На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналітичні можливості балансу комерційного банку

Реферати > Економічні теми > Аналітичні можливості балансу комерційного банку

економіці собівартість кредитування, звичайно, випливає із собівартості фінансування. Це означає, що якщо ринкова ліквідність підтримується (переважно внаслідок зусиль центрального банку знизити інфляцію), то депозитна ставка зростатиме,спричиняючи зростання витрат банку на залучення коштів. Якщо прибутковість падає, то банк відповідає на це піднесенням ставки

кредитування, з тим, щоб відновити ту процентну маржу, що існувала до початку циклу. Iз стабілізацією ліквідності на ринку процентні ставки підуть вниз, причому депозитна ставка першою, а за нею - кредитна ставка, за встановленою тенденцією зниження. Надходження банку від різниці процентних ставок зменшуватимуться впродовж періоду зростання ставок та збільшуватимуться впродовж періоду зниження.

Таблиця 4.

Основні коефіцієнти

показників діяльності банку

Коефіцієнт Процент*

Дохід на активи 1.00

Дохід на капітал 15.00

Чистий спред 1.25

Чиста процентна маржа 4.50

Дохід від плати за послуги 1.00

Чиста операційна маржа 6.50

Управлінські витрати

(% загальних активів)

Витрати на персонал 2.00

Iнші операційні витрати 1.50

Загальні операційні витрати 3.50

Витрати на забезпечення під збитки

за позиками 0.50

Чистий дохід до оподаткування 2.00

*Наведені коефіцієнти рекомендуються як оптимальні для банків

США, Великої Британії та деяких інших.

Порівняльний аналіз . діяльності банку має за мету за допомогою порівняння великого переліку показників банку за певний проміжок часу або кількох банків між собою скласти об'єктивну оцінку фінансового стану банку. Дані порівняльного аналізу дають змогу відстежувати діяльність банку у динаміці , а також робити прогнози щодо фінансового стану банку у майбутньому.

При порівняльному аналізі застовуються 3 види вихідних даних, які використовуються при проведенні аналізу фінансового стану банків, а саме:

індивідуальні показники діяльності банку; середні показники по групі банків, до якої входить банк, що аналізується (або відхилення від середньої по групі);

місце банку серед банків цієї групи за кожним показником. Такий вид порівняльного аналізу дає можливість банку:

· порівнювати свої показники із середніми показниками своєї

групи банків;

· бачити своє місце серед банків своєї групи;

· робити висновки щодо своєї діяльності в тій чи іншій галузі

на ринку банківських послуг;

· прогнозувати фінансовий стан банку в залежності від тих чи

інших економічних обставин і своє місце серед інших банків.

Відповідно до поставлених завдань порівняльний аналіз повинен

проводитись за такими часовими вимірами:

Ø за 5 робочих днів - тижневий аналіз;

Ø за 4 (5) тижнів - місячний аналіз;

Ø за 3 місяці - квартальний аналіз;

Ø за 6 місяців - піврічний аналіз;

Ø за 12 місяців - річний аналіз;

Ø за кілька років - аналіз розвитку банку.

У залежності від часового тренду така система дає змогу робити прогнозні розрахунки щодо діяльності банку у майбутньому.

ЛIТЕРАТУРА:

1. Банковское дело. Справочное пособие/ под ред. Ю. А. Бабичевой / М:Економика. 1994, с. 233-257.

2. Iвасiв. Б.С. Операцiї комерцiйних банкiв. Київ.НМК ВО. 1992р.

3. Ковбасюк М. Р. Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка.

4. Кадиров А. К. Деканов Р. С. Об оценке результатов деятельности коммерческого банка. Деньги и кредит, 1993.

5. Черкасов В. Е. Анализ деятельности коммерческих банков по публикуемим балансам.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат