На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інфляція і попит

Реферати > Гроші і кредит > Інфляція і попит

У сучасних умовах чинностях закону попиту зазнають впливу від сильної інформації

Інфляція – це знецінення грошей, падіння купівельної спроможності грошової одиниці. Якщо у силу ряду причин – на що незмінилося: кількіст товарів приходиться, наприклад, вдвічі більше, ніж колись, грошовий знак, то зрозуміло, що тепер на одиницю товару приходиться дві грошові одиниці. А це значить, що тепер кожна грошова одиниця володіє половинною, ніж колись, купівельною спроможністю. У підсумку за единицу товару приходиться платити дві грошові одиниці, що нами сприймається за подвоєні ціни.
Насправді ж відбувається подвоєння наших витрат (якщо доходи не змінилися), сама ж реальна ціна товару не змінилася, тому що тепер дві грошові одиниці коштують стільки ж, скільки раніше одна.

Розуміння того, що інфляція означає тільки ріст номінальної грошової ціни товару, пояснює нам порушення закону попиту, коли попит залишається незмінним при інфляційному росту цін. Справді, начебто б відбувся ріст ціни товару, а величина попиту не відреагувала на це зниженням. Так адже відбувся лжерост, так що попит не відреагував на нього не всупереч, а відповідно до закону попиту: величині ціни, що незмінилася, відповідає величина попиту, що незмінилася. Остання, звичайно, відображає і зміну величини доходів, але в рамках залежності між ціною і величиною попиту інфляція не впливає на закон попиту. Проте виникає ряд складних проблем, знання яких може пояснити специфіку чинності закону попиту в даній ситуації.

1. Інфляція — як падіння купівельної спроможності грошової одиниці — волоче ріст усіх грошових цін товарів. Але ринкова економіка і сама по собі, незалежно від інфляції, припускає постійний рух цін під впливом безлічі факторів (від «чисто» виробничих до моди). У цій ситуації і виникає проблема: як відрізнити, чи є ріст ціни на даний товар «інфляційним» чи тим «ринковим» ростом ціни, що повинний викликати зміну величини попиту? Переплетення цих двох видів росту ціни – «інфляційного» і «ринкового» — ускладнює чинність закону попиту. До того ж вони часто впливають у протилежних напрямках — інфляція змушує до підвищення грошової ціни товару, а технічний прогрес і ринкова кон'юнктура — до її зниження.

2. Не менш складна проблема виникає і перед покупцем (і предметів споживання, і засобів виробництва, і цінних паперів, і капіталу). Його виграш залежить від правильної оцінки співвідношення між вигодою і витратами на придбання товару. Але саме це співвідношення і спотворюється інфляцією: Облік її масштабів і темпів — обов'язкова умова для будь-якого покупця (і тим більше для інвестора), якщо він не хоче знайти, що понесені витрати багаторазово перевищили вигоду, що очікувалася.

3. Нарешті, справа остаточно заплутується тим, що, з одного боку, інфляція дійсно охоплює всю економіку і тим| «провокує» ріст цін на всі товари. Але, з іншої (і в цьому джерело проблем, породжуваних інфляцією), — той же інфляційний ріст цін відбувається нерівномірно, тому що на різні товары ціни ростуть не однаковими темпами. Те ж властиво й інфляційному зростанню грошових доходів споживачів, оскільки в різних груп споживачів він також відбувається нерівномірно.

Таким чином, варто розрізняти залежність величини попиту від ринкового руху цін (закон попиту) і вплив на динаміку величини попиту інфляційного росту цін. Цього домагаються, зокрема, перерахуванням інфляційних цін у «колишні», роблячи розрахунки по так називаним «незмінним» цінах.

Інфляція: сутність і види

Інфляція — це хвороба паперово-грошового звертання, коли гроші втратили зв'язок із золотом. У таких умовах обсяг паперових грошей, що знаходяться в, звертанні, здобуває виняткове значення: якщо він перевищує потреби товарного звертання, то виникає інфляція (лат. — «здуття») як результат зайвої грошової емісії. Дійсно, інфляція — своєрідний паперово-грошовий «флюс» ринкової економіки.

Інфляція руйнівна для ринкової економіки. Оскільки вона виражається в загальному підвищенні рівня всіх цін, все це має ряд негативних наслідків.

Насамперед знецінюються гроші. Порушуються сталі пропорції між цінами товарів. Продавцю і покупцю стає усе складніше прийняти оптимальне економічне рішення. Ще путужніше дати економічний прогноз і довгострокові розрахунки. Виникає ризик при великому інвестуванні. Захист від такого ризику вбачається в збільшенні розмірів прибутку і відсотків, що веде до ще більшого росту цін. Тому підприємці більше орієнтуються на короткострокові рішення (в основному спекулятивній спрямованості). Відбувається також перерозподіл доходів, тому що ті, хто має фіксовану зарплату, нічим не захищені від інфляційного росту цін. Знецінюються і грошові заощадження населення. Стає невигідним кредит.

Словом, інфляція, дезорганізуючи ринкові процеси, «підриває» і виробництво, і споживання, підсилюючи соціальну напруженість у суспільстві. Розрізняють «відкриту» і «подавлену» інфляцію.

Відкрита інфляція присущя країнам з ринковою економікою, де вільна взаємодія попиту та пропозиції сприяє відкритому, нічим не стиснутому росту цін у результаті падіння купівельної спроможності грошової одиниці.

Хоча відкрита інфляція і спотворює ринкові процеси. Проте вона зберігає за цінами роль сигналів, що показують виробникам і покупцям сфери вигідного додатка капіталів. Тим самим відкрита інфляція сама виступає свого роду антиінфляційним коштом.

Подавлена інфляція присущя економіці з адміністративним контролем над цінами і доходами. Вона тому-те і називається «подавленої», що твердий контроль над цінами і доходами не дозволяє відкрито проявитися інфляції в єдино доступній їй формі — у росту грошових цін. У такій ситуації інфляція приймає «підпільний» характер: зовні ціни стабільні, але оскільки маса грошей фактично зросла, надлишок грошей трансформується в товарний дефіцит і цим дезорієнтується регулювання економіці.
Надлишок грошей прикидається недоліком товарів, і тоді здається,. що рішення економічних проблем однозначно зв'язано зі зростанням виробництва, збільшенням пропозиції. Однак постійно надлишкова емісія не може бути компенсована не поспіває за нею зростанням виробництва.

Отже, в умовах подавленої інфляції (по яких би розуміннях вона ні придушувалася) товарний дефіцит є зовнішнє вираження і неминучий наслідок, приховуваного причини — звичайної інфляції, незвичайність якої укладена лише в одному — у тім, що їй забороняють бути.
Іншими словами, подавлена інфляція – це заборонена інфляція.

У результаті такого насильства над економікою товарний дефіцит стає видимою стороною невидимого інфляційного процесу, оскільки на те ж количество товарів приходиться більше кількості грошових знаків. У ринковій економіці диспропорція знайшла б природний вихід у виді росту грошових цін. Подавленої ж інфляції доступний тільки один «вихід» — отовареної може бути лиш частина грошових знаків, і саме їхній, строго говорячи, варто вважати «грошима».

Таким чином, при подавленій інфляції тільки частина грошових знаків є грошима, тоді як інша, неотоварена частина негайно перетворюється в лжегроші (цього не відбувається при відкритій інфляції, тому що ріст грошових цін враховує величину всієї грошової маси, у тому числі і «інфляційної»). Однак при подавленій інфляції ніхто не знає, чим же він розташовує — чи грошима лжегрошима? Така загадковість по-різному впливає на поводження
покупців і продавців. Покупці намагаються «піймати дефіцитний товар, перетворивши грошові знаки в справжні гроші. Але саме дефіцитність товару означає, що покупка стає випадком, удачею лотереєю. Виникають черги — постійні, сумовиті й озлоблені. Продавці ж починають спекулювати дефіцитним товаром. З'являється «чорний ринок» — нелегальна форма інфляції в умовах її придушення.

«Чорний ринок» якоюсь мірою показує справжні ціни товарів. При цьому виходить, що покупців грабують двічі: адміністративно-нерухомі ціни лицемірно свідчать свою «стабильность» (і виходить, відсутність причин для підвищення зарплати!), але людям, що одержують доходи за рівнем офіційних цінників порожніх магазинів, насправді приходиться купувати товари за цінами «чорного ринку». Більш того, ілюзія незмінності цін створює видимість економічного благополуччя, вводячи в оману покупців а продавців і уряд (дотепер частина нашого

суспільства зітхає по тим «низьким», «стабільним» цінам, що не відображали ніякої економічної реальності).

Одна. на безперечних заслуг уряду Е. Гайдара складалася в тому що тільки воно зважилося і здійснило перехід подавленої інфляції у відкриту (за допомогою лібералізації цін). Для економіки і населення країни, десятиліттями подавленої інфляції, що жила в умовах, таке не могло не виявитися потрясінням.. Але стратегічну значимість цього революційного кроку переоцінити неможливо.

Подавлена інфляція невиліковна – її можна тільки «знеболити», загнавши ще глибше, не дозволяючи проявитися, і тим «підриваючи» уже всю економіку. Та й домогтися цього можна лише адміністративними методами. У результаті економіку очікує справжня катастрофа. Справа в тім, що придушення інфляції протягом десятиліть настільки спотворює ціни, що реальні економічні процеси просто не усвідомлюються, суспільство живе самообманом і привчається до нього.

Відкрита ж інфляція виліковна — і лікується вона економічними методами. Більш того, стає зрозумілим, якою мірою варто піднімати доходи малозабезпечених шарів населення, а також працівників бюджетної сфери.

Перекладом подавленої інфляції у відкритий стан ми нарешті-те одержали можливість вперше оздоровити нашу економіку економічними методами.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат