На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні

Реферати > Економічні теми > Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.

Р Е Ф Е Р А Т

НА ТЕМУ:

Соціально-єкономічні наслідки

інфляції в Україні”

роботу виконав: студент

гр.ФК-97-1

Любович Станіслав

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

1998 р.

П Л А Н .

1. Вступ.

2. Чинники інфляції в Українській економіці.

3. Аналіз інфляційних процесів.

4. Масової заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам державних підприємств:

· причини затримок;

· наслідки затримок;

· шляхи подолання;

5. Висновок.

В С Т У П .

Найефективнішим індикатором “здоров*я” єкономіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забеспечує необхідні взаємозв*язки в економіці, вона є одним з найдійовіших інструментів макроекономічного регулвання, інструментом, за допомогою якого уряди країн мають змог регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність уряду кожної країни спрямована на забеспечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, крім усього іншого, має бути стан “керованості” інфляційними процесами. Необхідність цього викликана тим, що інфляція призводить не лише до тяжких соціально-економічних наслідків. За умов інфляції втрачається єфективність дії та відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання.

Особливо виразно деформація економічних механізмів проявляється в умовах гіперінфляції. В економічній науці вважається, що інфляція переходить у гіперстадію за умов перевищення швидкості зростання цін 50% за місяць. Прикладом тому є Німеччина 1920-1923 рр., Австрія 1921-1922 рр., Росія 1921-1924 рр., Греція 1943-1944 рр., латиноамериканські країни 1970-1980 рр. Інфляція в Угорщині після Другої світової війни була найсильнішою з усіх, які відомі історії світової економіки. З червня 1946 р. були випущені банкноти на сумму в егімільярд більйонів (один мільярд мільярдів) . у червні 1946 р. золотий пенге 1931р. випуску коштував 130 трильйонів паперових пенге.

Чинники інфляції в Українській економіці.

Будь-яке підвищення рівня цін викликає посилення інфляції і стає, таким чином, інфляційним. Згідно з данною теорією, інфляція особливо в умовах перехідної економіки, зумовлюється багатьма процесами, що відбуваються у сфері державних фінансів, чи у грошово-кредитній сфері - інфляційне зростання цін супроводжується збільшенням грошової маси. Спочатку воно відбувається в активному обігу за рахунок зменшення нагромаджень, а потім зростає загальна маса грошей. Поєднання спаду виробництва та незмінних доходів і цін спричинили приховану інфляцію, яка виражалася передусім у формі дефіциту товарної маси. Статистика свідчить що в СРСР ціни у другій половині 80-х зростали в середньому на 1,5-2,0% щорічно.[1]

Як свідчать дані таблиці 1, інфляційні процеси протягом 1991-1993рр. набрали в Україні найвищих темпів. Пояснити це можна не лише структурною розбалансованістю економіки, нераціональним співвідношенням галузей, що працюють на виробничій та споживчий ринок, об*єктивними негараздами перехідної економіки, в тому числі значною мірою - залежністю від зовнішнього енергопостачання.

Таблиця 1

Індекс споживчих цін країн СНД у 1991-1994 рр.[2]

КРАЇНИ

Р О К И

 

1991

1992

1993

1994

Азербайджан

212

1039

1213

1880

Беларусь

199

1071

1290

2321

Вірменія

240

-

10978

5065

Грузія

179

-

-

-

Казахстан

179

1615

1758

1977

Киргистан

213

1189

1294

378

Молдова

214

1209

1284

586

Росія

200

2609

940

303

Таджикистан

213

1007

2236

339

Туркменістан

212

870

1731

2814

Узбекистан

197

515

1332

1650

Україна

390

2100

10256

501

Інфляційні процеси в Україннській економіці були зумовлені:

· невиваженою первинною емісією;

· структурними перекосами у матеріальному виробництві та ціновій політиці;

· витратністю економіки та непродуктивними витратами окремих виробництв;

· значним зруйнуванням товаровиробничої сфери та неефективністю безготівкової системи розрахунків;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат