На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність

Реферати > Економічні теми > Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність

Вплив коефіцієнту рентабельності продажу за звітний рік привів до сповільнення темпів росту власного капіталу на 0,001 (0,0017-0,0007), в свою чергу такі коефіцієнти як коефіцієнт оборотності капіталу і структури капіталу в незначній мірі підвищили темпи росту власного капіталу. Найбільш суттєво вплинув на підвищення процент відрахованого чистого прибутку на розвиток виробництва – 0,00075 (0,00085-0,0016). В цілому темпи росту власного капіталу за звітний рік зменшились не суттєво (на 0,0001).

Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства.

Як відомо, капітал знаходиться в постійному русі, переходячи з однієї стадії кругообігу в іншу.

На першій стадії підприємство закуповує необхідні йому основні фонди, виробничі запаси, на другій – засоби в формі запасів поступають в виробництво, а частина використовується на оплату праці працівникам, виплату податків, платежів по соціальному страхуванню і інші витрати. На третій стадії готова продукція реалізовується і на рахунок підприємства поступають грошові кошти. Чим швидше капітал зробить кругообіг, тим більше продукції отримає і реалізує підприємство при одній і тій же сумі капіталу. Затримка руху коштів на будь-якій стадії веде до сповільнення оборотності капіталу, потребує додаткових вкладень коштів і може визвати значне погіршення фінансового стану підприємства.

Таким чином, ефективність використання капіталу характеризується його віддачею (рентабельністю) як відношення суми прибутку до середньорічної суми основного і оборотного капіталу. Для характеристики інтенсивності використання капіталу розраховується коефіцієнт його оборотності (відношення виручки від реалізації продукції, робіт і послуг до середньорічної вартості капіталу).

Взаємозв’язок між показниками віддачі капіталу і його оборотністю виражається наступним чином:

Іншими словами, прибутковість інвестованого капіталу рівна добутку рентабельності продажу і коефіцієнта оборотності капіталу.

Розрахунок впливу факторів на зміни рівня рентабельності капіталу можна провести методом абсолютних різниць (табл. 13).

Таблиця № 13 Показники ефективності використання капіталу.

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Прибуток підприємства, тис.грн.

4313

2252

Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

17805

20712

Середня сума капіталу, тис.грн.

254287

256752

Рентабельність капіталу, %

1,7

0,87

Рентабельність продаж, %

24,2

10,87

Коефіцієнт оборотності капіталу

0,07

0,08

Зміни рентабельності за рахунок:

ü Рентабельності продажі;

ü Коефіцієнта оборотності.

(10,87-24,2)*0,07= -0,9

(0,08-0,07)*10,87=+0,1

Всього -0,8

За допомогою методу абсолютних різниць ми визначили вплив факторів на рентабельність капіталу. Віддача капіталу за звітний рік зменшилась на 0,8, це зменшення відбулося за рахунок зменшення показника рентабельності продажі (0,9). Також спостерігається незначне прискорення оборотності на 0,1.

Швидкість оборотності капіталу характеризується наступними показниками:

ü Коефіцієнтом оборотності (Коб):

(розрахунок в табл. №13)

ü Тривалість одного обороту (Тоб):

, чи

де Д – кількість календарних днів в періоді, що аналізується (360).

Отже для 1996/1997 року тривалість одного оберту дорівнює:

; .

Таким чином в порівнянні з минулим роком оборотність капіталу прискорилась на 678,8дні (5141,4-4462,6).

В процесі аналізу необхідно вивчити оборотність капіталу не тільки в цілому, але і по стадіям кругообороту. Це дозволить прослідкувати, на яких стадіях відбулося прискорення чи сповільнення оборотності капіталу.

Таблиця № 14 Аналіз тривалості обороту капіталу.

Вид коштів

Середні залишки, тис.грн.

Сума виручки, тис.грн.

Тривалість обороту, дні

Мин. рік

Звіт. Рік

Мин. рік

Звітн. рік

Мин. рік

Звіт. рік

зміни

Загальна сума капіталу

В тому числі:

ü Основного

ü Оборотного

В тому числі:

ü Грошова готівка

ü Дебітори

ü Запаси

254287

234880

19407

17

3815

15575

256752

231653

25099

57

3866

21176

17805

17805

17805

17805

17805

17805

20712

20712

20712

20712

20712

20712

5141,4

4749

392,4

0,34

77,1

314,9

4462,6

4026,4

436,3

0,99

67,2

368

-678,8

-722,6

+43,9

+0,65

-9,9

+53,1

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат