На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація діяльності центральних банків

Реферати > Гроші і кредит > Організація діяльності центральних банків

- Продаж цінних Політика - Купівля цінних

паперів операцій на паперів

відкритому ринку

 


- Підвищення Політика - Зниження рівня

рівня мінімальних мінімальних мінімальни

резервів резервів резервів


Регулювання грошової маси центральним банком

- Цільове завдання: забезпечення економічного зростання та стабільності

- Показник: середньорічні зміни у грошовій масі (МЗ)

Другим типом регулювання є експансіоністська грошово-кредитна політика (політика “дешевих грошей”), яка супроводжується розширенням обсягів кредитних операцій, зниженням рівня процентних ставок і загальним зростанням грошової маси. Політика грошової експансії застосовується з метою подолання спаду виробництва та пожвавлення ділової активності шляхом стимулювання інвестиційних процесів та збільшення платоспроможного попиту на товари і послуги.

Усі функції центрального банку перебувають у тісному взаємозв¢язку між собою. Так, кредитування держави й комерційних банків дозволяє досягнути окремих цілей грошово-кредитної політики. Водночас платіжний оборот забезпечується належною кількістю грошей, необхідних для процесу розширеного відтворення. Однак, якщо на початкових етапах розвитку центральних банків їх головною функцією була емісійна, то в сучасних умовах тенденції до посилення державного регулювання економічних процесів поступово вивели на перший план функцію реалізації грошово-кредитної політики.

Виконання центральним банком розглянутих функцій знаходить безпосереднє відображення у формуванні ним своїх активів та пасивів (табл. 13.1.).

Таблиця 13.1.

Зведений баланс Федеральної резервної системи США (жовтень 1993р.)

АКТИВ

Сума,

млрд.дол.

в %

ПАСИВ

Сума,

млрд.дол.

в %

Золоті сертифікати

Сертифікати СДР

Касова готівка

Позики

Державні цінні папери

Цінні папери федеральних агенств

Інші активи

11,1

8,0

0,4

0,1

321,6

5,2

37,9

2,9

2,0

0,1

0,0

83,7

1,4

9,9

Банкноти ФРС

Вклади банків і уряду

Кошти в розрахунках

Капітал і резерви

Інші активи

331,7

39,2

4,5

6,4

2,5

86,3

10,2

1,2

1,7

0,6

Всього активів

384,3

100,0

Всього пасивів

384,3

100,0

Найважливішим джерелом ресурсів центрального банку є емісія банкнот, що утворює одну із основних статей пасиву його балансу. Важлива роль також належить залишкам коштів на резервних і кореспондентських рахунках комерційних банків та на рахунку уряду. Власному капіталу належить порівняно незначна частка пасивів.

Серед активів центрального банку провідне місце належить інвестиціям у державні цінні папери, що є головною формою кредитування уряду. Суттєве значення мають також вкладення у золотовалютні цінності, а також касова готівка й позичкові операції, хоча останні можуть займати і незначну частку.

Конкретна структура активно-пасивних операцій центральних банків відрізняється у різних країнах залежно від національних особливостей функціонування кредитної системи та пріоритетних методів грошово-кредитного регулювання.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат