На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз господарської діяльності підприємств

Реферати > Економічні теми > Аналіз господарської діяльності підприємств

За даними даної таблиці можна спостерігати зменшення рентабельності за рахунок зміни всіх елементів затрат, за винятком матеріальних затрат і інших витрат, зміна яких привела до збільшення рентабельності. В основному зниження рентабельності відбулося за рахунок зміни основних виробничих фондів і НОЗ, а також таких статей витрат як амортизація, і відрахування на соціальні заходи.

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що становище підприємства погіршується. З одного боку на підприємстві знизився обсяг виробництва продукції на 67%, з іншого знизився рівень рентабельності і якісні показники використання ресурсів. Все це веде до погіршення фінансового становища підприємства і змусить його розробляти інші форми організації виробництва, раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, впроваджувати нові технології і т.п.

Розділ ІІ.

Аналіз фінансового стана підприємства.

Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства.

Дані, які приводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни пройшли в структурі власного і позиченого капіталу, скільки запозичено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позичених коштів; пасив показує, звідки взялись кошти, кому зобов’язане за них підприємство.

Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і звідки вони вкладені. По мірі власності використовуваний капітал підрозділяється на власний і позичений. По строку використання розрізняють капітал довгостроковий постійний, і короткостроковий.

В залежності від того на скільки оптимально відношення власного і позиченого капіталу, багато в чому залежить фінансовий стан підприємства. Обгрунтування правильної фінансової стратегії допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності.

В зв’язку з цим важливими показниками, які характеризують ринкову стійкість підприємства є:

ü Коефіцієнт фінансової автономності, або питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу;

ü Коефіцієнт фінансової залежності;

ü Коефіцієнт фінансового ризику (відношення позиченого капіталу до власного).

Таблиця № 3 Структура пасивів підприємства.

Показники

Рівень показника

На початок.року

На кінець року

Відхилення +/-

Питома вага власного капіталу з загальній валюті балансу (коефіцієнт фінансової автономності п-мства), %

94,7

94,2

-0,5

Питома вага запозиченого капіталу (коефіцієнт фінансової залежності) в тому числі:

Довгострокового короткострокового

5,3

0,04

5,26

5,8

5,8

+0,4

-0,04

+0,54

Коефіцієнт фінансового ризику

0,05

0,06

+0,01

Чим вищий рівень першого показника і нижче другого і третього, тим стійкіший фінансовий стан підприємства.

З таблиці 3 видно, що власний капітал має тенденцію до пониження. За звітний рік вона зменшилась на 0,5%, так як темпи росту позиченого капіталу вищі темпів росту позиченого капіталу. Збільшився також коефіцієнт фінансового ризику на 1%. Це свідчить про те, що фінансова залежність підприємства до зовнішніх інвесторів відносно підвищилась і значить знизилась його ринкова врівноваженість.

При внутрішньому аналізі фінансового стану необхідно вивчити динаміку і структуру власного і позиченого капіталу, визначити причини зміни окремих його складових і дати оцінку цим змінам за звітний період.

Таблиця № 4 Динаміка структури власного капіталу.

Джерело капіталу

Сума, тис.грн

Структура капіталу, %

На поч. року

На кінець року

На поч. року

На кінець року

Відхилен-ня

Статутний фонд

977

977

0,4

0,4

Додатковий капітал

239390

239731

99,38

99,12

-0,26

Резервний фонд

182

182

0,08

0,08

Спеціальні фонди і цільове фінансування

160

323

0,07

0,1

+0,03

Реструктизований борг

282

2413

0,11

1,0

+0,89

Збитки

- Минулих років;

- Звітного року.

-100

-100

-1645

-0,04

-0,04

-0,66

-0,66

Всього

240891

241881

100,0

100,0

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат