На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Реферати > Економічні теми > ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

- вдосконалення фінансового механізму

- цінними паперами фінансового ринку

- головне управління по організації виробництва цінних паперів

- головне управління дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння

- гол. Упр. Бухобліку

- валютно-економічне

- управління зв’язків з місцевими організаціями

2. ГАЛУЗЕВІ

- фінансоми матеріального виробництва

- фінансами транспорту, зв’язку і сфери послуг

- фінансами АПК та охорони природи

- фінансування освіти , науки і культури

- фінансування охорони здоров’я і соц захисту населення

- фінансування оборони і правоохоронних органів

- фінансування держапарату і оплати праці

3. ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ

- комп’ютерізації фін органів

- юридичний відділ

- протокольний відділ

- режимно-секретний відділ

- управління справами( канцелярія)

Фін управління облдержадміністрації утворюється рішенням відповідної облдержадм за принципов подвійного підпорядкування і підзвітне ЦА і області.

Функції обласних фінупрів :

1. Здійснює державну фін політику на даній території

2. Визначає порядок і строки надання облупру та відділам , виконкомам міських і районних Раднардепів матеріалів для підотовки проекту облбюджету та розрахунків щодо розмежування відповідних податків між ланками місцевих бюджетів.

3. Здійснює перевірку правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ

4. Здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з обласного бюджету

5. Розробляє порядок надання з облбюджету бюджетам нижчих рівнів дотацій, субсидій , субвенцій

6. Складає річний, квартальний і місячіний розпис доходів і видатків обл. бюджету

7. Забезпечує виконання облбюджету за видатками

8. Перевіряє бух звіти і баланси обласних відділів і управлінь міст і районів обласного підпорядкування.

9. Здійснює контроль за випуском і обігом ЦП і веде реєстрацію їх випуску в області

СТРУКТУРА: очолює начальник, має помічників, заступників.

ВІДДІЛИ:

1) головна бухгалтерія

2) бюджетний відділ

3) відділ доходів

4) відділ фінансів матеріального виробництва

5) відділ фінансування соц захисту населення

6) відділ фінансів пром компдексу і охорони природи

7) відділ фінансування місцевих органів влади і управління

8) відділ грошового обігу , ЦП та з питань нових форм господарювання

9) відділ кадрів та спец роботи

10) відділ комп’ютерізації

11) адм-госп відділ

1 в

РАЙОННІ ФІН ВІДДІЛИ( НИЗОВА ЛАНКА)

Очолює завідуючий. 3 відділи:

1) бугалтерія

2) бюджетна інспекція (відділ)

3) інспекція доходів

самостійно( з податкового менеджменту)

Державна КРСУ функціонує з 1.02.1993 на основі закону «Про Державну КРСУ»

Складається з 3х ланок:

1. Головне КРУ

2. КРУ ре-ки Крим, областей, м.київ, севастопіль

3. контрольно-ревізійні підрозділи у містах , районах,районах міст.

З виходом Указу Президента від 27.05.1995 №335-95»Про Державне казначейство(ДК) України» були утворені органи Держказначейства. 1995р. –КМУ»Положення про ДК України»

Мета створення ДК:

1. Забезпечення ефективного управління коштами ДБ

2. Підвищення ефективності фінансування видатків в межах наявних в ДБ ресурсів.

Структура органів ДК.

Вища ланка – Головне управління ДКУ

Середня - Управління ДК в ре-ці Крим, областях, мм.К.іС.

Базова – відділи ДКУ в містах, районах, районах міст

ФУНКЦІЇ ДКУ:

1) організація касового виконання ДБ, здійснення контролю за цим

2) управління наявними коштами ДБ

3) облік касового виконання бюджету за доходами і видатками

4) здійснення фінансування з бюджету

5) складає зведену звітність про виконання ДБ

6) здійснення управління державним боргом України

7) здійснення контролю за використанням та надходженням коштів загальнодержавних цільових фондів

8) Розробка і затвердження нормативно-методичних документів з питань бюджету, звітності і організації виконання бюджету( як державного, так і місцевих)

Стрктура Головного управління ДКУ:

1. Керівництво і група при керівництві

2. Управління організації, аналізу виконання зведеного бюджету та позабюджетних фондів

3. У. Прогнозування доходів ДБ

4. У. Оперативно-касового планування видатків ДБ та міжбюджетних розрахунків

5. Оперативно-контрольне у.

6. Управління БО та звітності

7. У. Координацї та розвитку органів ДКУ та методологічної роботи

8. У. Комп’ютерізації та інформ систем

9. У. Обслуговування державного боргу

10. Контрольно-ревізійне у.

11. Відділ фін забезпечення системи казначейства

12. Відділ добору, розстановки та перепідготовки кадрів

13. Юр відділ

14. У. Справами

Рахункова палата (РП) була утворена у 1996 році ( Закон» Про РП» від 11.07.1996).

Відповідно до закону РП виконує наступні функції:

1) контролює хід виконання законів У. Та Постанов ВРУ

2) здійснює контроль за виконанням ДБ по доходах та видатках , видатках по обслуговуванню держборгу( зовн / внутр)

3) контролює використання коштів загальнодердж цільових фондів( позабюджетних)

4) здійснює контроль за діяльністю органів ДКУ з питань управління наявними коштами ДБ України , проходження бюджетних коштів і коштів фондів в НБУ та інших банк. Установах

5) перевіряє цільове використання кошиів, виділених із бюджету на утримання ВРУ та її апарату, служби Президента , апарату КМУ, інших виконавчих органів, а також держ установами і організаціями , які діють за кордоном і на території України

6) здійснює зв’язки з контрольними органами іноземних країн та відносини з міжнародними організаціями , укладає угоди про співробітництво

7) здійснює аналіз порушень і відхилень у бюджетному процесі , готує і вносить до ВРУ пропозиції щодо їх усунень, а також щодо бюджетного законодавства.

ТЕМА 3. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ПЛАН.

1. Бюджетний процес і бюджетний регламент

2. Робота, яка передує складанню бюджету

3. Складання, розгляд і затвердження державного бюджету( порядок і терміни)

4. Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів

Визначення бюджетного процнсу законодавчо затверджене у законі «Про бюджетну систему»( 1995р.)

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС – регламентований законодавством процес складання, розгляду і затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за виконанням, а такохж складання і затвердження звітів про їх виконання.

По структурі – це бюджетне планування і виконання бюджету.

Бюджетне планування базується на задачах, які поставлені перед органами , які займаються бюджетним плануванням.

ЗАДАЧІ :

Ø Визначення реальної величини доходів в наступному бджетному періоді ;

Ø Обгрунтованість і визначення розмірів бюджетних видатків по кожному напрямку ;

Ø Збалансованість бюджету.

ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ( БАЗУЮТЬСЯ НА ДВОХ ПРИНЦИПАХ ПОБУДОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ : ЄДНОСТІ І САМОСТІЙНОСТІ):

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат