На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Реферати > Економічні теми > ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Облік виконання місцевих бюджетів здійснюють головні бухгалтерії і бух-ї у складі фін управлінь і відділів.

Задача обліку виконання бюджету : повне , достовірне і своєчасне відображення процесу виконання бюджтеу ( держ та місцевого)

ВИВЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ базується на вивченні:

- первинних документів , якими оформлюються операції по виконанню бюджету і схем документообігу;

- облікових регістрів, в якихвідображаються ті чи інші операції;

- порядку записів в зазначених документах.

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ – письмові свідоцтва, що фіксують і підтверджують операції, включаючи розпорядження і дозволи адміністрацій на їх проведення.

ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ - носії спец формату ( паперові та машинні) у вигляді відомостей, книг, журналів тощо, призначені для хронологічного, систематичного та комбінованого нагромадження, групування і узагальнення інформації з первинних документів , що прийняті до обліку.

Б)

На сьогоднішній день для обліку виконання бюджету використовуються наступні первинні документи:

1) розпис доходів та видатків бюджету

2) довідка про доходи, що надійшли на рахунок місцевого бюджету(ф№3)

3) розпорядження на перерахування з рахунку місцевого бюджету( ф№5)

4) реєстр доходів , що надійшди на єдиний казначейський рахунок

5) розпорядження на перерахування коштів ДБ з єдиногь казначейського рахунку

6) повідомлення про взаємні розрахунки ( ф№11)

7) платіжне доручення

8) інформація від банківських установ( виписки з рахунків відповідного бюджету3 та форма щоденної звітності( ф №412)

9) меморіальний ордер( ф №274)

в)

На сьгодін в У. Використовують наступні облікові регістри:

1) регістр синтетичного обліку – книга-журнал головна( ф.1-ф)

2) регістр аналітичного обліку

- книга поточних рахунків РК і касових видатків ( ф.№3-ф)

- книга розрахунків з іншими бюджтами ( ф. № 4-ф)

- книга доходів ( ф. №5-ф)

Кожна книга повинна бути пронумерована, підписана : найменування, назва книги, звітний період. У всіх книгах повинні бути найменування відкритих рахунків, а у книзі доходів - коди бюджетної класифікації. Записи вкнигах здійснюються на основі меморіального ордеру, який складається на основі довідок чи реєстрів.

Основою організації обліку виконання бюджету є встановлення плану рахунків. До кінця 1997 року в У. Діяв план рахунків , який був розроблений при СРСР. Наказом ГУ ДКУ від 27.12.1997 року №137 був затверджений новий план рахунків з обліку виконання ДБ і місцевих. На протязі 1998 року здійснюється його впровадження в практику.

Старий

 

Новий

1. Грошові кошти

(01)

1.Ресурси бюджету

2. Видатки

(02)

2.боргові зобов’язання

3.доходи, що розподіляються

(03)

3 кошти в розрахунках

4. доходи

(04)

4 результат

5. позички видані і одержані

(05)

5 доходи

6. розрахунки

(06)

6 видатки

7. кошти передані і одержані

(07)

7 допоміжні рахунки

8. результат

(09)

 

Кожен з розділів старого плану мав по 1му рахунку 1го пордяку( двозначна нумерація). Кожен з рахунків 1го порядку мав по декілька субрахунків.

Новий план має класи рахунків. Коден з класів має рахунки 2го і 3го порядку, а по деяких з них передбачена деталізація.

Кожен рахунок має свій код, який складається з кількості знаків від 13 до 28. Для прикладу розпишемо код рахунку, що входить до 1го класу рахунків.

Клас рахунку

Кількість знаків

1 клас рахунку

1

Сума - 15

2 код рахунку 2го порядку

1

 

3 код рахунку 3го порядку

1

 

4 деталізація коду рахунку 3го порядку

2

 

5 установа банку

2

 

6 вид бюджтеу

1

 

7 тип операцій

1

 

8 код території

6

 

Новий план рахунків бюджету розроблений відповідно до принципів , прийнятих у міжнародній практиці БО з виконання всих видів бюджетів.

В старому плані передбачались як активні , так і пасивні, так і активно-пасивні рахунки. В новому плані є тільки активні і пасивні рахунки.

Характеристика рахунків 1го порядку відповідає діючому до кінця 97го року плану рахунків:

01 – грошові кошти – активний, в дебеті – надходження, в кредиті – перерахування, Сальдо(Со) – дебетові залишкі коштів бюджету на певну дату.

02 – видатки – активний. Дт – видатки бюджету з початку року і їх збільшення по взаєморозрахунках. Кт - зменьшення видатків в зв’язку з проведенням взаєморозрахунків і їх віднесення в кінці року на результати виконання бюджету.

03 – доходи, що розподіляються – пасивний. Кт – доходи з початку року і їх збільшення в зв’язку з поверненням передплат. Дт – зменьшення доходів в зв’язку з поверненням зайво внесених сум. Со – кредит – доходи бюджету з початку року. На цьому рахунку обліковувались наступні показники( і в 1997 році) :

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат