На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОЗНАЧАЛЬНИМИ

Реферати > Мовознавство > СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОЗНАЧАЛЬНИМИ

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОЗНАЧАЛЬНИМИ

1. У поданому тексті визначте складнопідрядні речення з підрядними означальними, побудуйте їх схеми.

Слово і народ

Нещасна, неправдива людина, що добровільно й лег­ко зрікається рідної мови; щаслива, праведна людина, що в радості й горі будує слово своєї землі. В головах слова стоїть свідомість, у головах свідомості стоїть слово. Воно з купелі крові, що пульсує в грудях і заливає мозок. Слово не значок, не символ — це вогонь, а пере­фразовуючи вже відоме: сорочка духу народу.

Вона досконало-вишукана й коштовно-прекрасна — невтомно шита з покоління в покоління і турботливо передавана з роду в рід для найвищого, повного довер­шення, що йому не буде кінця.

Вона вся з гомону полів, лісів і морів отчої землі, ме­режана сходом і заходом сонця, гаптована сяйвом міся­ця, зірок і переткана калиною, барвінком і вишневим цвітом.

Вона — вся з колосся, яке осмалили війнами і радіа­цією. Вона з блиску козацької шаблі і весла невільниць­кого човна, що чалить у бурях на тихі води — вся з шляхетського лицарства, що йому ніщо найстрашніші муки й тортури . (Борис Харчук.)

2. Із поданих речень виберіть складнопідрядні з підрядними означальними.

Дівчина, яка не спромоглася наготувати приданого, в народі вважалася ледащицею (В.Скуратівський).

Доля зле жартує з тим, хто сподівається задарма вік прожити (нар. тв.).

Як би тобі, доню, в світі не було, не скупись ніколи людям на добро (Л.Диркавець).

З дитинства пам 'ятаю рушники, що так любовно їх творила мама (Т.Пишнюк).

Вчорашнє — ніби сон, що випурхнув з очей (В.Симо-ненко).

І мовчала струнка дорога, що, здавалося, в небо вела (Ліна Костенко).

Психологи стверджують, що настрій людини знач­ною мірою залежить від повсякденного вітання (з журн.).

Так уже судилося долею Тарасові Григоровичу, що він на довгий час був відірваний од рідного народу.

Ніколи не забуду своєї першої дитячої драми, що тяжко й надовго ранила моє серце (М.Міщенко).

Ключ: з перших букв слів складнопідрядних ре­чень з підрядними означальними складається слово ДЗВІН.

3. Із поданих речень виберіть складнопідрядні з підрядними означальними. Вкажіть, де підрядне ре­чення зв'язується з головним за допомогою сполуч­ників, а де — за допомогою сполучних слів.

У кожної людини є своя небесна свічечка, що освіт­лює її життєвий шлях (В.Супрунеяко).

Ще назва є, а річки вже немає (Ліна Костенко).

Як я люблю оці години праці, коли усе навколо за-тиха під владою чаруючої ночі (Леся Українка).

Неможливо для українця без туги покинути і забу­ти акуратну, чепурну хату, що пишається своїми чис-

тими білими боками серед вишневого садочка . (В.Суп­руненко).

Якось восени я йшов полем і побачив, що на велико­му лузі зібралося багато лелек (В.Земляк).

4. Визначте, де підрядні означальні речення з'єднуються з головним за допомогою сполучників, а де-за допомогою сполучних слів.

Люди, яких люблять і шанують, не обов'язково врод­ливі й не завжди винятково розумні (І.Томан).

Я виростав серед пісень, що їх співала тихо мати (І.Світличний).

Важко переоцінити вплив, що його справив на пе­ребіг історії Богдан Хмельницький (О.Субтельний).

Із давніх-давен вулиця була громадським місцем, де обговорювались та вирішувались важливі для людей справи (О.Субтельний).

І тільки природа знаходить такі розмаїті барви, що їх не відтворити жодною фарбою, жодним пензлем.

Раптом доріжка стала така вузька, що зелене гілля вгорі сходилося докупи й закривало небо (І.Нечуй-Ле-вицький).

Для сучасного письменника, що звертається до сивої давнини, чимало важать історичні джерела (з журн.).

Ключ: з перших букв слів складнопідрядних ре­чень, де підрядні з'єднуються з головним за допомо­гою сполучників, складається слово ЯВІР.

З перших букв слів складнопідрядних речень, де підрядні з'єднуються з головним за допомогою спо­лучних слів, складається слово ЛІД.

5. У поданих реченнях поставте розділові знаки. Зробіть синтаксичний аналіз речень.

Стояла та досвітня пора коли небо ховає в обіймах гори і ще спить на вершинах мов у колисці (Я.Гоян).

Чуєш ненько моя вічна пісня та що з дитинства несу через всі літа!(М.Ткач.)

Високо поросло розкішне дерево вгору укриваючи хо­лодком зелену землю на котрій чіпляючись колосками за гілки буяє розкішна рослина (Панас Мирний).

По скляному поверху ставка з глибини якого визи­рало темне зоряне небо тихо плив білою хмарою туман (М.Коцюбинський).

6. Із поданих речень випишіть спочатку складно­підрядні з підрядними означальними, потім — прості речення з поширеним відокремленим означенням.

Це був північний нагірний схил, порослий густим лісом (В.Арсеньєв).

Війне вітерець, з крила пелюстку струсить, яку із саду перед тим приніс (Н.Тихий).

Біжить стежина в сад у зарості малини, яка дозрі­ла вже і запахом п 'янить (Л.Талалай).

Перед нами була глибока ущелина, захаращена ка­мінням та вітроломом (В.Арсеньєв).

Дзвенить криштальне джерело, що вийшло з глиби­ни земної (М.Терещенко).

Замініть, де це можливо, складнопідрядні речен­ня з підрядними означальними простими реченнями з дієприкметниковими зворотами, а прості речення з

дієприкметниковими зворотами — складнопідрядни­ми з підрядними означальними.

7. Із кожної пари простих речень утворіть склад­нопідрядне з підрядним означальним. Визначте го­ловні й підрядні речення.

Незабаром ми вийшли на простору галявину. На ній було безліч квітів.

Хлопці дісталися вершини Дніпрового схилу. Він зе­ленів буйною рослинністю.

Я прочитав цікаву книгу, її рекомендував мені то­вариш.

Під віковічним дубом стояла малесенька хатка. Вона майже вся вросла в землю.

Вийшовши з хати, діти побачили сніг. Він грав на сонці самоцвітами.

8. Додайте до поданих головних речень підрядні означальні.

Я знову задивляюсь в твої очі, що .

Навколо було багато квітів, які .

Я чекаю на той день, коли .

Є слова, котрі .

Я хочу жити в такому світі, де .

Недумано, негадана забігла в глухомань, де .

В'яне серце моє од щасливих очей, що .

Несу любов свою здалека, яку .

Піснями і танцями вітали наші предки природу, що .

Берегинею колись наші далекі предки називали боги­ню, що .

9. Підберіть до кожного речення схему.

а) Тій річці, що блакитною крайкою оперізувала наше село, я присвятив чимало віршів (Д.Павличко).

б) В українській пісні відчуваємо незмінну силу, що передавалася з покоління в покоління (В.Скуратівсь-кий).

в) Ніколи не довіряй підлеглому, який не знаходить ніяких вад у свого начальника (з журн.).

г) Юнак дивився в небо, яке засіяли зорі.

ґ) Не вір друзям, які завжди хвалять (нар. тв.).

1) [ ], (яке .). 2) [ ], (які .). 3) [ ], (що .).

4) [ , (що .),]. 5) [ ], (який .).

10. Із запропонованих схем виберіть ту, яка відпо­відала б даному реченню.

а) Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала (Леся Українка).

якого ? чого? чощ?

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат