На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

\"Про судоустрій\"

Реферати > Правознавство > \"Про судоустрій\"

обов'язковими для суддів даного суду. Збори суддів заслуховують

звіти суддів, які займають адміністративні посади в даному суді,

та керівників структурних підрозділів апарату суду.

5. Збори суддів вищого спеціалізованого суду обговорюють

питання, що виникли у судовій практиці, та вносять пропозиції на

розгляд конференції суддів відповідних спеціалізованих судів, а

також обирають делегатів на ці конференції.

6. Збори суддів Верховного Суду України обговорюють питання

застосування законодавства, що виникли в судовій практиці, та

пропозиції суддів Верховного Суду України щодо необхідності

роз'яснень з окремих питань судової практики, а також обирають

делегатів від Верховного Суду України на з'їзд суддів України.

7. Збори суддів Верховного Суду України та суддів вищого

спеціалізованого суду можуть звертатися з пропозиціями щодо

вирішення питань діяльності суду до органів державної влади та

органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути ці

пропозиції і дати відповідь по суті пропозицій.

Стаття 107. Виконання рішень зборів суддів

1. Виконання рішень зборів суддів місцевого суду за

дорученням зборів покладається на голову відповідного суду.

2. Виконання рішень зборів суддів у судах, в яких відповідно

до цього Закону діють президії суду, покладається на ці президії.

Стаття 108. Конференції суддів

1. Конференція суддів - це зібрання представників суддів

(делегатів) відповідних судів, на якому вони обговорюють питання

діяльності цих судів та приймають колективне рішення з

обговорюваних питань.

2. Конференція суддів відповідних судів:

1) обговорює і вирішує питання, що стосуються фінансування та

організаційного забезпечення діяльності відповідних судів;

2) заслуховує звіти виконавчих органів конференції,

інформації відповідних управлінь державної судової адміністрації;

3) визначає кількісний склад ради суддів та обирає її членів;

4) обирає членів відповідної кваліфікаційної комісії суддів;

5) розробляє пропозиції на розгляд з'їзду суддів України;

6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань

діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів

місцевого самоврядування;

7) обирає делегатів на з'їзд суддів України;

8) обговорює інші питання, віднесені до повноважень органів

суддівського самоврядування.

3. Конференція суддів приймає рішення, що є обов'язковими для

її виконавчих органів і суддів відповідних судів.

4. Конференція суддів обирає відкритим або таємним

голосуванням з числа делегатів конференції раду суддів, яка є

виконавчим органом конференції суддів.

Стаття 109. Порядок скликання конференцій суддів

1. Конференція суддів скликається не рідше ніж один раз на

рік за рішеннями відповідної ради суддів. Конференція суддів може

бути скликана також на вимогу не менш як однієї третини делегатів

останньої конференції суддів. У разі невиконання радою суддів

вказаної вимоги ініціатори скликання конференції (не менш як одна

третина делегатів останньої конференції) утворюють організаційне

бюро по скликанню конференції суддів, яке має повноваження ради

суддів щодо скликання конференції.

2. Про час початку роботи конференції і питання, що

виносяться на її обговорення, судді відповідних судів

повідомляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до початку

конференції.

Стаття 110. Порядок проведення конференцій суддів

1. Конференція суддів вважається повноважною, якщо в її

роботі беруть участь не менш як дві третини від загальної

кількості делегатів відповідних судів. На конференції можуть бути

присутні також судді, що не є делегатами конференції.

2. Делегати на конференцію обираються зборами суддів таємним

або відкритим голосуванням на альтернативній основі при вільному

висуненні кандидатур. Делегатами конференції військових судів є

лише військові судді.

3. Конференцію суддів відкриває голова відповідної ради

суддів, а у разі, якщо конференцію скликано не за рішенням ради

суддів, - уповноважений представник організаційного бюро по

скликанню конференції суддів.

4. Конференція суддів обирає відкритим голосуванням з числа

делегатів конференції президію конференції у кількості, визначеній

рішенням конференції, а також інші робочі органи конференції.

Президія керує роботою конференції суддів.

5. Конференція суддів затверджує порядок денний конференції

та визначає регламент її роботи.

6. У роботі конференції суддів можуть брати участь

представники органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, навчальних та наукових закладів, правоохоронних

органів, громадських організацій.

7. Рішення конференції суддів приймається більшістю голосів

делегатів конференції відкритим або таємним голосуванням.

8. Інші питання порядку проведення конференції суддів

регулюються регламентом відповідної конференції суддів.

Стаття 111. Ради суддів

1. У період між конференціями суддів функції суддівського

самоврядування виконує відповідна рада суддів.

2. Рада суддів обирає зі свого складу голову ради, заступника

голови і секретаря ради суддів. Голови апеляційних і вищих

спеціалізованих судів та їх заступники, а також голова військової

палати Апеляційного суду України та голова військової палати

Касаційного суду України не можуть бути обрані головою відповідної

ради суддів.

3. Рада суддів у період між конференціями суддів організовує

виконання та контроль рішень конференції, а також вирішує питання

про скликання конференції суддів. Повноваження і порядок роботи

ради суддів визначаються цим Законом та положенням про неї, що

затверджується конференцією суддів.

4. Рада суддів:

1) здійснює контроль за організацією діяльності відповідних

судів та діяльністю відповідних структур державної судової

адміністрації, заслуховує інформацію голів цих судів про їх

діяльність;

2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального

захисту і побутового забезпечення суддів та їх сімей і приймає

відповідні рішення;

3) вирішує відповідно до закону питання, пов'язані з

призначенням суддів на адміністративні посади в судах;

4) заслуховує звіти членів відповідної кваліфікаційної

комісії суддів про їх роботу у складі комісії;

5) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань

діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів

місцевого самоврядування;

6) не менш як один раз на рік заслуховує інформацію державної

судової адміністрації про забезпечення діяльності судів загальної

юрисдикції;

7) приймає інші рішення з питань, віднесених до її

повноважень.

5. Рішення ради суддів є обов'язковими для суддів, які

займають адміністративні посади у відповідних судах. Рішення ради

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат