На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Реферати > Економічні теми > Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Завдання

Виконати курсовий проект на тему: “Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat “

Основні вихідні дані,

2.1. Численність працюючих на підприємстві – 21 чол.

2.2 Кількість формальних груп працівників – 2

2.3 Кількість неформальних груп працівників – 2

2.4 Кількість керівників, професійні якості яких оцінюються - 4

2.5 Кількість проблем, які визначають необхідність виробки управлінських рішень – 3

3 Додаткові вихідні дані,

Строк виконання курсового проекту:

Дата отримання завдання:

Підпис судента, яккий отримав

Завдання:

Завдання видав _

( посада і ПІБ керівника курсового проекту )

Завдання затвердив завідувач кафедри МВПІ

( звання і підпис )

1. Загальна характеристика організації

Таблиця 1.

. Загальна характеристика малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Параметр

Який

характеризується

Зміст

та особливості

Основні відмінності

від інших

організацій  

Законодавча

База

заснування та

функціонування

організації

Участь у

зовнішньо-економічній діяльності  

1.Форма

підприємства  

Мале

підприєм-ство

Участь іноземного

інвестора  

Закон про мале підприємство  

Спільне підприємство

з іноземним

інвестором

2 Профіль

По автори-зованому

сервісу

Продаж автомобілів розширеннякількості постійних клієнтів

Закон про валютне

врегулювання  

Купівля авто-

машин та

запчастин за кордоном та

реалізація їх на Україні  

3.Види

діяльності

Сервіс та продаж  

Співпраця з іноземним фірмами  

Статут підприємства  

Сервіс та продаж іноземних автомобілів  

4.Форма

власності

Приватна власність  

 

Закон про

спільне піідприємство

Спільна з іноземним капіталом  

5. Внутрішнє

середовище

Наявність будівель,об-ладнання, високвалі-фікованих працівників  

Іноземні інвестиції

Закон про інвестиції

Залученнння іноземних інвесторів

6. Зовнішнє

середовище

Багато кон-курентів

     

2 Формування функцій менеджменту на підприємстві

2.1 Планування

діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан малого підприємства ( далі МП ). З допомогою планування створюється орієнтер майбутнього. Під плануванням в даному проекті розуміємо відособлений вид управлінської ї діяльності МП

В даному проекті виділяються два види планування:

- стратегічне планування;

- планування реалізації стратегії;

2.1.1 Стратегічне планування полягає у розробці стратегії. В свою чергу стратегія – це всебічний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення місії МП та досягнення її цілей. В нашому випадку стратегія планування здійснюється в плановому відділі 4-ма керівниками, професійні якості, яких оцінюється і приймається на нарадах один раз в рік.

Розглянемо складові процесу стратегічного планування.

Місія – це чітко виражена причина існування МП

В звязку з тим, що на Українському ринку появились автомобілі марки “Fiat”, а також великий інтерес покупця до цих іномарок виникла необхідність в створенні малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів.

Цілі МП формуються на довгострокові ( 5 років ), середньострокові ( 1 – 5 років ) і короткострокові ( до 1 року)

Дане підприємство має конкретні цілі:

– збільшити кількість постійних клієнтів, шляхом складення з ними контрактів на обслуговування автомобілів,

– реалізовувати максимальну кількість автомобілів марки ”Fiat”;

– сторити склад запчастин і ввести нові сучасні технології (компютерна діагностика і.т д ) ;

– якісно і своєчасно проводити технічне обслуговування автомобілів

– підвищувати кваліфікацію працюючих (вивчення іноземних мов, технічного сучасного обладнання, комп’ютерів і.т.д );

Оцінка і аналіз зовнішнього середовища проводиться шляхом поділу його на дві групи:

1) Фактори прямої дії, які безпосередньо впливають на діяльність МП. До них відносяться: державні органи влади ( ДАІ, податкова інспекція), законодавчі акти ( заборона ввозу автомобілей старших 5 років, митно-податкове законодавство і. т д.), складні економічні відносини на Україні, споживачі, які психологічно доросли до іномарки, але фінанси не дозволяють здійснити купівлю, конкуренти, яким вдається мати ширшу номенкулатуру запасних частин і таким чином більш оперативно обслужити клієнта.

2) Фактори непрямої дії, які впливають не безпосередньо, а через певні механізми і відносини. До них відносяться: міжнародне оточення - так як Україна находиться в оточенні технічно високорозвинених країн, де можна купити будь- яку запчастину, навіть авто і кваліфіковано зробити сервіс, також не секрект, що науково- технічний прогрес в нашій країні різко затормозився, стан ремонтної техніки та нові технології для діагностики моторів бажає кращого, а економічна ситуація важка. Що стосується особливостей економічних відносин, то склалися умови для залучення іноземного інвестора і створення підприємства з іноземними інвестиціями.

Управлінське дослідження сильних та слабих сторін проводиться в напрямку вивчення стану фінансів, технічного рівня МП, використання робочої сили, маркетінгові дослідження.

До сильних сторін можна віднести: наявність інвестора, який вклав в підприємство кошти, високий рівень професійної підготовки кадрів, висококваліфікована робоча сила за низьку оплату праці, а найголовніше – істотньою часткою на ринку легкових автомобілів тепер представляють атомобілі марки “Fiat”.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат