На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Реферати > Економічні теми > ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

- поточні доходи+операції з капіталом(?) = сукупні доходи;

- сукупні доходи офіційні трансферти + загальнодержавні цільові фонди = доходи бюджету.

Д-и класифікуються по 3х ознаках:

1) розділ - показує джерело одержання прибутку ( податок на прибуток , прибутковий, податки на збільшення ринкової вартості, 3й розділ – платежі за використання природних ресурсів)

2) глава показує вид податку( 1й розділ , податок на доходи фіз і юр осіб)

3) параграф – показує прибутки від окремих категорій фіз та юр осіб( податок на доходи робітників та службовців, на доходи працівників колективних с/г підприємств)

2. класифікація видатків:

1) функціональна – ( відповідно до функцій, що виконує держава)- передбачено 25 функц. Розділів і 134 підрозділи

2) відомча – виділено 186 шт., що фінансуються з ДБ

3) ек. Класифікація видатків бюджету( за ек змістом виконуваних операцій) .

В основі класифікації видатків5 ознак:

1) група – один з функціональних розділів( 7й розділ – освіта)

2) розділ – показує підрозділ ( дошкіл., загсер школа, позашкільне)

3) глава – відомча підпорядкованість( міністерство освіти)

4) пароаграф – показує групи однотипних установ( загальноосвітня школа, інтернат, гімназія)

5) стаття – характеризує цільове призначяення( ст.1 - фонд з/п, ст.2 – наорахування на з/п, ст.3 – загальногосп витрати, і т.д.)

3. класифікація фінансування бюджету - позики, отримані від бюджтеів, НБУ, КБ та установ + міжнарод фін організацій, урядів іноземних країн, КБ іноземних

4. класифікація боргу за типом кредитора – суми заборгованості по одержаних позиках.

Встановленою системою стягнення доходів бюджету передбачено, що по більшій частині доходів обчислення сум і їх перерахування в бюджет здійснюється самим платником.Це стосується юр осіб.

Розрахунки підприємств і організаційз бюджетом здійснюються в безготівковій формі на підставі платж доручення . Прийом платежі в від населення в готівковій формі здійснюють установи Ощадбанку, каси сіл та селищ. Рад і каси спеціальних збирачів.

Каси спеціальних збирачів утворюються в основному для мобілізацй державного мита. Стягненням цього платежу займаються нотаріальні контори, районні та мівські відділення міліції і митниці. В такому ж вигляді може стягуватись лісовий дохід через місьгоспи.

Прийом платежу оформлюється квітанцією на повідомлення, що заповнюється платником на підставі платіжного повідомлення , яке доводить до платника відповідний фін орган.( мал. 2.7.) щодня від ОПЕРУ НБУ в ГУ ДКУ надходить наступна інформація:

1. виписки з доходних розрахунків

2. первинні документи ( платіжні доручення)

3. щодення банківська звітність у формі 412 – д.

Одержана інформація надходить до відділу регулювання і прогнозування доходів ГУ ДКУ де перевіряється і встановлюється правильність зарахування доходів відповідно до коду бюджетної класифікації. В цьому ж відділі на основі документів складають реєстр доходів , які надійшли до бюджету.

Один примірник Реєстру і всі платіжні документи надходять в управління БО( бухобліку) і звітності . У цьому управлінні на підставі реєстру і первинних документів складають меморіальний ордер і відображають суму доходів на відповідних рахунках з орбліку виконання бюджету( регістр синтетичного обліку – книга 1ф, регістр аналітичного обліку – книга 5ф)

Після цього 1 примірник реєстру і всі первинні документи передають у відповідні ДА чи ДІ

Територіальні управління і віддли ДКУ в всою чергу щоденно одержують від відповідних банківських установ наступні документи:

1. виписки з доходних рахунків

2. первинні платіжні документи

3. форми щоденної банківської звітності по формі 412 – д.

Вказана інформація надходить у відділ розмеж-ня і і оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів ДКУ. У даному відділі здійснюється перевірка документів і на їх підставі складається реєстр доходів, що надійшли до бюджету.

Два примірники реєстру передають у відділ БО і звітності територіальних органів ДКУ. У даному відділі складаються меморіальний ордер і відображаються доходи, що надійшли у бюджет на відповідних рахунках( книги 1ф та 5ф). Один прримірник реєстру і всі первинні документи передаються до ДА чи ДІ.

ДОКУМЕНТООБОРОТ при місцевих бюджетах.

Щодня банківські установи передають у фін управління і відділи виписки з поточних рахунків місцевого бюджету і первинні документи . бухгалтер фін органу перевіряє одержані документи і встановлює правильність зарахування доходів відповідно доходів бюджетних класифікацій і щодня складає довідку про доходи , що надійшли на рахунок місцевого бюджету( форма 3).

На підставі цієї довідки , яка є первинним документом для обліку доходів бюджету у фін органі, складають меморіальний ордер, де роблять записи у відповідних регістрах обліку. 1 примірник довідки і всі первинні документи передають в ПА чи ПІ.

ПА:

1. здійснює оперативний облік нарахувань і надходжень доходів , що мобілізовані на даній території

2. веде особові рахунки по кожному виду доходів і платнику.

Порядок обліку надходжень в ПА визначений в Інструкції» про порядок ведення ДПІ оперативного бухобліку податкових і неподаткових платежів», затверджено наказом ГДПІУ від 12,05,1994 №37

В процесі виконання бюджету доходи мають тенденцію випереджувати у часі фінансування видатків. Касове виконання бюджету має бцти побудоване таким чином , щоб мало місце перевищення поточних надходжень на поточними видатками. Оце перевищення і утворює грошові кошти бюджету.

Вцілому в бюджеті кожної країни джерелом формування коштів є надходження доходів, а напрямком їх використання – фінансування видатків. Незалежно від тієї чи інщої ланки бюджетної системи джерелом утворення коштів бюджету є закріплені доходи за даним бюджетом, дотації і субвенції з вищестоячих бюджетів, бюджетні позички, кошти одержані від інших бюджетів по взаємним розрахункам, нормативи відрахувань від податків та зборів.

Напрямки використання грошових коштів:

1. видатки затверджені в бюджеті

2. пердача дотацій і субвенцій нижестоячим бюджетам

3. надання позичок нижестоячим бюджетам на покриття касового розриву

4. кошти, передані іншому бюджету по взаємних розрахунках

5. коти, вилучені на користь інших бюджетів

6.1.

ДОТАЦІЇ, як одна із форм вертикальної взаємодії між бюджетами, як правило, фіксована в сумі грошова допомога, що надається при певних умовах вищім бюджетом нижчому з метою забезпечення виконання ним своїх функцій без обмеження використання коштів на безповоротній основі і не вимагає вкладання коштів з боку одержувача.

Відповідно з міжнародно визначеною термінологією бюджетні дотації :

1. незв’язані ( загальні)

2. безумовний генеральний трансферт

СУБСИДІЇ – грошова допомога , що подається вищим бюджетом нижчому з метою заьезпечення ним реалізації конкретної бюджетної програми, але без необхідності вкладання коштів з боку отримувача.

При нецільовому використанні вони підлягають поверненню.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат