На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Реферати > Економічні теми > ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

При даній схемі фінансування розпорядником коштів закриваються рахунки в банківських установах, а відкриваються реєстраційні рахунки в органах Д.К.

Касове виконання бюджету здійснюють слідуючі банки:

- ексімбанк

- нбу

- піб

- укрсоцбанк

- україна

- ощадбанк

- аваль*

* відповідно до постанови КМУ №88 від 21.01.1998

Виконання ДБ за видатками визначаєтьсячітким виконанням своїх функцій всіма 3ма учасниками: фін органами, банками, розпорядниками коштів.

МЕТОДИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ:

1. Метод відкриття кредитів. Базується на принципі авансування видатків на кредитній основі.використовувався в Україні до 1.07.1993 при фінансуванні із ДБ.

2. Метод перерахування коштів з рахунку бюджету на рахунки розпорядників коштів.До 1.07.1993 використовувася лише при фінансуванні з місцевих бюджетів. З цього моменту використовується при фінансуванні з бюджетів всіх рівнів.Сутність методу: перерахуванні здійснюється в межах наявних коштів на раунках бюджету.

Бюджетне фінансування із ДБ здійснюхється відповідно до тимчасової інструкції «про порядок касового виконанняДБ за видатками» №28 від 21.03.1997

Відповідно до цієї інструкції фінансування із ДБ здійснюється :

1. через територіальні органи Д.К.

2. за відомчою структурою

ФІНАНСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ.

При такому виді фінансування органи Д.К. повинні мати дані про територіальне розташування мережі установ , підприємств, організацій, яким вони перераховують кошти.

ПОРЯДОК надання інформаіцї :

- Головне управління Д.К. доводить цю інформацію до казначейств середньої ланки.

- РК 2го рівня надають оргнам казначейства середньої ланки дані про мережу підвідомчих підприємств, в територіальному розрізі( міст, районів)

- Органи казначейства середнього рівня , одержавши цю інформацію, передають органам казначейства базового рівня.

Також до органів казначейства доводять обсяги асгнуваня та кошториси видатків .Таку інформацію одержують місяць після затвердження бюджету.

ПОРЯДОК подання інформації :

- ГРК надають зведені кошториси доходів і видатків в розрізі підвідомчих установ в головному управлінні Д.К.

- ГУДК доводять цю інформацію до оргнів казначейства середнього рівня

- РК2го рівня надають зведений кошторис доходів і видатків в розрізі підвідомчих установ оргнам казначейства середнього рівня , які доводять одержану інформацію базовому рівню

- РК3го рівня надають затверджені кошториси доходів і видатків органам казначейства базового рівня.

Виконання видаткової чатсини ДБ здійснюється шляхом фінансування або проведення платежів безпосередньо на рахунки суб'єктів госп. діяльності.

Оплата витрат розпорядників коштів проводиться органами ДК шляхом безготівкового здійснення платежів на користь суб'єктів госп. діяльності

, які виконують відповідну роботу .

При фінансуванні з місцевих бюджетів використовується також метод перерахування коштів з рахунку бюджету на рахунок РК( в межах наявних в бюджеті кощтів)

Фінансування здійснюється за допомогою платіжних доручень.Їх використовують бухгалтерія фін відділу на основі форми№5( розпорядження на перерахування коштів з рахунку місцевого бюджету ), яку готує місцева бюджетна інспекція фін відділу.

Платіжне доручення виписується в 3х примірниках:

1й – залишається банківській установі, як основа для перерахування коштів

2-й – разом з коштами – розпоряднику коштів

3-й – повертається до фін відділу

ТЕМА 5 . ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.

ПЛАН.

1. Поняття і організація виконання бюджету( органи , які забезпечують виконання бюджету)

2. Розпис доходів і видатків бюджету. Бюджетна класифікація

3. Організація виконання доходної частини бюджету

4. Документооборот, пов'язаний з мобілізацією доходів

5. Джерела формування і напрямки використання грошових коштів бюджету

6. Взаємозв'язок між бюджетами різних рівнів :

А) дотації, субсидії, субвенції

Б) взаємні розрахунки між бюджетами( причини виникнення, правила проведення документообороту)

В) бюджетні позички( поняття,правила надання, документооборот)

7. Взаємозалік ( поняття, правила проведення, документооборот)

Виконати бюджет означає сформувати його доходну частину ( забезпечити надходження податків та платежів) і профінансувати видатки , затверджені в бюджеті. Загальне керівництво по виконанню бюджету покладено на КМУ.

КМУ організує виконання бюджету через відповідні міністерства та відомства.

ДБ виконують безпосередньо :

- мінфін

- казначейство

- податкова адміністрація

- КРУ

Виконання місцевих бюджетів покладено на :

- фін управління та відділи

- податкову адміністрацію

- КРУ

ЦА мінфіну - організує виконання бюджету ( ДБ)

Фін управління та відділи здійснюють виконання вимдаткової частини та контроль за надходженням коштів в бюджет.

Органи ДК - організують та здійснюють касове виконання ДБ( здійнюють бюджетне фінансування та контроль за надходженням доходів ДБ)

Податкова адмінінстрація – контролює своєчасність і правильність обрахування податків та платників та контролює своєчасність розрахунків з бюджетом

КРУ – здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів та матеріальних цінностей.

Основою для виконання бюджету є розпис доходів(Д) та видатків(В).

Розпис Д і В здійснює мінфін .Розпис бюджету ре-ки Крим - мінфін ре-ки Крим. Обласних – обласні управління мінфіну; міських міст Києва та Севастополя – міські фінупри ; міських та районни-х – фін. Відділи.

Бюджетний розпис складається на 1 рік з поквартальною розбивкою. З 1997 року введена помісячна розбивка бюджетного розпису.

Бюджетний розпис повинен бути збалансований.

Розпис складається відповідно до кодів бюджетної класифікації.

Визначення бюджетної класифікації законодавчо закріплене( Закон «про бюджетну систему У.» ):

Бюджетна класифікація - єдиние систематизоване функціональне групування доходів та видатків по однорідним олзнакам , що забезпечує загальнодерж та міжнар порівняність бюджетних даних.

Структуру бюджет класифікації розробляє КМУ і міфін, затверджує ВРУ.

Структура нової бюдж класифікації затверджена постановою КМУ від 12.07.1996р. №327» про структуру бюджетної класифікації У.», в грудні 1997 року наказом мінфіну вона затверджена.

Бюджет і звітність за 1998 рік складається відповідно до нової бюдж класифікації.

Вона передбачає 4 блоки:

1. класифікація доходів. Складові Д-ів бюджету:

- податкові надходження + неподаткові надходження = поточні доходи;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат