На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Генеза української національної мови

Реферати > Література світова > Генеза української національної мови

Національний університет "Києво-Могилянська Академія"

 

Департамент Комп‘ютерних Технологій

Кафедра інформатики

Переклад прийменникових конструкцій з англійської на українську мову

 

Лабораторна робота з курсу "Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних систем" за осінній триместр 1999/2000 н. р. студентів ДКТ-5

Підгорного Свєтослава, Сігаєвої Марини

 

Викладач: доц. Штерн Ірен Борисівна

Київ 2013

Зміст

Зміст 2

Завдання 3

Концепція 3

Тестовий матеріал 8

Змістовний опис основних процедур 9

Знаходження прийменника . 9

Визначення меж прийменникової конструкції 9

Пошук серед усталених прийменникових

конструкцій та ідіом 10

З‘ясування лексичної категорії головних слів

у складі "хазяїна" та "слуги" . 10

Переклад 10

Синтез . 11

Алгоритмічна репрезентація 12

Програмна реалізація 13

Література 15

Завдання

Розробити концепцію автоматичного перекладу прийменникових конструкцій з англійської на українську мову. Зокрема, зазначити особливості такого перекладу для технічних текстів. У навчальних цілях зробити спробу програмної реалізації концепції. Зазначити найактуальніші проблеми, що виникають на етапах теоретичної та практичної реалізації перекладу. Якщо можливо, віднайти шляхи їх подолання.

Концепція

Оскільки, прийменник – це службове слово, що вказує на відношення між словами в реченні чи словосполученні, то, зрозуміло, що коректний переклад цих слів можливий лише з врахуванням ролі прийменника. Тому доцільно виділити прийменникову конструкцію, як окрему одиницю перекладу. Під виразом прийменникова конструкція будемо розуміти прийменник із "залежними" від нього словами. При цьому назвемо "хазяїном" – слово чи словосполучення, від яких йде логічний зв‘язок до прийменника, а "слугою" – слово чи словосполучення, до яких йде зв‘язок від прийменника. Наприклад, у реченні "Клас Choice буде використано при подальшому створенні меню", "хазяїном" є вираз "буде використано, а "слугою" – словосполучення "подальшому створенні". Найуживанішим "хазяїном", як в англійській так і в українській мові, є дієслівникова або іменникова конструкція, а "слугою" – іменникова або займенникова. Першим кроком роботи і є визначення меж прийменникової конструкції. Досить вдалий алгоритм пошуку прийменникових конструкцій наведено у праці Грязнухіної (2). У цій роботі описано принципи пошуку прийменникових конструкцій у російському технічному тексті. Спочатку проводиться пошук "слуги", що значно легше, а потім, спираючись на ознаки та характеристики "слуги" та самого прийменника, проводиться пошук "хазяїна". На жаль, є певні перешкоди для того, щоб застосовувати алгоритм Грязнухіної до англійського тексту. Зокрема, в англійській мові значно ускладнюється пошук "слуги", оскільки на відміну від російської та української мови прийменник може бути повністю відірваним від прийменникового додатка ("слуги"), та стояти в кінці речення чи інфінітивного звороту. І тут потрібно враховувати, щонайменше, три випадки, що вимагають такого розташування прийменнику:

1. У кінці прямих та непрямих запитань, якщо вони належать до займенників who (whom), what, which або до прислівника where: What are they talking about? I want to see who it belongs to.

2. Прийменник здебільшого ставиться в кінці означально-підрядних речень, якщо він належить до сполучників whom, which: The poem which you are talking about was written in the war years.

3. Прийменник ставиться в кінці речення з дієсловом-присудком у пасивному стані, якщо підмет відповідає прийменниковому додатку відповідної активної конструкції: This fellow is very much talked about.

"Хазяїн" в англійській мові, навпаки, знаходиться простіше: загалом він не може бути сильно відірваний від прийменника і займає предприйменникову позицію (в російській мові лише 76% "хазяїв" займають предприйменникову позицію, а інші – постприйменникову, що значно ускладнює їх пошук).

Ще один спосіб знаходження прийменникової конструкції полягає в тому, щоб не відокремлювати процедуру її пошуку від загального синтаксичного та семантичного аналізу тексту. Тоді, у процесі аналізу за певними алгоритмами буде визначено синтаксичну та семантичну структуру тексту. Спираючись на таку структуру та враховуючи зазначені особливості англійських прийменникових конструкцій, буде значно легше визначити прийменникову конструкцію й віднайти головне та залежні слова у складі "слуги" і "хазяїна".

Наступний крок роботи. Після того, як тим чи іншим методом визначено прийменникову конструкцію з усіма її характеристиками, настає черга безпосередньо перекладу. В англійській мові прийменники, як правило, багатозначні, тому в різних контекстах можуть перекладатися різними українськими прийменниками:

The plate is on the table. – Тарілка на столі.

He was here on Monday. – Він був тут у понеділок.

A lecture on physics. – Лекція з фізики.

A lecture on Shakespeare. – Лекція про Шекспіра.

It depends on you. – Це залежить від тебе.

Щоправда, в технічних текстах ця багатозначність майже зникає, так прийменник on найчастіше має значення на.

Отож, для того, щоб коректно перекласти прийменник необхідно проводити аналіз контексту. І, вже потім, після аналізу лексичного значення всієї прийменникової конструкції, і пошуку її серед усталених мовних форм та ідіом, робити висновки щодо перекладу. Усталених прийменникових конструкцій (так званого сильного управління) "хазяїн + прийменник" та "прийменник + слуга" в англійській мові чимало. Слід враховувати всі можливі варіанти:

· Adjective + preposition excited about, worried about, angry about; good at, bad at, clever at; surprised at/by, shocked at/by; famous for, well known for; different from/to, interested in; afraid of, proud of, full of, tired of; similar to, married to; etc.

· Noun + preposition example of; a reply to, an answer to; a difficulty in something, a difficulty with someone; attitude to; etc.

· Preposition + noun for example; in my opinion; on TV (the radio); etc.

· Verb + preposition apply for; belong to; listen to; shout at; depend on; die of; speak to; talk to; smile/laugh at; wait for; write to; etc.

Крім того, дієслова, які з різними прийменниками мають різні значення, як-то:

 

look

come

at

дивитися на

нападати

for

шукати

заходити за

into

заглядати

вступати в

on

спостерігати

з‘являтися (на сцені)

over

не помітити

переїжджати

round

озиратися

заходити ненадовго

through

проглядати що-небудь

залишатися в живих

upon

вважати за

наштовхнутися

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат