На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Нові слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові

Реферати > Мовознавство > Нові слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові

План.

Вступ . 3

Основна частина . 5

Розділ І. Неологізми. Способи творення неологізмів у сучасній англійській мові.

§ 1. Фонологічні неологізми.

§ 2. Запозичення.

§ 3. Синтаксичні неологізми. Способи творення синтаксичних неологізмів.

Розділ ІІ. Науково-технічний прогрес та місце неологізмів у ньому.

Висновок . 30

Використана література 32

Додаток №1. . 34

Вступ

В наш час англійська мова, як і багато інших мов, переживає так званий “неологічний бум”. Величезний потік нових слів та необхідність їх фіксування і пояснення зумовив створення особливої галузі лексикології-неології – науки про неологізми. Найбільших успіхів в розробці теорії досягли французькі лінгвісти. Починаючи з класичних робіт А . Дамстера, французька лінгвістична школа внесла значний вклад в теорію і практику неології. Не стоять осторонь і англійські та американські лінгвісти, котрі наполегливо розробляють лексикографічні аспекти неологізмів. Тут мається на увазі словники нових слів, та додатки до тлумачних словників.

За останнє десятиліття видано два цінних словники Барнхарта. Вони зафіксували близько 10 000 нових слів та значень . Видано три однотомних додатки до третього видання словника Вебстера: “6 тисяч слів”, “9 тисяч слів”, “12 тисяч слів”. Значним досягненням англійської лексикографії є випуск чотиритомного додатка до Великого Оксфордського словника під редакцією Р .Бьорчфільда , який містить більше 60 000 словникових статей та більше півмільйона ілюстрованих прикладів.

Додаток відрізняється від словника Барнхарта більш фундаментальним підходом. Так, наприклад, щоб занести слово в словник нових слів Барнхарта, необхідно щоб воно використовувалось на протязі одного року, в той час як в лексикографічному центрі Оксфордського університету цей термін в 5 разів більший, що виключає можливість фіксування так званих “одноденних” слів.

Однак теорія неології в англійській мові ще не сформувалась як самостійна галузь лексикології. Між тим, в англійській мові в середньому за рік з’являється 800 нових слів – більше, ніж в будь-якій іншій мові світу. В зв’язку з цим перед англістами постає завдання не лише фіксувати нові слова, але й досліджувати їх.

Нова лексична одиниця проходить кілька стадій соціалізації (прийняття її в суспільстві) і лексикалізації (закріплення її в мові). З’явившись, неологізм поширюється, як правило, викладачами університетів, шкільними вчителями, працівниками засобів масової інформації. Потім він фіксується в друці. Наступна стадія соціалізації – прийняття нової лексичної одиниці широкими масами носіїв мови. Після цього розпочинається процес лексикалізації: придбання навиків використання неологізмів в суспільстві, виявлення умов та протипоказань для його використання в різних контекстах. В результаті утворюється лексична одиниця окремого структурного типу (просте, похідне, складне, складнопохідне слово чи словосполучення), яка включається в різні словники неологізмів.

Потрібно немало часу, аби нові слова непохитно закріпились в мові, а їх вживання було зрозуміле кожному. Адже менше ніж 10 років тому, такі вирази як: “inflectionwithanelectronicvirus”, або awoopyreceivinga goldengoodbye”були нічим іншим як словами з незрозумілим значенням. Тепер вони нічим не відрізняються від виразу thecatsatonamat, і у нас не виникає ніяких труднощів аби зрозуміти їх значення.

Неологізми пов’язані практично зі всіма сферами життя сучасного англомовного суспільства. Цей зв’язок, а також утворення самих неологізмів є основною темою нашої роботи. Наша ж мета полягає в розкритті найважливіших джерел і способів презентації неологізмів у суспільному житті: політиці, науці, культурі, а також розкриття нових технологій їх рефлексування в засобах масової інформації, отже повна лексикалізація неологізмів.

Основна частина.

Однією з невирішених проблем неології є проблема самого терміну “неологізм”. Новими словами лексикологи та лексикографи рахують одиниці, які з’являються в мові пізніше якогось часового рубежу прийнятого за похідний. Так, деякі дослідники рахують таким рубежем кінець другої світової війни. [11, 31] Інші пов’язують появу нових слів з освоєнням космосу і визначають кордон 1957 роком – роком запуску першого супутника. Таким чином , критерій неологізму, з однієї сторони, свавільний, а з іншої - об’єктивний. Ми ж, в якості часового рубежу беремо 1980 рік, тобто слова, які ввійшли у вживання з 1980 року.

Багато слів, які ми будемо аналізувати вже пройшли процес соціалізації, а частково і лексикалізації. Як показало опитування в Англії та США, більшість слів, зафіксованих в словниках неологізмів не сприймаються носіями мови як нові. Вони втратили свою часову коннотацію новизни, так як використовувалися носіями мови вже більше двох десятків років. Однак ми відносимо дану лексику до нової, так як вона з’явилася в англійській мові за останні 20 років, а це надзвичайно короткий відрізок в плані історичного розвитку, і в гносеологічному плані дана лексика ще не втратила свою новизну.

Що до самого терміну неологізм - то це є нове слово( стійке сполучення слів), нове або по формі або по змісту. Виходячи з цього, у вокабулярі неологізмів можна виділити:

1. Власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змісту): audiotyping - аудіодрукування, bio-computer- комп’ютер, котрий імітує нервову систему живих організмів, thought-processor- комп’ютер, котрий логічно будує та розвиває ідеї.

2. Трансномінація, яка поєднує новизну форми слова зі значенням яке вже передавалося раніше іншою формою: sudser- мильна опера, bigC (мед.) рак.

3. Семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається формою, котра вже була в мові ): bread - гроші, drag- скукота, acid- наркотик ЛСД, (6, 17)

В мові останніх десятиліть переважають одиниці першої групи, що пов’язане з ростом потреб суспільства дати назви новим реаліям, які виникли в зв’язку з науково-технічним прогресом.

Під семантичними інноваціями розуміють нові значення уже існуючих слів. При цьому можливі слідуючі варіанти:

1) старі слова повністю змінюють своє значення, втрачаючи попереднє (раніше існуюче ).

2) в семантичній структурі слова з’являється ще один лексико-семантичний варіант (ЛСВ) при збереженні всіх традиційних. Серед семантичних іновацій останіх десятиліть переважають одиниці другого типу. Так слово mafia розширило своє значення: стало означати “будь-яка таємна організація, замкнуте коло, клан.” Серед найбільш вживаних нових значень в сучасній англійській мові можна виділити :

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат