На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Податковий менеджмент Шпори

Реферати > Економічні теми > Податковий менеджмент Шпори

Податковий менеджмент

Тема1

1. Поняття та його складові.

Управління-сукупність прийомів та методів, цілеспрямованого впливу на об’єкт з метою досягнення певного результату.

Об’єктом впливу в сфері податкової діяльності є відносини з приводу розподілу ВНП, а результатом впливу має бути з одного боку формування централізованого громадського фонду Держави, а з іншого, створення сприятливих умов для розвитку підприєм. Діяльності.

Податковий М. – це сукупність прийомів та методів організації фінансовиї відносин з приводу розподілу ВНП, з метою створення централіз. Фонду держави, сприятливих умов господарювання.

2.Організація П,М.

П.М. включає такі складові:

- законодавча діяльність

- планування податків

- контроль за правильностю нарахування і своєчасності сплати податків в бюджет.

Перші дві складові – відносяться до стратегічного управління

Третя – до оперативного управління.

В свою чергу контроль податкових оргшанів включає:

1. податковий облік

2. проведення перевірок правильності ( дотримання податкового законодавства).Податковий облік складається:

1. Облік платників податків

2.облік нарахованих та фактично сплачених сум податків.

Види перевірок:

1. камеральні

2. документальні

3. тематичні

Документальні – планові, зустрічні.

2.1.Органи Управління в сфері оподаткування.

Органами управління в сфері оподаткування є :

- ВР, і апаратпрезидента.

ВР здійснює загальне керівництво, в її функції входить:

- розгляд і затверження подат. Законодавства

- розгляд і затвердження бюджету

- розгляд і затвірження звітів про діяльністьорганів і виконання бюджету.

Аппарат президента, його функції:

- видання указів з питань оподаткування

- Державна податкова служба

- Фінансові органи ( Мінфін, та його структурні підрозділи)

- Планування податкової частини

- Складання звітів про виконанняподаткової частини Б.України

Держ. Автоінспекції:

- здійснюють контроль за сплату податку з транспортних засобів з фіз осіб.

Митні органи:

- контроль за правильностю обчислення і своєчасність перерахування мита

Нотаріальні органи:

- контроль за сплатою держ мита

Жеки:

- котроль за сплатою податку з власників собак.

2.2.Правове регламентування діяльності податкових органів

Податкове регламентування складає основу податкової діяльності.

Основнимиправовими документами, якими керуються податкові органи в своїй роботі є:

- закони України

- укази президента

- інструкції ДПА

- роз’яснювальні листи ДПА.

Закони є відправною точкою, але не достатньою для організації діяльності податкових органів.

Вони тільки визначають основні принципи, елементи системи оподатківання ( платників, ставки,, пільги), але для більш чіткої організації роботи необхідні більш досконалі документи, якими є інструкції і роз’яснювальні листи.

2.3.Структура державної податкової служби. Функції її підрозділів.

Д.П. служба була утворена в 1990 році. Вона включала 3 рівні:

1. Головна Державна Податкова інспекція

2. Податкові інспекції в областях та містах Києві та Севастополі

3. Податкові інспекції в містах, районах та районах у містах.

У 1996 році за указом Президента на базі податкової інспекції було створено Державну Податкову Адміністрацію.

Зміни відбулися у підпорядкованої податкової міліції, якщо спочатку, податкова міліція входила до складу органів внутрішніх справ, то з 1996 року податкова міліція підпорядковується державній податковій адміністрації вищого рівня. У 1998 році, було прийнято нову редакцію закону про Державну податкову службу Укр, згідно якої, була закріплена

Вищий рівень: ДПА

Середній: ПА в областях, Києві та Севастополі

Низово: Податкові інспекції в містах . районах та районах у містах.

Завдання органів ДП служби:

1. здійснення контролю за додерженням податкового законодавства, правільностю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків в бюджет.

2. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства

3. Прийняття нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань опопдаткування.

4. Формування і ведення державного реєстру фізичних осіб, і єдиного банку деяких проплатників податків юр осіб.

5. Роз’яснення законодавства з питань оподаткування

6. Запобігання злочинам та іншим правопорушенням віднесеним законом до компітенції податкової міліції.

Функції податкової адміністрації:

Функції вищої ланки ДПА:

1. виконує безпосередньо, а також організовує роботу податкових інспекцій низового рівня.

2. Видає у випадках передбачених законом нормативні акти і рек? З питань оподатківання

3. Затверджує форми подат розахунків, звітів та декларацій, інших док-тів пов’язаних із сплатою податків.

4. Роз’яснює через засоби массової інформації застосування законодавчиї та інших закон актів про податки

5. Здійснює заходи, щодо добору та розстановки та проф підготовки кадрів для органів податкової служби

6. Розглядає основні напрями, форми і методи проведеня перевірок

7. Передає в відповідні правоохоронні органи матеріали за фактам порушень які передбачають кримінальну відповідальність

8. Подає в Мінфін та Державнеказначейство Укр, звіт про надходження податків та платежів.

9. Вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів, стосовно уникнення подвійного оподаткування

10. Надає фіз особам , платникам податків індифікаційний №

11. Забезпечує виготовлення марок акцизного збору

12. Вносить пропозиції,щодо вдосконалення под. Законодавства.

Функції низової ланки:

1. здійснює контроль за додерженням законодавства про податки

2. забезпечує облік платників, правильність обчислення і своєчасного нарахування податків в бюджет

3. контролює своєчасність подання бух звітів, декларацій, розрахунків

4. здійснює контроль за законністюосновних операцій, додержання порядку розрахунків з споживання і використання електрон пасивних операцій

5. ведуть облік векселів

6. забезпечує застосування і стягнення фінансових санкцій і адміністративних штрафів

7. проводить перевірення фактів приховування та заниження сум податків

8. проводять роботу з виявленням , обліком, оцінкою та реалізацією безгосподарчого майна, скарбів і конфіскацію майна

9. розглядає звернення громадяні підприємств з питань опопдпткування

10. здійснює контроль за наявністю марок акцизного збору

11. роз’яснюють через засоби масової інформації поряд застосування законод документів

12. подають в фінансові органи та в Державне казначейство звіти про надходження податків.

2.4 Права Державної податкової адміністрації

Права посадових осіб органів ДПА:

1. здійснювати на підприємствах та у громадян перевірки громадських докуиентів, бух пільг, звітів, кошторисів, та інших документівпо’язаних зі сплатою податків

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат