На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій.

Реферати > Банківська справа > S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій.

S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій.

Історія створення S.W.І.F.T.

Ініціатива створення міжнародного проекту, що ставив би своєю метою забезпечення всім його учасникам можливості цілодобового високошвидкісного обміну банківською інформацією при високому ступені контролю і захисту від несанкціонованого доступу, відноситься до 1968 року. Трохи пізніше (у 1972 р.) ця ініціатива була оформлена в проект, що одержав назву MSP (Message Swіtchіng Project - проект комутації повідомлень). У представленому в тому ж році фірмою Logіs звіті утримувалися розрахунки і рекомендації зі створення рентабельної системи обміну банківською інформацією, що задовольняє сформульованим вище вимогам.

Вони зводилися до наступного:

1.Система повинна ґрунтуватися

- на створенні міжнародної мережі і мережної служби сервісу;

- на стандартизації процесів, а також стандартизації повідомлень;

- на стандартизації способів і устаткування підключення банків до мережі ;

2. Для забезпечення рентабельності при вартості передачі одного повідомлення 0,15 доларів США, система повинна обробляти не менш 100 тис. повідомлень у день за участю приблизно 70 банків.

3. Система повинна містити два незалежних і зв'язаних один з одним розподільних центра і концентратори зв'язку в кожній із країн-учасниць системи.

Ґрунтуючись на цих рекомендаціях, 239 банків з 15 країн Європи і Північної Америки в травні 1973 року відповідно до бельгійського законодавства створили компанію S.W.І.F.T. (Socіety for Worldwіde Іnterbank Fіnancіal Telecommunіcatіon – Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій). Було визначено, що метою товариства є проведення досліджень, створення й експлуатація засобів, необхідних для забезпечення віддаленого зв'язку, передачі й обробки конфіденційну і складову приватну власність фінансових повідомлень для загальної користі його членів.

Після введення системи в експлуатацію на початку 1976 р. і рішення ряду стартових проблем, 9 травня 1977 року відбулося офіційне відкриття мережі передачі фінансових повідомлень S.W.І.F.T. На початку існування мережі, її використовували 513 банків з 15 країн. Сьогодні S.W.І.F.T. має вже близько 4800 користувачів з 128 країн (серед них 2700 банків), у яких нараховується більше 20 тис. терміналів. Усі вони, незалежно від їхнього географічного положення мають можливість взаємодіяти один з одним цілодобово 365 днів у році (доступність мережі S.W.І.F.T. у 1994 році склала 99,95 %). Загальний обсяг переданих по мережі S.W.І.F.T. повідомлень 1994 року склав 518 млн. при річному приросту 13%, а піковий денний трафик досяг 2.553.513 повідомлень.

Організаційна структура і принципи діяльності компанії

Кооперативне товариство з обмеженою відповідальністю S.W.І.F.T. діє на підставі двох основних документів: Статуту й Основних Угод і Умов. Вищим органом S.W.І.F.T. є Загальні збори членів, що мають всю повноту законодавчої влади. Загальні збори, що відповідно до Статуту проводиться щорічно в другій середині червня, обговорюють і затверджують бюджет, розглядають і приймають стандарти, обговорюють питання, що не змогла вирішити Рада директорів. Рішення по рутинних питаннях приймаються на зборах більшістю за принципом: одна акція - один голос з обліком часток (акцій) у капіталі компанії, розподілених серед членів суспільства. Прийняття рішень по найважливіших питаннях діяльності компанії вимагає кваліфікованої більшості в три чверті голосів, представлених на зборах. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на ньому представлено не менш 50% часток у капіталі компанії. Можуть проводитися і Надзвичайні Загальні збори.

Рада директорів

Виконавчим органом S.W.І.F.T. є Рада директорів чисельністю до 25 чоловік, що обираються загальними зборами на 1 рік аж до проведення чергових щорічних Загальних зборів. Кожний з директорів має право бути переобраним необмежене число раз. Документом "Основні Угоди й Умови" передбачена наступна процедура висування кандидатур для обрання в Раду директорів.

Висування директорів для обрання відбувається такими способами:

а) усі Члени з країни, що володіють усі разом, принаймні 6% часток капіталу компанії, можуть колективно запропонувати Загальним зборам для обрання 2 кандидатури в Раду директорів;

б) усі Члени з країни, що володіють усі разом від 1,5% до 6% часток капіталу компанії, можуть колективно запропонувати Загальним зборам для обрання 1 кандидатуру в Раду директорів;

в) усі Члени з країни, що не володіють разом 1,5% часток капіталу компанії, можуть колективно, разом із усіма Членами з однієї або більшого числа інших країн, що знаходяться в такій же ситуації, запропонувати Загальним зборам для обрання 1 кандидатуру в Раду директорів, за умови, що всі ці Члени разом володіють 1,5% часток капіталу і кожна країна не може брати участь більш ніж в одному висуванні;

г) висування будь-якої кандидатури повинне бути доведене до загального зведення в письмовому виді , принаймні за 14 днів до щорічних загальних зборів. У випадку, якщо це не зроблено в зазначений термін, директори, що входять у діючий склад Ради директорів, вважаються висунутими для переобрання за умови, що зацікавлені країни або групи країн усе ще мають право на висування.

д) у випадку, якщо загальне число висунутих для обрання в Раду директорів кандидатур перевищує 25, число пропонованих Загальним зборам кандидатур повинне бути скорочено Радою директорів шляхом виключення зайвих з них у відповідності з наступною послідовністю:

*виключаються кандидатури з числа запропонованих членами, згаданими в (в);

*виключаються, якщо необхідно, кандидатури з числа запропонованих членами, згаданими в (б);

*виключаються, якщо необхідно, кандидатури з числа запропонованих членами, згаданими в (а).

У випадку відхилення Загальними зборами кандидатури, висунутої в Раду директорів, у плині 30 днів повинний бути скликанеі Надзвичайні Загальні збори. Нові кандидатури в Раду директорів повинні бути висунуті не пізніше, ніж за 14 днів до таких Надзвичайних Загальних зборів членами саме тих країн або груп країн, для обрання директорів від яких воно було скликано

Рада директорів обирає зі своїх членів Голови і Заступника голови і може засновувати спеціальні комітети.

Відповідно до статуту засідання Ради директорів проводяться не менше як чотири рази в рік (реально ці засідання проводяться в даний час щомісяця), а також у будь-який час на підставі письмового запиту Голові, підписаного принаймні трьома директорами. Кворум, необхідний для проведення засідання Ради директорів, повинний складати дві третини від числа його членів, з яких 50% повинні бути представлені особисто. Будь-який директор, не спроможний бути присутнім на засіданні Ради директорів, може призначити представника для голосування від його імені, за умови інформування Голови засідання про таке призначення, причому один представник не може представляти на будь-якому засіданні більше 1 директора.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат