На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Автоматизація банківської діяльності

Реферати > Банківська справа > Автоматизація банківської діяльності

У системі електронних роздрібних банківських послуг може в деяких випадках існувати ще третій – розрахунковий банк. Він може використовуватись для проведення розрахунків в системі між банком-еквайром та банком-емітентом. Наявність розрахункового банку в системі не є обов'язковою. Схему взаємодії учасників платіжної системи з використанням пластикових карток наведено на малюнку 1.3.

Мал. 1.3. Схема взаємодії учасників карткового проекту

Стрілки на малюнку 1.3 позначають такі процеси:

1

оформлення і видача картки клієнту;

2

надання картки для оформлення покупки чи оплати послуг;

3-4

запит на авторизацію;

5-6

результати авторизації;

7

передача товару та чека на нього власнику картки;

8

передача чеків на куплені товари;

9

зарахування коштів за куплені товари на рахунок торговельного закладу;

10-13 –

розрахунки банка-емітента з банком-еквайром за проведені трансакції;

14

надання виписки про проведені трансакції;

15

розрахунки власника картки з банком-емітентом.

Є два режими взаємодії банку-емітента і процесингового центру off-lіnе і оn-lіnе. Режим off-lіnе є найбільш простим і недорогим для банку-емітента та процесингового центру. Банк дозволяє процесинговому центру ведення бази даних по картках, рахунках і лімітах клієнтів банку. У встановлені домовленістю сеанси зв'язку банк передає в процесинговий центр доручення на внесення змін в базу даних процесингового центру. В свою чергу з процесингового центру банк отримує звіти щодо операцій клієнтів банку, викона­них по картках. Відповідальність за авторизацію по лімітах клієн­тів банку лежить на процесинговому центрі. Доступ до рахунку клієнт має тільки за допомогою картки, а час від моменту вне­сення коштів на рахунок клієнта до моменту їх надходження в базуданих процесингового центру становить декілька годин. Тобто банк отримує інформацію про проведені за день операції лише після його завершення і дебетує рахунок клієнта за підсумком всіх здійснених за день трансакцій.

При взаємодії банку з процесинговим центром в режимі оn-Ііnе банк устатковується спеціальним обладнанням та програм­ним забезпеченням і підключається до мереж передачі даних або з'єднується з процесинговим центром виділеним каналом. Банк самостійно веде базу даних карток, рахунків та лімітів і виконує процес авторизації платежів. У цьому випадку банк має можли­вість керувати рахунками клієнтів і здійснювати їх дебетування в режимі реального часу. Крім того, банк оперативно може вико­нувати блокування карток і рахунків. Банк-еквайр може взаємодіяти з процесинговою компанією також у двох режимах: оff-lіnе і оn-lіnе.

Порядок обліку банками України операцій з використанням платіжних карток внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем під час здійснення оплати вартості товарів і послуг, проведення операцій через банківські автомати самообслуговування (банкомати), через касу банку за допомогою платіжних терміналів та іншого обладнання, під час фінансових розрахунків між членами міжнародних платіжних систем регулюють Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України.

Банки самостійно розробляють порядок бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток з урахуванням особливостей внутрішньобанківської платіжної системи, дотримуючись основних принципів бухгалтерського обліку, визначених вище згаданими Правилами та положеннями внутрішньої платіжної системи.

Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток здійснюється на підставі первинних документів, визначених Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням та іншими нормативно-правовими актами Національного банку України та згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків.

Для зарахування коштів під час емісії платіжних карток у банку-емітенті клієнту-фізичній особі відкривають картковий рахунок для фізичних осіб – на балансовому рахунку 2625. Для обліку коштів за операціями фізичних осіб з використанням наперед оплачених платіжних карток банк відкриває картрахунок для всіх емітованих ним наперед оплачених платіжних карток на балансовому рахунку 2625.

Унесення, перерахування або поповнення коштів на картрахунки фізичної особи може виконуватися за рахунок унесення готівкових коштів через банкомат, касу банку-емітента, банку, що працює за агентською угодою, іншого банку шляхом переказу коштів із своїх поточних або депозитних рахунків, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням. Унесення (поповнення) коштів на картрахунки може здійснюватися через банк-агент як у національній, так і в іноземній валюті.

2.2. Приклад з відображення в бухгалтерському обліку операцій з використанням платіжних карток під час видачі готівки з банкомата та сплати і розподілу комісійних

Держатель платіжної картки одержав готівку з банкомата банку-еквайра із застосуванням платіжної картки в розмірі 100 грн. Комісія за видачу готівки банком-еквайром становить 1,5 грн., вартість авторизації, що здійснюється процесинговим центром - 0,5 грн. Крім того, банк-емітент установлює комісійні в розмірі 1 грн. за одержання готівки в банкоматі іншого банку-еквайра.

Розрахунки здійснюються через розрахунковий банк за кліринговою схемою на умовах договірного списання.

Згідно з інформацією з процесингового центру здійснюються такі проводки:

1. У розрахунковому банку:

Списання коштів з коррахунку банка-емітента в сумі клірингових вимог

Дебет – 1600 (Кореспондентські рахунки інших банків)

Кредит – 3705 (Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками)

102 грн.

Зарахування суми комісійних процесинговому центру

Дебет – 3705 (Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками);

Кредит – 1600 (Кореспондентські рахунки інших банків), 2600 (Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності)

0,5 грн.

Зарахування коштів на коррахунок банку-еквайра

Дебет – 3705 (Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками)

Кредит – 1600 (Кореспондентські рахунки інших банків)

101,5 грн.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат