На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Тестові завдання з укр. мови

Реферати > Мовознавство > Тестові завдання з укр. мови

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

8. Як пишуться складні прикметники, що означають різні кольори чи відтінки кольорів, передають додатко­вий відтінок якості?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

9. Як пишуться складні прикметники, утворені від сполучень іменника з прикметником, дієслова з іменни­ком, прикметника або дієприкметника з прислівником?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

10. Як пишуться складні кількісні і порядкові числів­ники?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

11. Як пишуться складні іменники та прикметники з першою складовою частиною в/це-, екс-, лейб-, обвр-, унтер-, штаб-?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

12. Як пишуться іменники на позначення казкових персонажів та складні прізвища?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

13. Як пишуться іменники, які означають складні на­зви одиниць виміру та механізмів?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

14. Як пишуться складні назви державних посад, на­укових, військових звань тощо?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

15. Як пишуться складні прикметники, останнім ком­понентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

16. Як пишуться складні слова з пів-, друга частина яких загальна назва?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс; г) з апострофом.

17. Як пишуться складні іменники,що є назвами осіб за спеціальністю, професією?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

18. Як пишуться складні іменники, частини яких оз­начають близькі за змістом поняття?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

19. Як пишуться прислівники, прийменники і сполуч­ники, утворені сполученням двох чи більше слів або основ? а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

20. Як пишуться словосполучення з прикладкою, яка стоїть після пояснюваного іменника і виражає ознаку, що її можна передати прикметником?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

21. Як пишуться словосполучення з прикладкою, що стоїть перед пояснюваним іменником?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

22. Як пишуться складні іменники, утворені з наказо­вої форми дієслова та іменника?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

23. Як пишуться складні іншомовні назви проміжних частин світу?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

24. Як пишуться складні займенники та прислівники з будь-, небудь-, казна-, хтозна?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

25. Як пишуться складні слова, утворені з трьох і більше основ, коренів?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

26. Як пишуться частки у складі слів?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

Подвоєння і подовження приголосних

1. Унаслідок чого у словах трапляються поряд дві однакові приголосні букви?

а) при збігові однакових звуків, що належать до різних значущих частин слова (морфем);

б) у результаті фонетичного процесу уподібнення;

в) при збігові однакових звуків, що належать до різних значущих частин слова (морфем), а також унаслідок фо­нетичного процесу уподібнення.

2. Як називається явище, коли однакові приголосні поряд трапляються у слові в результаті їх збігу?

а) подовження; б) подвоєння; в) збіг.

3. Як називається явище, коли однакові приголосні поряд трапляються у результаті фонетичного процесу уподібнення?

а) подовження; б) подвоєння; в) збіг.

4. Що простежується у таких випадках:

1) якщо корінь починається тим самим звуком, на який закінчується префікс: оббити, відділити;

2) якщо корінь закінчується на [н] або [н'], а далі йде суфікс -н-, -ник- або -ниц(я); осінній, письменник, Вінниця;

3) у наголошених прикметникових суфіксах -енн(ий),

-анн(ий): здоровенний, невблаганний? а) подовження; б) подвоєння; в) збіг.

5. Що простежується у таких випадках:

1) в іменниках середнього роду II відміни з кінцевою літерою -я: знання, зілля;

2) у деяких іменниках чоловічого та жіночого роду І відміни; Ілля, суддя;

3) у деяких прислівниках: зрання, навмання, по­підвіконню?

а) подовження; б) подвоєння; в) збіг.

6. Що простежується в таких випадках:

1) в орудному відмінку іменників жіночого роду одни­ни III відміни перед кінцевим -ю, якщо основи їх у назив­ному відмінку закінчуються на приголосний: молоддю, тінню, річчю;

2) у формах дієслова лити та похідних від нього: ллю, ллєш, ллють, зілляти?

а) подовження; б) подвоєння; в) збіг.

7. Що простежується у таких випадках:

1) коли основа дієслова закінчується на –с-, за яким іде суфікс -ся: розрісся, піднісся:

2) у складноскорочених словах при збігові однакових приголосних: міськком, заввідділом? а) подовження; б) подвоєння; в) збіг.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат