На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення

Реферати > Банківська справа > Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення

а) перелік предметів застави та їх детальну характеристику ;

б) балансову та реальну вартість застави ;

в) оціночну вартість застави (по домовленості сторін);

г) відповідальні особи, які здійснили перевірку наявності та умов зберігання заставленого майна, приналежності майна позичальнику (поручителю);

д) додаткову інформацію (місце зберігання, наявність страхового полісу, здатність банку здійснювати контроль за збереженням майна тощо).

З метою дослідження роботи банку з забезпеченням, як засобом мінімізації кредитного ризику, розглядаються кредитні відносини КВ АППБ “Аваль” з ТОВ “Макро”, аналіз кредитоспроможності якого було розглянуто в попередньо-му розділі.

Як забезпечення виконання зобов'язань позичальника по поверненню позики та процентів за нею банком було прийнято від позичальника в заставу: 2 черга цеху по виробництву рибної продукції, що входить в структуру виробничих потужностей ТОВ "Макро": цеху по виробництву рибної гастрономії та цеху по виробництву консервів, які розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,4826 га. Схема організації технологічного процесу виробництва, місце розташування 2 черги цеху, підведених комунікацій дає можливість виділити 2 чергу цеху по виробництву рибної продукції як окремий, об'єкт.

2 черга цеху по виробництву рибної продукції введена в експлуатацію у 2000 році. Цех побудовано на базі складських приміщень шляхом реконструкції та переобладнання згідно індивідуального проекту. Балансова вартість тільки самих приміщень складає 355 987 гривень, що не відображає повної реальної

ринкової вартості об'єкту завдяки налагодженому на даний час виробництву.

Вартість предмета застави в КВ АППБ “Аваль” визначалась мето-

дом оцінки по бізнесу, так як інші підходи в даному випадку не відобра-

жають реальну ринкову вартість. При визначенні вартості предмету застави

методом оцінки по бізнесу враховувалось наступне:

1. Вихідними даними для розрахунків є дані, надані ТОВ “Макро”та дані бізнес — плану.

2. Виробничі потужності 1 та 2 черги цехів по виробництву рибної продукції практично однакові, тому 1/2 частину загальної суми від реалізації продукції за рік по обом чергам цехів із наданих даних можна прийняти як суму реалізації заставного цеху по виробництву рибної продукції.

3. Поправка на технічний брак та призупинення виробництва в зв'язку з перебоями в поставках електроенергії приймалась 5% (на підставі аналізу реальних фактів минулих років).

4. Ставка капіталізації приймалась як середня ставка серед банків регіону по гривневим депозитам для юридичних осіб - 1 5%.

5. Функціональний знос обладнання не перевищує 3%.

6. В процесі виробництва використовуються власні нові розробки, які дозволяють при дотриманні необхідних параметрів якості значно скоротити процес виробництва, що має позитивний вплив на одержання більшої суми від реалізації. Вартість предмета застави розраховується за формулою 2.10:

С майна = ЧОД/Рк, (2.10)

де С майна - вартість предмета застави;

ЧОД - чистий операційний дохід за рік; Рк - коефіцієнт капіталізації.

Чистий операційний дохід за рік розраховується за формулою 2.11 ЧОД=Р-3, (2.11)

де Р - сума реалізації;

З - виробничі затрати без врахування податків та процентів за позикою.

Для 1 черги цеху по виробництву рибної продукції ЧОД=(8944,4 тис.грн.- 6509,2 тис.грн.)/2= 1217,6 тис.грн.

Враховуючі понижуючий коефіцієнт поправки на технічний брак 5% ЧОД = 1217,6 * 0,95 - 1156,72 тис. грн.

Ринкова вартість майна, розрахована методом оцінки по бізнесу складає :

С майна = 1156,72 тис. грн./0,15 = 7711,47 тис. грн.

Застосовуючи понижуючі коефіцієнти для прийняття майна в заставу (виробничі приміщення — 30%, обладнання - 35%), заставна вартість 2 черги цеху по виробництву рибної продукції складає 2699,01 тис. грн.

Згідно критеріїв визначення класу застави предмет застави було віднесено до класу Б.

Необхідний розмір забезпечення (Сзаг.з.) за всіма зобов'язаннями ТОВ

“Макро” складає:

1. Кредитна лінія (Сзі) 1 млн. грн., строк дії 9 місяців, відсоток 32% річних: Сз1= 2*(32%*9/12+1) = 2,48 млн. грн.

2. Кредит на закупку сировини (Сз2) 1,5 млн. грн., строк 9 місяців, відсоток 35% річних: Сз2 =2* (1,5*9*35%/12+1,5) = 3,78 млн. грн.

С заг.з = Сз1+Сз2 = 2,48 + 3,78 = 6,26 млн.грн.

Загальна заставна вартість майна складає: 2, 69 млн. грн. + 4 млн. грн. = 6,69 млн.грн.

Загальний клас застави згідно критеріїв визначення : клас В.

Таким чином, в КВ АППБ “Аваль” вартість забезпечення, згідно до кредитної політики, повинна не менше ніж у 2 рази перевищувати нарощену суму за позичкою. Лише в такому випадку є можливим видача позички за встановленим лімітом кредитування.

Отже, саме так здійснювався аналіз забезпечення в КВ АППБ “Аваль”

при кредитуванні ТОВ “Макро”.

Варто зауважити, що при видачі разової позички чи відкриття кредитної лінії банк, виходячи з встановленого ліміту кредитування, враховуючи побажання клієнта та його фінансові можливості встановлює необхідний розмір

забезпечення. А при видачі позички у вигляді овердрафту, забезпечення, як

правило, не вимагається, оскільки користувачами овердрафту є надійні клієнти банку.

2.3. Порядок видачі і погашення позик господарськими суб’єктами.

Продовжуючи дослідження процесу кредитування в КВ АППБ “Аваль” та КВ “Ощадбанку”, зокрема кредитування ТОВ “Макро” та ТОВ “Спектр” проаналізуємо діючий механізм видачі та погашення позичок в цих банках.

Кредитні операції є найбільш прибутковими для банків, тому спочатку розглянемо які саме доходи від кредитування отримують комерційні банки кредитуючи своїх клієнтів різними методами. Для цього продовжимо дослідження разового кредитування та видачу позичок у вигляді кредитної лінії в КВ АППБ “Аваль”.

В кредитному відділі КВ АППБ “Аваль” здійснюється розрахунок прибутковості проекту з урахуванням додаткових доходів банку від діяльності позичальника ТОВ “Макро”, зокрема:

а) проценти за кредит (вартість кредитних ресурсів, рівень прибутковості кредитних операцій, рівень кредитних ризиків, резервування тощо);

б) комісійні винагороди за консультаційні послуги, обслуговування позичок, за проведення розрахункових операцій ;

в) доходи, що прогнозується одержати від діяльності позичальника.

Кредитним підрозділом КВ АППБ “Аваль” здійснений розрахунок прибутковості кредитного проекту ТОВ “Макро”. Згідно здійсненого розрахунку процентна ставка за користування кредитними коштами банку для ТОВ “Макро” встановлена в розмірі: 32% річних за користування кредитною лінією, 35% річних за користування позичкою, орієнтовна вартість ресурсів - 22%, рівень резервування - 5%, маржа прибутковості - 5-8% (для порівняння: середній рівень відсоткових ставок в регіоні - 30-35%), 0,1% від суми - одноразова комісія за обслуговування позички.

Тепер розглянемо, який дохід отримає КВ “Ощадбанку” від кредитування у формі овердрафту.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат