На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення

Реферати > Банківська справа > Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення

Керівництво підприємства звернулось 15 серпня 2002 року в банк з проханням збільшення відновлюваної кредитної лінії з 500 тис.грн. до 1000 тис.грн. для поповнення обігових коштів для забезпечення виробничого процесу: придбання сировини, тари, оплати послуг пов'язаних з переробкою риби та видачі нового кредиту в сумі 1500 тис.грн. Термін кредитування по кредитній лінії - в межах діючої кредитної лінії до 16 квітня 2003 року, по позичці планується погашення щомісячно рівними частинами.

Керівником підприємства наданий в кредитний відділ філії банку пакет

необхідних документів для прийняття рішення про можливість кредитування.

Варто зауважити, що перед аналізом фінансового с тану позичальника в

кредитному відділі КВ АППБ “Аваль” здійснюється аналіз і групування даних

балансу позичальника та звіту про фінансові результати за декілька попередніх дат (Додаток А). Обов'язковою є й модифікація звітності клієнта з визначенням питомої ваги на останню звітну дату. Мофікований звіт про фінансові результати і джерела їх використання ТОВ “Макро”(Додаток Б) дає змогу зробити висновок, що обсяги продажу за перший квартал поточного року досягли рівня першого півріччя минулого року. Досягнуто позитивний фінансовий результат на останню звітну дату. Також аналізується у динаміці чистий об'єм продажу, операційний прибуток, прибуток до оподаткування та чистий прибуток або збиток (Додаток Б). Проведений аналіз показав, що щоквартальні обсяги виробництва змінювалися в залежності від термінів промислового вилову риби, в цілому спостерігається зростання обсягів продажу.

Аналітичний баланс ТОВ "Макро" було теж проаналізовано в динаміці (Додаток Б). Аналіз балансу показав, що підприємство нарощувало основні засоби шляхом будівництва заводу, обігові кошти мали тенденцію до росту в зв'язку з збільшенням обсягів виробництва. Підприємство протягом року також мало збитки, що пояснюється використанням обігових коштів на покриття витрат по будівництву заводу, короткострокові зобов'язання перед кредиторами мали тенденцію до збільшення, що також пояснюється вказаною причиною.

При проведенні аналізу фінансової звітності позичальника аналітичний баланс підприємства теж було трансформовано і проаналізовано (Додаток Б).

З аналізу балансу було зроблено висновок, що основний та оборотний

капітал ТОВ "Макро" щоквартально зростав в залежності від проведення будівельних робіт та спостерігалось нарощення виробничих потужностей. Крім того, за рахунок розширення виробництва підприємство в першому півріччі спрацювало прибутково.

Також був проведений аналіз звіту про рух фондів (Додаток Б) показав, що за півріччя оборотний капітал зріс, рахунки кредиторів знизились ріст фіксованих фондів відбувся по статтях капвкладень, довгосрокові пасиви станом на 01 липня 2002 року підприємство має дефіцит фіксованих коштів, оборотного капіталу.

Після такого аналізу фінансової звітності позичальника здійснюється розрахунок економічних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства-позичальника (ДодатокВ)

На основі проведеного аналізу фінансової звітності та іншої документації позичальника було зроблено висновок про фінансовий стан клієнта. За 5 років діяльності підприємства побудований завод по переробці риби потужністю 480т та 24 млн. банок. Будівництво заводу проходило як за рахунок власних коштів засновників так і за рахунок Фонду підтримки підприємництва. По попередній домовленості Фонд підтримки планував надати кредит в сумі 2,5 млн.грн., фактично траншами було профінансовано 1,6 млн.грн. Нестача фінансування вимусила підприємство використовувати обігові кошти на закінчення будівництва, що негативно відобразилося на фінансових показниках підприємства. В листопаді 2001 року будівництво закінчено, підприємство набирає виробничі потужності. На 1 січня 2002 року були допущені збитки в сумі 270,9 тис.грн. Причини збитків пояснюються використанням коштів для запуску в експлуатацію цеху по виробництву консервів. Враховуючи результати роботи 2001 року підприємством намічені заходи по зниженню собівартості продукції та усуненню збитків, в результаті за 6 місяців п.р. отримано прибутку

в сумі 142,6 тис.грн.

Валюта балансу за звітний період досягла 3931,3 тис.грн., з них власний капітал, займає 2% в валюті балансу, довгострокові пасиви - 44%, короткострокові зобов'язання 54%. Довгострокові зобов'язання це позика Фонду підтримки підприємництва в розмірі 1640 тис.грн. (термін повернення лютий-березень 2003 року) та фінансова допомога на довгостроковій основі засновників 100 тис.грн.

Потреби в додаткових короткострокових позикових коштах по балансу на 01.07.02 не має, що свідчить про оптимальне використання позикових коштів для забезпечення досягнутого обсягу виробництва (при завантажені виробничих потужностей на 50%) Поповнення обігових коштів для забезпечення фінансування затрат по переробці морської та річкової риби. Переробка риби

проводиться на власних виробничих потужностях. Виробничі потужності консервного цеху: 24000 тис.шт. фізичних банок в рік. Підприємство планує завантажити виробничі потужності на 100%, на сьогодні в зв'язку з обмеженістю в обігових коштах виробничі потужності завантажені на половину. На підприємстві введені в дію 4 автоклави, вакуум-закаточні машини, проведена модернізація обладнання, що дозволяє підвищити потужності по випуску консервів до 2100 тис.шт в місяць.

Від рівня забезпеченості обіговими коштами залежить кінцевий результат діяльності підприємства. По причині відсутності обігових коштів значна кількість обладнання простоювала. З серпня 2001 по травень 2002 року фондовіддача була дуже низька, доходила до 0,17%. В травні п.р. отримані кредитні кошти в сумі 500 тис.грн. були направлені на поповнення обігових коштів, що дало можливість завантажити обладнання на 52%.

Для виключення негативних моментів в роботі, тобто не повного завантаження обладнання та простою через відсутність сировини, необхідне поповнення обігових коштів в двох напрямках:

1. Для формування запасів сировини на період з жовтня 2002 по травень 2003р. в кількості 2000 тон на суму 1500 тис.грн. Промисловий вилов кільки ведеться у Чорному морі сезонно з травня по жовтень. Заготовку риби планується провести в серпні-вересні.

2. Для забезпечення процесу переробки сировини збільшити кредитну лінію до 1000 тис.грн. Питома вага сировини складає 17% в загальних витратах виробництва. На період з серпня 2002 року по березень 2003 року загальні витрати складають 12458 тис.грн., з них сировина 2154 тис.грн., додаткові матеріали (банка, олія, мука, цукор, спеції, етикетка, пакувальний матеріал та інше) 7548 тис.грн., вода, електроенергія 370 тис.грн., заробітна плата 877 тис.грн

З серпня по березень планується випустити 16,1 млн.шт. консервів, очікується виручка від реалізації продукції в сумі 13621 тис.грн., прибуток тільки від реалізації консервів складе 1291 тис.грн.

Крім того очікуються грошові надходження від реалізації сировини (свіжомороженої риби) в середньому 100-120 тис.грн. в місяць, всього по березень включно 895 тис.грн., від надання послуг (оренда приміщення) 475 тис.грн., загальна сума грошових надходжень за серпень-березень очікується в розмірі 14991 тис.грн. Перевищення грошових надходжень над витратами складе 2533 тис.грн.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат