На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

\"Про судоустрій\"

Реферати > Правознавство > \"Про судоустрій\"

порядку, визначених цим Законом;

12) Голова Верховного Суду України, обраний на посаду до

набрання чинності цим Законом, здійснює передбачені ним

повноваження Голови Верховного Суду України до обрання Голови

Верховного Суду України в порядку, встановленому цим Законом, але

не довше двох років;

13) Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду

України, обрані (призначені) на зазначені посади до набрання

чинності цим Законом, здійснюють повноваження відповідно Першого

заступника та заступників Голови Верховного Суду України,

передбачені цим Законом, до призначення на ці посади в порядку,

встановленому цим Законом, але не довше трьох років;

14) Голови судових палат Верховного Суду України, призначені

на посади до набрання чинності цим Законом, здійснюють

повноваження голови судової палати Верховного Суду України,

передбачені цим Законом, до закінчення строку, на який вони

призначені, але не довше трьох років. Заступники голів судових

палат, призначені на посаду до набрання чинності цим Законом,

здійснюють повноваження заступника голови судової палати

Верховного Суду України, передбачені цим Законом, до закінчення

строку, на який вони призначені, але не довше п'яти років;

15) судові палати Верховного Суду України з питань юрисдикції

спеціалізованих судів утворюються у складі не більше дванадцяти

суддів кожна.

Формування Судової палати в господарських справах Верховного

Суду України здійснюється в межах його штатної чисельності

протягом трьох місяців. Судова палата в адміністративних справах

Верховного Суду України формується в межах його штатної

чисельності після утворення Вищого адміністративного суду України

відповідно до вимог цього Закону.

Протягом п'яти років до складу судових палат Верховного Суду

України у справах спеціалізованих юрисдикцій можуть бути

призначені судді, стаж роботи яких у відповідних апеляційних судах

становить менше п'яти років;

16) до утворення системи адміністративних судів відповідно до

цього Закону розгляд справ, віднесених до підсудності

адміністративних місцевих судів, здійснюють місцеві загальні суди,

а справ, що належать до підсудності адміністративних апеляційних

судів та Вищого адміністративного суду України, - відповідні

загальні апеляційні суди та Касаційний суд України, в порядку,

встановленому процесуальним законом, шляхом запровадження

спеціалізації суддів з розгляду справ адміністративної юрисдикції,

в тому числі утворення судових колегій у справах зазначеної

юрисдикції, до введення в дію процесуального закону, що регулює

порядок розгляду справ даної юрисдикції відповідно до цього

Закону.

Формування системи адміністративних судів здійснюється

протягом трьох років;

17) формування списків народних засідателів відповідно до

цього Закону здійснюється не пізніше шести місяців, а формування

списків присяжних - у строк, визначений процесуальним законом, що

передбачає участь присяжних у здійсненні правосуддя;

18) кваліфікаційні комісії суддів і Вища кваліфікаційна

комісія суддів України здійснюють передбачені цим Законом

повноваження до сформування цих комісій відповідно до вимог цього

Закону, але не довше шести місяців (Вища кваліфікаційна комісія

суддів України - не довше одного року);

19) ради суддів та Рада суддів України формуються та

здійснюють повноваження відповідно до вимог цього Закону;

20) державна судова адміністрація утворюється згідно з цим

Законом до 1 січня 2003 року. До утворення державної судової

адміністрації зберігається існуючий порядок організаційного

забезпечення та фінансування діяльності судів.

До 1 січня 2003 року фінансування і матеріально-технічне

забезпечення місцевих та апеляційних судів здійснюються в обсязі,

передбаченому Законом України "Про Державний бюджет України на

2002 рік" ( 2905-14 ).

4. Кабінету Міністрів України:

до 1 вересня 2002 року забезпечити Апеляційний суд України,

Касаційний суд України, Державну судову адміністрацію України та

територіальні управління державної судової адміністрації

службовими приміщеннями, транспортом, іншими необхідними для їх

функціонування матеріально-технічними ресурсами;

щорічно передбачати у проекті закону про Державний бюджет

України окремим рядком виділення коштів на здійснення

судово-правової реформи до завершення формування системи судів

відповідно до цього Закону та запровадження в повному обсязі

нового порядку судочинства згідно з вимогами Конституції України

( 254к/96-ВР );

у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом

привести у відповідність з ним свої нормативно-правові акти та

забезпечити перегляд відомчих нормативних актів; затвердити

положення про порядок оплати праці народних засідателів і

присяжних; внести на розгляд Верховної Ради України протягом трьох

місяців після набрання чинності цим Законом проекти законів про

внесення змін до відповідних законів з метою їх узгодження з цим

Законом.

5. Комітету Верховної Ради України з питань правової політики

у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України проект

закону про внесення змін до Закону України "Про статус суддів", що

випливають із цього Закону.

6. Визнати такими, що втратили чинність з дня набрання

чинності цим Законом:

Закон України "Про судоустрій" ( 2022-10 ) (Відомості

Верховної Ради УРСР, 1981 р., додаток до N 24, ст. 357; Відомості

Верховної Ради України, 1992 р., N 35, ст. 508; 1994 р., N 26,

ст. 204; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 50, ст. 436; 2001 р.,

N 9, ст. 38, N 40, ст. 191);

Закон України "Про господарські суди" ( 1142-12 ) (Відомості

Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 36, ст. 469; Відомості Верховної

Ради України, 1992 р., N 32, ст. 455, N 48, ст. 661; 1993 р.,

N 33, ст. 348; 1997 р., N 18, ст. 124; 2001 р., N 40, ст. 194),

крім пункту 8 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення";

Закон України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну

атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України"

( 3911-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 22,

ст. 140; 2001 р., N 40, ст. 192);

Закон України "Про органи суддівського самоврядування"

( 3909-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 22,

ст. 138; 2001 р., N 33, ст. 181).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 лютого 2002 року N 3018-III

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат