На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Кримінально-процесуальний кодекс України

Реферати > Правознавство > Кримінально-процесуальний кодекс України

Розділ перший

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Г л а в а 1

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Призначення Кримінально-процесуального кодексу

України

Призначенням Кримінально-процесуального кодексу України є

визначення порядку провадження у кримінальних справах.

( Стаття 1 в редакції Закону N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92 )

Стаття 2. Завдання кримінального судочинства

Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та

законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому

участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних

та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний,

хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден

невинний не був покараний.

( Стаття 2 в редакції Закону N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92 )

Стаття 3. Чинність кримінально-процесуального закону

Провадження в кримінальних справах на території України

здійснюється за правилами цього Кодексу незалежно від місця

вчинення злочину.

При провадженні в кримінальній справі застосовується

кримінально-процесуальний закон, який діє відповідно під час

дізнання, досудового слідства або судового розгляду справи.

Норми цього Кодексу застосовуються при провадженні в справах

про злочини іноземних громадян, за винятком осіб, які користуються

правом дипломатичної недоторканості. Норми цього Кодексу

застосовуються і в справах про злочини осіб без громадянства.

( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X

( 6834-10 ) від 16.04.84 )

Стаття 4. Обов'язок порушити кримінальну справу і розкрити

злочин

Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов'язані в межах

своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку

виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів

до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і

до їх покарання.

Стаття 5. Недопустимість притягнення як обвинуваченого інакше

ніж на підставах і в порядку, встановлених законом

Ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений інакше ніж на

підставах і в порядку, встановлених законом.

Стаття 6. Обставини, що виключають провадження в

кримінальній справі

Кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа

підлягає закриттю:

1) за відсутністю події злочину;

2) за відсутністю в діянні складу злочину;

( Пункт 3 частини першої статті 6 виключено на підставі

Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )

4) внаслідок акта амністії, якщо він усуває застосування

покарання за вчинене діяння, а також в зв'язку з помилуванням

окремих осіб;

5) щодо особи, яка не досягла на час вчинення суспільно

небезпечного діяння одинадцятирічного віку;

6) за примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим у

справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, крім

випадків, передбачених частинами 2, 4 і 5 статті 27 цього Кодексу;

7) за відсутністю скарги потерпілого, якщо справу може бути

порушено не інакше як за його скаргою, крім випадків, коли

прокуророві надано право порушувати справи і при відсутності

скарги потерпілого (частина 3 статті 27 цього Кодексу);

8) щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в

справі є необхідним для реабілітації померлого або відновлення

справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами;

9) щодо особи, про яку є вирок по тому ж обвинуваченню, що

набрав законної сили, або ухвала чи постанова суду про закриття

справи з тієї ж підстави;

10) щодо особи, про яку є нескасована постанова органу

дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи по тому ж

обвинуваченню;

11) якщо про відмову в порушенні справи по тому ж факту є

нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора.

( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону

N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )

Якщо обставини, зазначені в пунктах 1, 2 і 4 цієї статті,

виявляються в стадії судового розгляду, суд доводить розгляд

справи до кінця і у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 цієї

статті, постановляє виправдувальний вирок, а у випадках,

передбачених пунктом 4, — обвинувальний вирок із звільненням

засудженого від покарання.

Закриття справи на підставах, зазначених у пункті 4 цієї

статті, не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує.

В цьому разі провадження у справі продовжується в звичайному

порядку.

У разі наявності достатніх підстав вважати, що суспільно

небезпечне діяння вчинено особою, яка досягла одинадцяти років,

але до виповнення віку, з якого законом передбачена кримінальна

відповідальність, по факту цього діяння порушується кримінальна

справа. Така справа вирішується у порядку, передбаченому статтею

7-3 цього Кодексу.

Якщо в ході дізнання, досудового чи судового слідства або

перевірки, що проводилась на підставах, передбачених частиною 4

статті 97 цього Кодексу, поряд з обставинами, зазначеними у

пунктах 1, 2, 4, 6, 7, 9 - 11 частини 1 цієї статті, що виключають

провадження у кримінальній справі, у діянні особи будуть виявлені

ознаки адміністративного правопорушення, орган дізнання, слідчий,

прокурор, суд або суддя зобов'язані направити відповідні матеріали

органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про

таке адміністративне правопорушення.

( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від

10.09.62, N 6834-10 від 16.04.84, Законами N 3351-12 від

30.06.93, N 3787-12 від 23.12.93, N 358/95-ВР від 05.10.95,

N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000, N 2533-III ( 2533-14 ) від

21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 2670-III ( 2670-14 )

від 12.07.2001 )

Стаття 7. Порядок звільнення від кримінальної

відповідальності і від покарання внаслідок

зміни обстановки

Суд вправі звільнити підсудного від кримінальної

відповідальності, коли буде визнано, що на час розгляду справи в

суді внаслідок зміни обстановки вчинене особою діяння втратило

суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно

небезпечною.

Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора за наявності

підстав, зазначених у статті 48 Кримінального кодексу України

( 2341-14 ), складає мотивовану постанову про направлення справи

до суду для вирішення питання про звільнення особи від

кримінальної відповідальності.

За наявності підстав, зазначених у статті 48 Кримінального

кодексу України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним

висновком, суд у судовому засіданні виносить постанову про

закриття справи.

При закритті кримінальної справи з цих підстав мають

додержуватися вимоги, зазначені в частинах 2 і 3 статті 7-1 цього

Кодексу.

Суд своїм вироком може звільнити від покарання особу, яка

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат