На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

\"Про судоустрій\"

Реферати > Правознавство > \"Про судоустрій\"

Державної судової адміністрації України за погодженням з Радою

суддів України.

Стаття 133. Забезпечення охорони та підтримання громадського

порядку в судах

1. Підтримання громадського порядку в суді, припинення

проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду,

виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників

суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснює

судова міліція.

2. Повноваження судової міліції та порядок її діяльності

визначаються законом.

3. Охорона приміщень військових судів здійснюється

військовими частинами гарнізону, на території якого знаходиться

відповідний військовий суд.

Стаття 134. Символи судової влади

1. Символами судової влади є державні символи України -

Державний Герб України та Державний Прапор України, порядок

використання яких у приміщеннях судів встановлюється законом

відповідно до вимог статті 20 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

2. Суддя відправляє правосуддя в мантії, на якій

закріплюється суддівський нагрудний знак встановленого зразка.

Зразки мантії та нагрудного знака затверджує Рада суддів України.

Стаття 135. Посвідчення судді, народного засідателя,

присяжного

1. Професійні судді, а також народні засідателі і присяжні

мають посвідчення встановленого зразка.

2. Зразки посвідчення судді, посвідчення народного засідателя

та посвідчення присяжного затверджуються Головою Верховного Суду

України за погодженням з Радою суддів України.

3. Посвідчення суддів, обраних безстроково, підписує Голова

Верховної Ради України. Посвідчення голів судів та їх заступників,

призначених на посаду Президентом України, підписує Президент

України. Посвідчення суддів загальних судів, призначених на посаду

вперше, підписує Голова Верховного Суду України, а суддів

спеціалізованого суду, призначених на посаду вперше, - голова

відповідного спеціалізованого суду.

4. Посвідчення народних засідателів і посвідчення присяжних

підписує голова суду, в якому здійснюють правосуддя народний

засідатель або присяжний.

Розділ VII

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності і вводиться в дію з 1 червня

2002 року, крім положень, зазначених у пункті 2 цього розділу.

2. Положення цього Закону, що стосуються організації та

здійснення повноважень спеціалізованих адміністративних судів, а

також суддівського самоврядування щодо вказаних судів вводяться в

дію після утворення системи адміністративних судів відповідно до

цього Закону.

3. Після набрання чинності цим Законом:

1) районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а

також військові суди гарнізонів продовжують діяти як місцеві

загальні суди і здійснюють судочинство у кримінальних і цивільних

справах, а також у справах, що виникають з

адміністративно-правових відносин, віднесених процесуальним

законом до їх підсудності, у встановленому законом порядку, до

введення в дію відповідних процесуальних законів, якими

встановлюється новий порядок судочинства, відповідно до цього

Закону;

2) Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні

суди областей, міст Києва та Севастополя, апеляційні військові

суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України

продовжують діяти як апеляційні загальні суди та здійснювати

судочинство у кримінальних і цивільних справах, а також у справах,

що виникають з адміністративно-правових відносин, віднесених

процесуальним законом до їх підсудності, у встановленому законом

порядку, до введення в дію відповідних процесуальних законів,

якими встановлюється новий порядок судочинства відповідно до цього

Закону;

3) президії апеляційних судів формуються відповідно до вимог

цього Закону у тримісячний строк і здійснюють передбачені ним

повноваження президії апеляційного суду;

4) Апеляційний суд України утворюється відповідно до вимог

цього Закону у шестимісячний строк і здійснює повноваження щодо

розгляду в апеляційному порядку справ, віднесених до його

підсудності процесуальним законом, з моменту, визначеного

відповідним процесуальним законом;

( Підпункт 5 пункту 3 розділу VII втратив чинність, як такий,

що визнаний неконституційним, на підставі Рішення Конституційного

Суду N 20-рп/2003 ( v020p710-03 ) від 11.12.2003 )

5) Касаційний суд України утворюється відповідно до вимог

цього Закону у шестимісячний строк і здійснює повноваження щодо

розгляду справ, віднесених до його підсудності процесуальним

законом, з моменту, визначеного відповідним процесуальним законом;

6) Господарські суди Автономної Республіки Крим, областей,

міст Києва та Севастополя, апеляційні господарські суди, Вищий

господарський суд України продовжують діяти відповідно як місцеві

спеціалізовані суди, апеляційні спеціалізовані суди, вищий

спеціалізований суд і здійснюють судочинство у господарських

справах, віднесених до їх підсудності Господарським процесуальним

кодексом України, у встановленому законом порядку;

7) президія та Пленум Вищого господарського суду України

формуються у тримісячний строк відповідно до вимог цього Закону і

здійснюють передбачені ним повноваження президії та Пленуму вищого

спеціалізованого суду;

8) судді всіх судів загальної юрисдикції здійснюють

повноваження судді відповідного суду, передбачені цим Законом, до

закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.

Щодо суддів, переведених на посади до судів нижчого рівня,

які утворюються відповідно до цього Закону, зберігаються існуючі

на момент переведення умови матеріального, соціально-побутового та

медичного забезпечення судді - до внесення відповідних змін до

закону про статус суддів.

Голови всіх судів та їх заступники (крім Голови Верховного

Суду України та його заступників), обрані чи призначені на посаду

голови суду або заступника голови суду до набрання чинності цим

Законом, здійснюють повноваження, визначені цим Законом, до

закінчення строку, на який вони обрані чи призначені, але не довше

п'яти років;

9) Верховний Суд України здійснює передбачені цим Законом

повноваження Верховного Суду України. До утворення Касаційного

суду України Верховний Суд України здійснює касаційний розгляд

справ, віднесених до повноважень Касаційного суду України, в

порядку, визначеному процесуальним законом.

Судові палати Верховного Суду України утворюються та

називаються відповідно до вимог цього Закону;

10) Президія Верховного Суду України формується відповідно до

вимог цього Закону у тримісячний строк і здійснює передбачені ним

повноваження Президії Верховного Суду України;

11) Пленум Верховного Суду України здійснює передбачені цим

Законом повноваження Пленуму Верховного Суду України у складі та в

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат