На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення

Реферати > Банківська справа > Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення

Залучення позикових коштів для поповнення обігового капіталу дозволить підприємству розрахуватися з Фондом підтримки підприємництва. Підприємство повинно повернути позику, отриману згідно договору від 01.03.2000р., в сумі 1640 тис.грн. до 1 квітня 2003 року. Перевищення грошових надходжень над витратами в сумі 2533 тис.грн. підтверджує реальність планів по поверненню позики Фонду.

Для постачання додаткових матеріалів - банки, етикетки, муки, олії, томатної пасти та іншого в наявності є договори. Підприємство працює з постійними постачальниками. Договорами передбачаються різні форми розрахун –ків: 100% попередня оплата, по факту постачання, часткова попередня оплата.

Грошові надходження від реалізації продукції щомісячно плануються в сумі 1600-2000 тис.грн. Грошові надходження плануються від реалізації продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

По фінансових показниках діяльності (обсяги продаж, прибуток, ліквідність, рентабельність, оборотність товарних запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості) прослідковується тенденція до покращання. Рентабельність продаж досягла 5%, власного капіталу 321%, оборотність товарних запасів знизилася до 30,07 дня, термін погашення рахунків дебіторів до 35,59 дня, рахунків кредиторів до 76,95 дня. В складі дебіторської заборгованості простроченої заборгованості не має. Оцінка попереднього рейтингу підприємства підвищилася з 11% на 1 січня п.р., 23% на 1 квітня п.р. до 34% на звітну дату.

В спеціально розроблену таблицю кредитного рейтингу (Додаток В) були занесені дані позичальника і визначено кредитний рейтинг клієнта, характеристика діяльності оцінена на 80%, кредитний рейтинг клієнта на 57%.

Цим і закінчився етап кредитного процесу, що полягає в визначенні кредитоспроможності позичальника. На нашу думку саме в КВ АППБ “Аваль”

здійснюється детальний та найбільш точний аналіз кредитоспроможності позичальників, які звернулись в банк з проханням про надання одноразової позики чи відкриття кредитної лінії, в порівнянні з іншими банками.

А для клієнтів, що звернулись в банк з проханням надати позичку у вигляді овердрафту аналіз фінансового стану і визначення ліміта кредитування дещо інший. Звичайно, кожний банк застосовує власну методику оцінки кредитоспроможності позичальників при кредитуванні його у формі овердрафту. Дослідимо та проаналізуємо діючу практику кредитування господарських форм овердрафт в КВ “Ощадбанку” на прикладі кредитування у такій формі ТОВ "Декор".

ВК “Ощадбанку” досить плідно працює з клієнтами по видачі позички у такій формі на основі Положення про овердрафтне кредитування" від 28.12.2000р. КВ“Ощадбанку”

Згідно цього Положення овердрафтом названо короткострокову позичку, яка надається банком надійному клієнту понад залишок на його поточному рахунку у межах наперед обумовленої суми (ліміта кредитування), шляхом дебетування цього рахунку за рахунок кредитних ресурсів банку. [26,3]

Відбір клієнтів КВ “Ощадбанку”що мають право на одержання овердрафту,

відбувається по таких критеріях:

а) наявність поточного рахунку в КВ “Ощадбанку” не менше 3-х місяців;

б) середньомісячні стабільні надходження на поточний рахунок, по якому дається овердрафт, не менше еквівалента 100 тис. грн. (за винятком надходжень із депозитних, трастових, позичкових рахунків, надходжень у вигляді внеску в статутний фонд, фінансової допомоги і перекидання з одного рахунку клієнта на інший);

в) фінансова стійкість, стан і розміщення власних оборотних коштів;

г) своєчасність повернення і повнота розрахунків по раніше отриманих кредитах. Овердрафт не дається клієнтам, що мають прострочену заборгованість перед банком по будь-якому виді наданих послуг;

д) суб'єктивна позитивна думка кредитної комісії філії (регіонального управління), а в необхідних випадках - кредитного комітету банку. [11]

Овердрафт не дається сільськогосподарським виробникам, трастовим і

страховим компаніям, підприємствам, що є фінансовими посередниками.

Керівник ТОВ “Спектр”, що обслуговується у КВ “Ощадбанку” з

25.03.1998р. і має там поточний рахунок №2600610532 звернувся в банк

15.11.2001р. із заявою з проханням встановити ліміт по овердрафту. Підприємство відповідає всім встановленим вимогам та критеріям банку щодо можливості кредитування у вигляді овердрафту.

Керівник ТВО “Спектр” Підубний В.I. подав в кредитний

підрозділ фінансову звітність: Форма 1 «Баланс» і Форма 2 «Звіт про

фінансові результати» (Додаток Г) на останню звітну дату.

Для розрахунку ліміту кредитування та оцінки фінансового стану позичальника ТОВ "Спектр" в КВ “Ощадбанк” використані дані про рух коштів по поточному рахунку ТОВ “Спектр” КВ “Ощадбанку” за останні 2 місяця, а також баланс підприємства на останню звітну дату.

При розрахунку ліміту кредитування ( Додаток Д ) використовується формула 2.3:

Л = Кп * Кс * Кф, (2.3) де Л - ліміт кредитування;

Кп - сума ймовірних надходжень у тиждень; Кс - коефіцієнт зниження надходжень;

Кф - коефіцієнт фінансового стану і статусу підприємства. [11]

Сума ймовірних надходжень у тиждень розраховується за формулою 2.4:

К1+К2 Кп = ——— *0,25, (2.4)

2

де Кп - сума ймовірних надходжень у тиждень;

К1 - сумарний кредитовий оборот по поточному рахунку клієнта за останній місяць;

К2 - сумарний кредитовий оборот по поточному рахунку клієнта за передостанній місяць. [11]

З сумарного кредитового обороту при розрахунку К1 і К2 виключаються:

а) надходження з депозитних, трастових, позичкових рахунків, надходження у вигляді внеску в статутний фонд, фінансової помочі;

б) результат перекидань між рахунками клієнта.

Згідно фінансових документів наданих про кредитовий оборот по рахунку ТОВ

"Спектр" сума ймовірних надходжень в неділю згідно формули 2.4 розраховує-

ться так:

1600257,00+756304,42

Кп = —————————————— * 0,25 =-294570,17 грн.

2

Отже, "можливе" надходження на поточний рахунок ТОВ "Спектр" протягом одного тижня в такому місяці складає 294570,17 грн.

Коефіцієнт зниження надходжень (Кс) при збільшенні надходжень, коли К1>К2, Кс=1; при зменшенні надходжень, коли К1<К2, Кс= =К1/К2. В даному випадку К1Ж2 (1600257,00 > 756304,42 ), то Кс = 1.

Коефіцієнт фінансового стану і статусу підприємства, що дає більш повну інформацію про фінансовий стан позичальника і його статус і розраховується за формулою 2.5.

Кф = Сума ваг/100, (2.5.)

Моментальна ліквідність балансу ТОВ "Спектр" розраховується за формулою 2.6:

Кл = А1:3, (2.6)

де Кл - моментальна ліквідність балансу;

А1 - найбільше ліквідні активи (кошти і їхні еквіваленти - стр. 230 + 240 активу балансу);

З - поточні зобов'язання (результат розділу IV пасиву балансу). [11]

На основі даних балансу ТОВ "Спектр" найбільш ліквідні активи на 01.11.2001 р. становлять 113300 грн., а поточні зобов'язання - 212500 грн.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат