На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Акціонерний комерційний агропромисловий банк “Україна”

Реферати > Банківська справа > Акціонерний комерційний агропромисловий банк “Україна”

- ведення реєстрів та кодіфікація випусків цінних паперів в системі ведення реєстру та своєчасне поновлення цієї інформації до депозитарію структурних підрозділів банку ;

- надання консультаційних послуг клієнтам депозитарію в сфері депозитарно-реєстраторської діяльності з державними цінними паперами та цінними паперами інших емітентів.

Економіст у своїй роботі керується Положенням “ Про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів”.

Положення встановлює вимоги до ведення реєстру власників іменних цінних паперів,порядок ведення цього реєстру, обов”язки реєстратора, емітентів та зареєстрованих осіб,обмеження доступу інформації,яка міститься у реєстрі.

ФУНКЦІЇ РЕЄСТРАТОРА

- складання реєстру власників іменних цінних паперів та переліків власників іменних цінних паперів і номінальних утримувачів на певну дату ;

- ведення особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб ;

- облік зареєстрованих заставодержателів ;

- облік нарахованих та иплачених доходів за іменними цінними паперами ;

- облік іменних цінних паперів на рахунках емітента ,пов”язаних з проведенням корпоративних операцій та операцій по викупу та погашенню іменних цінних паперів ;

- ведення в хронологічному порядку журналу обліку записів у реєстрі по кожному виду іменних цінних паперів ;

- ведення журналу обліку запитів ;

- ведення журналу обліку виданих,погашених , втрачених та анульованих іменних цінних паперів , що випущені в паперовій формі ;

- облік та зберігання документів, які є підставою для внесення змін до реєстру .

Банк заключає з емітентом договір на надання послуг по веденню реєстру власників іменних цінних паперів.

Після заключення договору заповнюються анкети зареєстрованої особи :

- для юридичних осіб;

- для фізичних осіб.

Реєстр власників іменних цінних паперів містить :

1. Інформацію про емітента :

- номер особового рахунку емітента ;

- повну назву,коди ЕДРПОУ ТА ЗКНГ та повну юридичну адресу емітента ;

- засновникІв емІтента : повна назва, коди ЕДРПОУ та ЗКНГ(основний вид діяльності) ,повну юридичну адресу - для засновників- юридичних осіб ; прізвище ,ім”я та по батькові , адресу ,дані про документ,що посвідчує особу - для фізичних осіб ;

- вид,кількість,номінальну вартість,належних засновників іменних цінних паперів цього емітента ;

- прізвище,ім”я, по батькові уповноважених осіб емітента ;

- розрахунковий рахунок ,назву та адресу банку , код МФО ;

- розмір статутного фонду емітента ;

- вид іменних цінних паперів ;

- кількість та номінальна вартість кожного випуску іменних цінних паперів .

2. Інформацію про Реєстратора .

3. Інформацію про власника цінних іменних паперів - фізичну особу ;

4. Інформацію про власника іменних цінних паперів - юридичну особу .

5. Інформацію про номінального утримувача.

Емітентам відкриваються такі рахунки :

- емісійний рахунок для зарахування по ньому об”явленої у встановленому порядку емісії ;

- рахунок на викуплені іменні цінні папери,на яких відображаються вид, кількість,номінальна вартість викуплених емітентом іменних цінних паперів з метою анулювання чи подальшого продажу .

Внесення змін до реєстру на підставі відповідних документів Реєстратор повинен здійснити протягом п”яти робочих днів.

Підставою для внесення у систему реєстрів записів про передачу прав власності на іменні цінні папери чи обтяження іменних цінних паперів зобов”язаннями, є передавальне доручення від зареєстрованої особи або уполвноваженої нею особи, а при відкритому розміщенні іменних цінних паперів - від торговця цінними паперами, що здійснює розміщення цінних

паперів за дорученням, від іменні та за рахунок емітента.

Підставою для внесення інформації до системи реєстру про заставодержателя, є розпорядження застави .

Розпорядження застави повинно бути підписане заставодавцем або його уповноваженою особою.

По бажанню акціонера надається виписка з реєстру особового рахунку .

ВІДДІЛ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Відділ касових операцій є структурним підрозділом Дирекції і керується Законом України “Про банки і банківську діяльність”, Статутом Дирекції ,іншими законодавчими актами України,нормативними актами НБУ . Взаємодія відділу касових операцій з іншими підрозділами банку основується на правилах,встановлених інструкцією НБУ № 1 від 07.06.94р.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВІДДІЛУ

- Безумовне виконання законів України, Наказів Президента України,нормативних та інструктивних актів НБУ - № 1 від 07.06.94р., № 4 від 20.06.95р.

- Раціональна організація готівкового обороту.

- Своєчасна видача готівки підприємствам та іншим обслуговуючим організаціям на оплату праці,пенсії та інші цілі.

- Виконання встановленого порядку касової та емісійної роботи.

ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

1. Прийняття коштів та цінностей прибутковою касою.

2. Видача коштів та цінностей видатковою касою.

3. Прийняття та видача коштів ( в т.ч. валюти) валютною касою Дирекції.

4. Експертиза грошових білетів.

5. Перерахунок готівки.

6. Обробка, формування та пакування грошових білетів.

7. Щоденна звірка каси з виведенням залишків на кінець операційного дня.

8. Забезпечення належного зберігання грошей та цінностей.

9. Недопущення недостач,надлишків та прорахунків в касі.

10. Щоденне встановлення надлімітних залишків грошей та поповнення кореспондентського рахунку шляхом здавання готівки в НБУ .

11. Організація чіткого касового обслуговування підприємств,організацій ,громадян - клієнтів.

ПРИНЦИПИ ТА ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБІГУ

Принципи та порядок документообігу встановлюються згідно інструкції № 1 від 07.06.94р.

При касовому обслуговуванні клієнтів використовуються бланки документів єдиної форми, а саме :

- об”ява на внесення готівки;

- приходний касовий ордер;

- чек на отримання готівкових коштів ;

- приходний ордер ;

- видатковий касовий ордер.

Всі касові документи повині заповнюватися клієнтами без помарок та виправлень. Контроль за оформленням касових документів,які надходять від клієнтів, покладено на оператора-бухгалтера по розрахунково-касовим операціям ,обслуговуючих їх,контролера-робітника обліково-операційного відділу,а потім касира.

По внутрішньобанківських операціях також використовуються бланки єдиної форми : приходні та видаткові касові ордери.Правильність заповнення , наявність помилок,виправлень та помарок перевіряє контролер,після того як документ був заповнений бухгалтером, а потім підписується касиром в підтвердження закінчення операції.

Для оформлення видачі авансів касирам і зведення операційного дня відділом використовуються слідуючі документи :

- книга обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей), ф. № 155 для отримання національної та іноземної валюти та відомість на видачу гривень і валютних авансів робітникам обмінних пунктів ;

- касові приходні та видаткові ордери ;

- справка касира видаткової каси про суму під звіт ;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат