатків готівки ;

- встановлює підприємствам ліміти залишку готівки в їх касах , порядок і строки здавання грошової виручки з метою забезпечення щонайшвидшого надходження готівки в банк ;

- здійснює контроль за повнотою і своєчасністю надходжень в касу банку грошової виручки , за дотриманням підприємствами касової дисципліни .

Ліміти залишку готівки в касі встановлюються всім підприємствам , які мають рахунки та здійснюють касові операції з готівкою . Підприємства можуть зберігати у своїй касі готівку в межах лімітів залишку готівки в касі на кінець робочого дня , що встановлюються їм банком щорічно протягом першого кварталу .

Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюється банком за місцем відкриття рахунку з урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства , його віддаленості від банку , розміру касових оборотів , встановлених строків і порядку здавання касової виручки та графіка заїзду інкасаторів :

- для підприємств торгівлі та сфери обслуговування населення , які мають постійну грошову виручку із строком здавання її щоденно наприкінці робочого дня - в розмірах , що необхідні для забезпечення нормальної роботи ранком наступного дня ; із строком здавання виручки наступного дня - в межах середньоденної виручки ;

- для інших підприємств , що мають касові надходження і ліміт каси яким встановлюється виходячи з цього показника - у розмірах , що залежать від встановлених строків здавання цих готівкових надходжень ( не рідше одного разу на п”ять днів ) і їх суму ;

- для підприємств , ліміти каси яким встановлюються виходячи з фактичних витрат готівки ( крім витрат на заробітну плату , допомогою за тимчасовою непрацездатністю,премії,стипендії), в межах середньоденного видатку готівки .

Ліміт залишку готівки в касі не встановлюється селянським (фермерським ) господарствам та фізичним особам- суб”єктам підприємницької діяльності .

Для встановлення підприємствам лімітів залишку готівки в касах , банк отримує від них заявку-розрахунок. У разі неподання клієнтом вказаної заявки-розрахунку,банк встановлює йому самостійно ліміт залишку готівки в касі в розмірі одного неоподаткованого мінімуму громадян.

У договорі на розрахунково-касове обслуговування підприємств банк може передбачити застосування штрафних санкцій до клієнтів за неподання заявки-розрахунку на встановлення лімітів залишку готівки в касі і неотримання ними затверджених лімітів залишку готівки в касі банку .

При встановлені лімітів залишку готівки у касі враховується , що підприємства , виконавчі органи селищних , міських та районних рад мають право зберігати протягом трьох робочих днів понад встановлений ліміт у касах готівки , що одержана в банку для виплати заробітної плати ,заохочень,допомог усіх видів,компенсацій,пенсій,відряджень,дивідендів. Після закінчення строків суми готівки , що не використанні , повертаються в банк не пізніше наступного робочого дня і в подальшому видаються підприємствам за їх першою вимогою на ті самі цілі.

Готівкова виручка здається підприємствами в установленному банком порядку у денну і вечірню касу .

Підприємства,організації,установи можуть отримувати готівку на цілі,які передбачає Статут.

Готівка ,яка отримана підприємством у банку може використовуватися тільки на ті цілі , на які вона отримана .

Видача готівки на виплату заробітної плати , стипендій здійснюється банком в строки , встановлені в касових планах підприємств. Банк задовольняє обгрунтовані вимоги клієнтів готівки і не допускають видачу грошей на заробітну пплату підприємствам раніше встановлених строків , за вийнятком випадків , передачених Інструкцією. Видача готівки на виплату заробітної плати за строками , що припадають на вихідні та святкові дні проводиться банком на передодні (за два робочих дні).

Для регулювання касових ресурсів банк щорічно складає календар видачі коштів на заробітну плату та інші види оплати праці робітників і службовців.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ КАСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Працівник кредитного відділу у відповідності з діючи законодавсвом ведення касових операцій в народному господарстві України,пе менше ніж один раз на два роки,а у разі виявлення порушень частіше ,перевіряє дотримання касової дисципліни на всіх підприємствах,які вони обслуговують, незалежно від форм власності , і мають право одержувати від них дані про їх касові обороти за джерелами надходжень і цільовим призначенням витрачанням грошей .

Для своєчасності проведення перевірок економіст кредитного відділу повинен затвердити на початок року план перевірок дотримання касової дисципліни з зазначенням строків.

Перевірка дотримання касової дисципліни здійснюється за даними бухгалтерського обліку організацій (з необхідними грошовими документами) за визначений період - квартал,півріччя,але не менше ніж за три місяці із виділенням операцій за кожний місяць окремо.

При перевірці касової дисципліни працівник кредитного відділу повинен з”ясувати :

- наявність встановленого ліміту залишку каси ;

- відповідність записів касової книги підприємства про суми , одержані з банку та здані в банк, з даними банку.У разі розходження між даними банку та записами в касовій книзі з”ясовуються причини цих розходжень.При встановлені зловживань банк зобов”язаний негайно передати матеріали правоохоронним органам.

- забезпечення щоденного дотримання встановлених банком лімітів залишків готівки в касі , строків і порядку здавання грошової виручки,своєчасність повернення в банк не витрачених у встановлений строк сум заробітної плати,допомог,стипендій,винагород та інших сум.Уразі виявлення порушень з”ясовується ,протягом якого часу і яка сума не здавалася до банку і з якої причини,коли і на яку суму мало місце перевищення ліміту каси за період , що перевіряється;

- правильність витрачання готівки , що одержана в банку , на цілі,зазначені в чеку; правомірність витрачання готівки з виручки;

- правильність ведення касової книги і своєчасність обліку в ній надходжень і видачі готівки.

Результати перевірки оформляються актом,в якому відображається стан надходжень готівки до кас підприємств,що перевіряються , і її витрачання за період , що перевіряється.

Посада економіста депозитарію входить до комерційного сектору .

Функціональні обов”язки економіста депозитарію :

- розвиток,вдосконалення програмного забезпечення депозитарної діяльності банку з іменними цінними паперами згідно нормативної бази , розробленої в управлінні цінних паперів та біржової діяльності ;

- розробка та виконання документів методичного характеру, що стосуються депозитарної діяльності установ банку з іменними цінними паперами ;

- впровадження програмного забезпечення по обслуговуванню випусків цінних паперів інших емітентів в Головному депозитарії та депозитаріях підрозділів банку;

- ведення реєстру емітентів цінних паперів в системі ведення реєстру та своєчасне поновлення інформації про емітентів в структурних підрозділах банку ;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат