На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Роль світового ринку в формуванні світового господарства

Реферати > Економічні теми > Роль світового ринку в формуванні світового господарства

Довгостроковими тенденціями розвитку світового продовольчого ринку є випереджальний розвиток торгівлі в порівнянні з темпами росту продовольства в окремих країнах. Інша тенденція — це випереджальний розвиток торгівлі готовою продукцією в порівнянні із сільськогосподарською сировиною.

Характеризуючи галузеву структуру світової торгівлі в першій половині XX століття (до другої світової війни) і в наступні десятиліття, ми бачимо істотні зміни. Якщо в першій половині сторіччя 2/3 світового товарообігу приходилося на продовольство, сировину і паливо, то до кінця століття на них приходиться тільки 1/4. Частка торгівлі продукцією обробної промисловості зросла з 1/3 до 3/4. І, нарешті, більш 1/3 усієї світової торгівлі до кінця 90-х років — це торгівля машинами й обладнанням.

Товарна структура світової торгівлі змінюється під впливом НТР, поглиблення міжнародного поділу праці. В даний час найбільше значення у світовій торгівлі має продукція обробної промисловості: на її частку приходиться 3/4 світового товарообігу. Особливо швидко росте частка таких видів продукції, як машини, обладнання, транспортні засоби, хімічна продукція, продукція обробної промисловості, особливо наукоємкісні товари. Частка продовольства, сировини і палива складає приблизно 1/4.

У світовій торгівлі продовольством відзначається відносне зменшення попиту на нього. Деякою мірою це пов'язано з розширенням виробництва продовольства в промислово розвинених країнах.

Однієї з швидкорозвиваючихся сфер міжнародної торгівлі є торгівля хімічною продукцією. Слід зазначити тенденцію в збільшенні споживання сировини й енергоресурсів. Однак темпи росту торгівлі сировиною помітно відстають від загальних темпів росту світової торгівлі. Таке відставання обумовлюється виробленням замінників сировини, більш економічним його використанням, поглибленням його переробки.

Важлива тенденція - поширення торгівлі цією групою товарів між промислово розвиненими країнами. У зв'язку з ростом такої торгівлі, різко зріс обмін послугами: науково-технічними, виробничими, комерційними, фінансово-кредитного характеру. Активна торгівля машинами й обладнанням породила ряд нових послуг, таких як інжиніринг, лізинг, консалтинг, інформаційно-обчислювальні послуги, що, у свою чергу, стимулює міждержавний обмін послугами, особливо науково-технічного, виробничого, комунікативного фінансово-кредитного характеру. У той же час торгівля послугами (особливо такими, як інформаційно-обчислювальні, консалтингові, лізингові, інжинірингові) стимулює світову торгівлю товарами виробничого призначення (табл. 1).

Найбільш швидкими темпами росте експорт електротехнічного й електронного устаткування, на частку якого приходиться більш 25% всього експорту машинотехничної продукції.

Табл. 1 (/стор.40/МЕВ/Авдокушкін Є.Ф./)

Товарна структура світового експорту по основних групах товарів, %*

Основні товарні групи

1937

1960

1975

1988

1994

Продовольство (включаючи напої і тютюн)

22,8

18,2

12,2

10,7

7,2

Сировина

31,0

16,7

7,5

5,9

4,8

Мінеральне паливо

7,6

10,1

19,5

12,5

7,7

Продукція обробної промисловості

38,8

55,0

59,7

72,4

76,5

Устаткування, транспортні засоби

10,6

21,2

27,9

35,1

38,2

Хімічні товари

4,6

6,2

7,2

9,0

9,2

Інша продукція обробної промисловості

23,6

27,6

24,6

28,3

29,2

Чорні і кольорові метали

10,6

9,0

7,3

5,3

6,6

Текстильні вироби (пряжа, тканини, одяг)

8,7

5,4

4,9

6,8

7,6

Як показує зовнішньоторговельна статистика, в останні півтора десятиліття спостерігається стабільний і постійний ріст світового зовнішньоторговельного обороту, що перевищує темпи росту ВВП, що переконливо свідчить про те, що всі країни усе сильніше втягуються в систему міжнародного поділу праці. Світовий експорт зріс більш ніж удвічі, збільшившись з 2 трлн дол. у 1980 р. до 5,5 трлн дол. у 1997 р. Це означає збільшення обсягу експорту більш ніж на 70% за 80-і роки і більш ніж на 33% — за першу половину 90-х років. Близькі до цих цифр і показники імпорту (табл. 2) (/стор.42/МЕВ/Авдокушкін Є.Ф./).

Загальні підсумки світової торгівлі

1995

1996

1997

1998*

Товарообіг (млрд дол.) 7656

10116

10359

11309

11812

Експорт (млрд дол.) 3809

5033

5100

5574

5824

Імпорт (млрд дол.) 3847

5083

5259

5735

6018

Зміни, %, до попереднього року

Експорт

       

Північна Америка (США і Канада)

9,5

8,0

   

Євросоюз

8,0

6,0

   

Країни з перехідною економікою

14,5

11,5

   

Японія

3,5

12,5

   

Латинська Америка

12,0

3,0

   

Сінгапур, Тайвань, Гонконг)

14,5

15,5

   

Імпорт

       

Північна Америка

5,5

5,5

   

Євросоюз

4,0

2,5

   

Країни з перехідною економікою

3,5

12,0

   

Японія

-0,5

2,5

   

Латинська Америка

11,0

10,5

   

Країни ЮВА

3,5

4,0

   

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат