На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Реферати > Економічні теми > ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Складаються наступні проводки:

1. 051 010 - видача позички

010 051 - погашення позички

051 в даному випадку рахунок активний. Сальдо дебетове – непогашена заборгованість по виданим позичкам.

2.При обліку виконання Крим, обл і міських К і С. Для обліку бюджетних позичок використовують субрахунки :

051 – «короткотермінові позички одержані з ДБ»

052 – « короткотермінові позички видані місцевому бюджету»

1) 011 - 051 - одержання позички

2) 051 - 011 - погашення позички одержаних

051- пасивний. Сальдо – кредитове – непогашена заборгованість по позичкам одержаним

3) 052 - 011 - надання позички

4) 011 - 052 - погашення позички виданої

052-активний. Сальдо – дебет – непогашені видані.

3. При обліку виконання районних бюджетів у містах з районним поділом та містах без районного поділу для обліку бюджетних позичок використовується рахунок 052 субрахунок «короткотермінові позички одержані з місцевих бюджетів» - пасивний

1) 011 - 052 - одержання позички

2) 052 - 011 - погашення

4.При обліку виконання районних бюджетів у сільській місцевості і міських бюджетів міст з районним поділом для обліку бюджетних позичок - рахунок 052,субрахунок « короткотермінові позички одержані і видані з місцевого бюджету (МБ)»

1) 011 - 052 - одержання позички від вищестоячого бюджету

2) 052 - 011 - погашення позички одержаної

3) 052 - 011 - видача позички нижчестоячому бюджету

4) 011 - 052 - погашення позичок виданих

Наприкінці бюджетного року рахунки, пов’язані з обліком виконання бюджету у фін органах закриваються, визначаються результати виконання бюджету і складається заключний баланс.

Річне заключення рахунків має кілька етапів.

1й етап : проводиться вся підготовча робота: перевіряють всі первинні документи і записи до них в облікових регістрах на предмет повноти і правильності відображення в ост операціях пов’язаних з виконанням бюджету.

2й етап : перевіряють обороти і виводять залишки за рахунками синтетичного обліку . За субрахунком 01 визначають залишки коштів бюджету на кінець року, залишки є перехідними.

По 02 підраховується залишок, що означає суму видатків бюджету з початку року.

По 04 – кредитовий оборот – доходи бюджету з початку року. Якщо мають місце нез’ясовані надходження , то необхідно до кінця року визначити належність платежів, якщо ні - доходи зараховуються до доходів даного бюджету.

По 05 залишку не повинно бути. Одержані позички повинні бути погашені до 31 грудня.

По 06 залишку не повинно бути. ВЗа повинні закінчитись до 31 грудня.

По 07 підраховується дебетовий та кредитовий обороти.

3й етап – здійснюється списання касових доходів і видатків на результати виконання бюджету. Для обліку результатів бюджету передбачено р.90 «результати виконання бюджету». Кт – списання касових доходів; Дт – списання касових видатків. Сальдо – дебет – дефіцит ; Сальдо –кредит – профіцит.

До касових додів відносять: суму одержаних доходів ( Кт040), кошти одержані ( кред обороти 071, 072) :

Дт

Кт

040

071

072

090

090

090

До касових видатків відносять: видатки бюджету проведені за рік ( ДтСальдо 020 ) і кошти передані іншим бюджетам ( ДтОбороти 071, 072 )

Дт

Кт

090

090

090

040

071

072

Після списання касових доходів і видатків за рахунком 90 визначаються результати виконання бюджету. Для цього визначається Сальдо 90.

Після проведення всих записів СКЛАДАЄТЬСЯ БАЛАНС. В новому році після затвердження бюджету з р.90 списується сума залишку на початок року, що передбачена бюджетом на покриття видатків звітного року. При цьому кредитується р.040

ОБОРОТНО-КАСОВА готівка, що передбачена в затвердженому бюджеті і вільні залишки коштів бюджету залишаються на рахунку 090.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат