На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Реферати > Економічні теми > ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

- ПДВ

- Податок на доходи юр осіб

- Податок на доходи фіз осіб

- АЗ

04 – доходи – пасивний. Кт – доходи даного бюджтеу з початку року і їх збільшення в зв’язку з поверненням передплат. Дт – зміньшення доходів в зв’язку з поверненням зайво внесених платежів. Со – кредит, доходи бюджтеу з початку року.

05 – позички видані і одержані – акт-пасивний. Дт – надання позичок нижчим бюджетам і погашення позичок від вищих бюджтеів. Кт – одержання - зверху; погашення. Со – дебет – залишки непогашеної заборгованості по позичкам виданим. Со – кредит – непогашена заборгованість по позичкам одержаним.

06 – розрахунки – акт-пасивний. Дт-заборгованість інших бюджетів даному і погашення заборгованості даного бюджету перед іншими. Кт – заборгованість іншим; погашення даному. Со – дебет – перевищення заборгованості інших над іншим; Со – кредит – перевищення заборгованості іншим на інших.

07 – кошти передані і одержані – акт-пасивний. Дт – кошти передані і належні до передачі. Кт – кошти одржані і належні до одержання. Со – не виводиться. Дт оборот – кошти передані; Ктоборот – кошти одержані.

09 – результати – акт-пасивний. В кінці року по Кредиту списуються касові доходи, по Дебету – касові видатки. Со кредит – перевищення доходів над видатками; Со – дебет – перевищення видатків над доходами.

На основі поточного обліку на початок кожного місяця у фін органах складається баланс виконання бюджету з активу і пасиву. В Активі – склад , розміщення і витрачання бюджетних коштів; В Пасиві – джереда утворення коштів бюджтеу. Со – кредит – перевищення доходів над видатками;Со – дебет – перевищення видатків над доходами.

БАЛАНС ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ характеризує процес касового виконання бюджтеу на певну дату з початку року , стан його коштів на рахунках в бюджетах і розрахунках.

АКТИВ

ПАСИВ

1. грошові кошти( Со– дт–01)

1. доходи(кт04)

2. видатки( Со-дт-02)

2. позички одержані ( кт05)

3. позички видані( дт05)

3.розрахунки( кт06)

4. розрахунки( дт – 06)

4.кошти одержані ( кт-оборот-07)

5. кошти передані(дт-оборот-07)

 

6. результат(дт – 09) – дефіцит

5.результат(кт – 09 ) префіцит

Залишки по 06 можуть бути або в активі , або в пасиві.

Сальдо по 05 і обороти по 07 можуть бути і в активі , і в пасиві.

А)

Облік грошових коштів і доходів бюджету згідно з діючим планом рахунків. Для обілку грошових коштів пердбачено:

010 – кошти бюджету в банках

011-поточний рахунок місцевого бюджету

012-поточний рахунок ДБ

013-кошти бюджету на фін-ня ?підприємств

014-поточні рахуноки РК

019-суми в дорозі

При обліку 019 обліковуються кошти, які перераховані до бюджету але ще не надійшли.

Для обліку доходів – два рахунки:

040-доходи бюджету

041-нез’ясовані надходження

При обліку виконання Дб

При обліку виконання місцевого

Дт  

Кт

Дт

кт

Надходження доходів

010

040

011

040

Надходження нез’ясованих сум

010

041

011

041

Повернення зайво внесених платежів

040

010

040

011

Встановлення належності платежів

А)зарахування у доходи даного бюджету

041

040

041

040

Б)перерахування до інших бюджетів

041

010

041

011

Не встановлена належність платежів

041

040

041

040

Запропоновано в плані рахунків: для обліку ресурсів бюджету передбачено 1й клас рахунків, що має наступні рахунки другого порядку :

11-фін ресурси

12-депозити

13-цінні папери

14-позики і позички

15товарно-мат запаси

11й рахунок має наступні рахунки 3го порядку:

111-кошти на рахунках в нац валюті

112-кошти на рахунках в валюті

113-кошти на рахунках Рк

114-кошти в дорозі

115-кошти заблоковані на рахунках

116-позабюджетні кошти

117-інші

111йрахунок має наступні деталізацію:

01-по держ доходах

02-для здійснення фін-ня з рахунків у НБУ

03-для подальшого переведення коштів їх РК і на оплату рахунків

08-поточний рахунок місцевого бюджету

09-поточний рахунок по окремих видах ?податків місцевого бюджету

113й рахунок має наступну деталізацію:

01-поточні бюджетні рахунки РК

02-рахунки РК для здійснення видатків по к/в

03-реєстраційні рахунки РК

Для обліку доходів бюджету в запропонованому плані рахунків передбачено 5й клас рахунків. Він має наступні рахунки 2го порядку:

51-доходи бюджету

52-доходи, що розподіляються між бюджетами

53-нез’ясовані надходження

54-суми тимчасово віднесені на доходи даного бюджету.

51й рахунок має наступні рахунки 3го порядку:

511-податкові надходження

512-неподаткові надходження

513-доходи від операцій з капіталом

514-офіційні трансферти

515-позабюдж фонди( загальнодерж цільові фонди(загдерж цільові фонди0

Доходи бюджеті згідно із запропонованим планом обліковуються на рівні рахунків 3го порядку з деталізацією(ресурси бюджету клас рахунків №1)

Держ бюджет

Місцевий бюджет

1. надходження доходів

11101

511,512…

11108

511,512…

2.надходження нез’ясованих сум

11101

53

11108

53

3. повернення зайво внесених платежів

511,512…

11101

511,512…

11108

4.встановлення належності платежів

а) зарахування в доходи даного бюджету

53

511,512,513

53

11108

б)перерахування до іншого бюджету

53

11101

53

11108

5. невстановлена належнітсь платежів

53

511,512,513

53

511,512,513

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат